Verzaken zorgplicht kost adviseur 133.000 euro

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0131) Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de (aspirant-)verzekeringnemer daarop wijzen. Niet is komen vast te staan dat de tussenpersoon (R. Lindhout handelend onder de naam RL Financieel Advies) dat in dit geval heeft gedaan. Dit betekent dat de tussenpersoon de op hem rustende zorgplicht jegens de consument heeft geschonden en aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan door consument geleden schade: 132.919,50 euro.

De consument en de tussenpersoon hebben gekozen voor een bindend advies. Maar omdat een bedrag hoger dan 100.000 euro wordt toegewezen, is deze uitspraak op grond van artikel 38.6 onder b van het reglement niet-bindend.

De Geschillencommissie: “Niet is komen vast te staan dat de tussenpersoon de consument en zijn echtgenote erop heeft gewezen dat bij opzegging van de verzekering bij Reaal en het afsluiten van een nieuwe verzekering bij TAF een carenzperiode zou gaan lopen en zij geen dekking zouden hebben in geval van overlijden door zelfdoding in die periode. De tussenpersoon heeft in zijn verweren betoogd dat hij de carenzperiode heeft genoemd. Dit heeft de consument betwist en hij heeft erop gewezen heeft dat de tussenpersoon zich ook heeft verweerd met de stelling dat niet van hem kan worden verwacht dat hij alle clausules met zijn cliënten doorloopt. De tussenpersoon heeft geen aantekeningen uit zijn dossier of andere onderliggende stukken overgelegd waarmee hij zijn verweer kan motiveren dat hij de consument en zijn echtgenote op de carenzperiode heeft gewezen. Dit komt voor risico van de tussenpersoon.

“Bij het lezen van de voorwaarden hadden consument en zijn echtgenote er inderdaad kennis van kunnen nemen dat de verzekering een carenzperiode van twee jaren kende. Als dit artikel bij de consument en zijn echtgenote vragen had opgeroepen, dan had het op hun weg gelegen hierover vragen aan de tussenpersoon te stellen. De schade is dus mede het gevolg van feiten en omstandigheden die de consument en de echtgenote betreffen. Een kwart van de schade moet daarom voor rekening van de consument blijven.

“Voor het berekenen van de omvang van de schade gaat de Commissie ervan uit dat, als de consument en zijn echtgenote op de hoogte waren geweest van de carenzperiode bij de nieuwe verzekering bij TAF, zij die niet zouden hebben afgesloten en dat zij de oude verzekering bij Reaal zouden hebben gehouden. Dit was een annuïtair aflopende verzekering. Op het moment van overlijden van de echtgenote van de consument, [datum] 2016, had de verzekering een verzekerd kapitaal van 177.226 euro. Voor vergoeding komt 75 procent van dit bedrag in aanmerking en dat is 132.919,50 euro.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Edwin Jansen - TAF B.V. 3 maart 2021

Waarschijnlijk wordt dit in de markt vaker niet verteld door adviseurs. Het is goed om klanten te wijzen op bepaalde clausules. Deze zelfdodingsclausule is bij alle verzekeraars hetzelfde. Echter wordt hier de consument extreem beschermd en gaat dit wel ver. De Geschillencommissie stelt dat als de consument had geweten dat die zelfdodingsclausule er was, ze dan de verzekering niet hadden afgesloten. Dat is maar de vraag en hoogst onwaarschijnlijk. Omdat onderzoek uitwijst, dat wanneer men zelfdoding wil uitvoeren, hier men niet 2 jaar mee wacht. Dus op moment van afsluiten is: of de klant zich bewust dit op kort termijn te willen gaan doen en kan dit dus nooit gedekt worden. En als men nog niet met die gedachten liep, dan was het geen issue geweest om toch een nieuwe verzekering af te sluiten. Nogmaals, zeer extreem hoe de klant hier beschermd wordt.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 18 februari 2021

Ik heb een geval van zelfdoding gehad, en daarna ben ik nadrukkelijker gaan wijzen op die clausule. Klanten verklaren je voor gek dat je dat zo uitdrukkelijk benoemt. Maar dan nog heb ik dat niet schriftelijk vastgelegd. Hoever moet dat vastleggen wel niet gaan, als je moet vastleggen alle clausules en onderdelen te hebben besproken.

Verzekeraar mag CBS-indexatie niet over meerdere jaren bij elkaar optellen

Verzekeraar mag CBS-indexatie niet over meerdere jaren bij elkaar optellen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0274) De consument klaagt erover dat er een dubbele indexatie is toegepast bij de berekening van de premie per mei 2020. Over het jaar 2019...

Om te huilen...

Om te huilen...

Ook in hoger beroep krijgt Rabobank als tussenpersoon geen gelijk dat verduistering van de uiensorteerlijn of -machine niet verzekerd kon worden. Het Gerechtshof...

Wassen neus of niet?

Wassen neus of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2021-0257) De consument heeft een accommodatie geboekt op Mallorca voor de periode 4 augustus 2020 tot en met 12 augustus 2020. Op 14 juni 2020...

Invordering rijbewijs niet hetzelfde als ontzegging rijbevoegdheid

Invordering rijbewijs niet hetzelfde als ontzegging rijbevoegdheid

Doordat a.s.r. ‘invordering rijbewijs’ niet opsomde bij strafbare feiten, heeft de klant niets verzwegen. a.s.r. moet de gestolen motor (en een latere...

Kifid: corona is geen natuurgeweld

Kifid: corona is geen natuurgeweld

(Kifid-uitspraak GC 2021-0230) De consument heeft een beroep gedaan op zijn reisverzekering omdat hij zijn voorgenomen busreis in Argentinië niet mocht voorzetten...

CvB Kifid bevestigt: geen te lage ORV-dekking geadviseerd

CvB Kifid bevestigt: geen te lage ORV-dekking geadviseerd

(Kifid-uitspraak CvB 2021-0018) Adviseur Bert Verbrugge (Van Bruggen Adviesgroep Haarlem) heeft in 2006 geen te lage ORV-dekking geadviseerd. De Kifid-commissie...

Adviseur verslikt zich in flinke kluif...

Adviseur verslikt zich in flinke kluif...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0220) De consument heeft gesteld dat de adviseur tijdens het oriëntatiegesprek wist of behoorde te weten dat vrijwel zeker geen geldverstrekker...

Beroepsfout: adviseur niet alert genoeg bij overdracht verzekerde opstal

Beroepsfout: adviseur niet alert genoeg bij overdracht verzekerde opstal

Bij een (voorgenomen) overdracht van een via een assurantietussenpersoon verzekerde opstal, vindt de Rechtbank Midden-Nederland, mag worden verwacht dat deze...

'Rauwelijks' ontbinden overeenkomst van opdracht breekt klanten op

'Rauwelijks' ontbinden overeenkomst van opdracht breekt klanten op

(Kifid-uitspraak GC 2021-0203) Kifid komt tot het oordeel dat de adviseur is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, maar omdat de consumenten de adviseur...

Gevolmachtigde sputtert zonder succes tegen...

Gevolmachtigde sputtert zonder succes tegen...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0211) De consument is tijdens een autorit stil komen te staan met motorschade. De Geschillencommissie is van oordeel dat de gevolmachtigde...