Verzaken zorgplicht kost adviseur 133.000 euro

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0131) Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de (aspirant-)verzekeringnemer daarop wijzen. Niet is komen vast te staan dat de tussenpersoon (R. Lindhout handelend onder de naam RL Financieel Advies) dat in dit geval heeft gedaan. Dit betekent dat de tussenpersoon de op hem rustende zorgplicht jegens de consument heeft geschonden en aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan door consument geleden schade: 132.919,50 euro.

De consument en de tussenpersoon hebben gekozen voor een bindend advies. Maar omdat een bedrag hoger dan 100.000 euro wordt toegewezen, is deze uitspraak op grond van artikel 38.6 onder b van het reglement niet-bindend.

De Geschillencommissie: “Niet is komen vast te staan dat de tussenpersoon de consument en zijn echtgenote erop heeft gewezen dat bij opzegging van de verzekering bij Reaal en het afsluiten van een nieuwe verzekering bij TAF een carenzperiode zou gaan lopen en zij geen dekking zouden hebben in geval van overlijden door zelfdoding in die periode. De tussenpersoon heeft in zijn verweren betoogd dat hij de carenzperiode heeft genoemd. Dit heeft de consument betwist en hij heeft erop gewezen heeft dat de tussenpersoon zich ook heeft verweerd met de stelling dat niet van hem kan worden verwacht dat hij alle clausules met zijn cliënten doorloopt. De tussenpersoon heeft geen aantekeningen uit zijn dossier of andere onderliggende stukken overgelegd waarmee hij zijn verweer kan motiveren dat hij de consument en zijn echtgenote op de carenzperiode heeft gewezen. Dit komt voor risico van de tussenpersoon.

“Bij het lezen van de voorwaarden hadden consument en zijn echtgenote er inderdaad kennis van kunnen nemen dat de verzekering een carenzperiode van twee jaren kende. Als dit artikel bij de consument en zijn echtgenote vragen had opgeroepen, dan had het op hun weg gelegen hierover vragen aan de tussenpersoon te stellen. De schade is dus mede het gevolg van feiten en omstandigheden die de consument en de echtgenote betreffen. Een kwart van de schade moet daarom voor rekening van de consument blijven.

“Voor het berekenen van de omvang van de schade gaat de Commissie ervan uit dat, als de consument en zijn echtgenote op de hoogte waren geweest van de carenzperiode bij de nieuwe verzekering bij TAF, zij die niet zouden hebben afgesloten en dat zij de oude verzekering bij Reaal zouden hebben gehouden. Dit was een annuïtair aflopende verzekering. Op het moment van overlijden van de echtgenote van de consument, [datum] 2016, had de verzekering een verzekerd kapitaal van 177.226 euro. Voor vergoeding komt 75 procent van dit bedrag in aanmerking en dat is 132.919,50 euro.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Edwin Jansen - TAF B.V. 3 maart 2021

Waarschijnlijk wordt dit in de markt vaker niet verteld door adviseurs. Het is goed om klanten te wijzen op bepaalde clausules. Deze zelfdodingsclausule is bij alle verzekeraars hetzelfde. Echter wordt hier de consument extreem beschermd en gaat dit wel ver. De Geschillencommissie stelt dat als de consument had geweten dat die zelfdodingsclausule er was, ze dan de verzekering niet hadden afgesloten. Dat is maar de vraag en hoogst onwaarschijnlijk. Omdat onderzoek uitwijst, dat wanneer men zelfdoding wil uitvoeren, hier men niet 2 jaar mee wacht. Dus op moment van afsluiten is: of de klant zich bewust dit op kort termijn te willen gaan doen en kan dit dus nooit gedekt worden. En als men nog niet met die gedachten liep, dan was het geen issue geweest om toch een nieuwe verzekering af te sluiten. Nogmaals, zeer extreem hoe de klant hier beschermd wordt.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 18 februari 2021

Ik heb een geval van zelfdoding gehad, en daarna ben ik nadrukkelijker gaan wijzen op die clausule. Klanten verklaren je voor gek dat je dat zo uitdrukkelijk benoemt. Maar dan nog heb ik dat niet schriftelijk vastgelegd. Hoever moet dat vastleggen wel niet gaan, als je moet vastleggen alle clausules en onderdelen te hebben besproken.

Opdracht duidelijk afbakenen

Opdracht duidelijk afbakenen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0318) Van een duidelijk afgebakende opdracht, zoals de adviseur het noemt, is naar het oordeel van de Geschillencommissie geen sprake, nu...

Consument en adviseur hebben onderzoeksplicht

Consument en adviseur hebben onderzoeksplicht

(Kifid-uitspraak GC 2021-0303) De rente van de hypothecaire geldlening van de consument is – met tussenkomst van zijn financieel adviseur – verlaagd...

Kifid matigt vergoeding adviseur van 3.000 naar 500 euro

Kifid matigt vergoeding adviseur van 3.000 naar 500 euro

(Kifid-uitspraak GC 2021-0301) De consumenten hebben gevorderd dat de adviseur wordt veroordeeld tot het terugbetalen van de door hen betaalde advieskosten. Omdat...

Kifid: prejudiciële vragen Hof Den Haag geen aanleiding voor aanhouden beleggingsverzekeringsklachten

Kifid: prejudiciële vragen Hof Den Haag geen aanleiding voor aanhouden beleggingsverzekeringsklachten

De prejudiciële vragen van het Hof Den Haag aan de Hoge raad inzake beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden zijn voor Kifid geen reden om de behandeling...

Tussenpersoon hoeft niet op zoek naar oorzaak gaslek

Tussenpersoon hoeft niet op zoek naar oorzaak gaslek

(Kifid-uitspraken GC 2021-0285 en GC 2021-0286) De consument heeft kosten moeten maken vanwege een lekkage aan de gasleiding onder de betonnen vloer van zijn woning....

Mediation bij echtscheiding niet gedekt op rechtsbijstandverzekering

Mediation bij echtscheiding niet gedekt op rechtsbijstandverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2021-0279) De vraag is of de uitvoerder dekking moet verlenen voor mediation bij echtscheiding. De Geschillencommissie oordeelt dat echtscheiding...

Meer banken moeten kredietvergoeding opnieuw berekenen

Meer banken moeten kredietvergoeding opnieuw berekenen

Ook consumenten met een doorlopend krediet van Hollandsche Disconto Voorschotbank en van Santander Consumer Finance Benelux mogen verwachten dat de rente op hun...

Fout in offerte niet zo evident dat deze consumenten moest opvallen

Fout in offerte niet zo evident dat deze consumenten moest opvallen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0271) De consumenten hebben bij Merius een rentemiddelingsofferte aangevraagd en verkregen. Zij hebben zich met deze offerte akkoord verklaard...

Klager wíl helemaal geen cyberdekking op zijn inboedelpolis

Klager wíl helemaal geen cyberdekking op zijn inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2021-0270) One Underwriting (Aon) heeft de consument meegedeeld dat de inboedelverzekering per contractvervaldatum wordt uitgebreid met een CyberHulpdekking....

Registratie scheldende klant teruggebracht van acht jaar naar twee weken

Registratie scheldende klant teruggebracht van acht jaar naar twee weken

Kifid noemt het terecht dat een klant na zijn scheldkanonnades door Allianz werd geregistreerd. Maar zij brengt de registratie terug van acht jaar naar twee weken...