Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

Chalet via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0479) De consument heeft op 14 augustus 2019 waterschade ontdekt aan zijn chalet. Deze schade heeft hij bij de tussenpersoon (Assurantiekantoor Halm, Groningen) gemeld. Vervolgens is een expert langs geweest op 20 december 2019. Toen was de schade al hersteld. De expert heeft de oorzaak van de schade niet meer kunnen vaststellen en de gevolmachtigde heeft uitkering geweigerd. De consument spreekt de tussenpersoon aan omdat die volgens de consument had gezegd dat de schade hersteld kon worden. De Geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon niet heeft voldaan aan zijn verzwaarde motiveringsplicht doordat hij geen gespreksnotities heeft kunnen overleggen. Het blijkt ook dat de gevolmachtigde de schademelding pas op 17 december 2019 van de tussenpersoon heeft ontvangen. Hiermee heeft de tussenpersoon zijn zorgplicht geschonden. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

De commissie moet vervolgens vaststellen welk bedrag tussenpersoon moet betalen. De commissie: “Het bedrag van 16.000 euro heeft de consument onvoldoende onderbouwd. De expert heeft echte rde schade vastgesteld op een totaalbedrag van 14.430 euro. Hiervan is 7.180 euro ter reparatie van het dak. Deze kosten zijn van dekking uitgesloten. De expert heeft de schade aan de inboedel vastgesteld op 2.650 euro en de schade aan het plafond en de wanden op 4.600 euro. Dit maakt de totale schade die vergoed zou moeten worden 7.250 euro. Hiervan gaat echter nog tweemaal het eigen risico vanaf van totaal 500 euro conform de verzekeringsvoorwaarden. Hierdoor komt het bedrag dat de consument vergoed moet krijgen uit op 6.750 euro.”

Reactie toevoegen

 
Klacht te laat ingediend bij Kifid

Klacht te laat ingediend bij Kifid

Een klacht moet zijn ingediend bij Kifid binnen een jaar nadat de consument deze voor het eerst aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd. Verder geldt...

Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

(Kifid-uitspraken GC 2021-0674 en GC 2021-0675) De consument en zijn echtgenote zijn voor een longrevalidatie van de echtgenote van tien weken naar Spanje afgereisd....

Één procent, punt…

Één procent, punt…

(Kifid-uitspraak GC2021-0631)De consumenten hebben een hypothecaire geldlening met bouwdepot afgesloten bij de geldverstrekker (a.s.r.). In de offerte is opgenomen...

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

(Kifid-uitspraak GC 2021-0676) De consumenten hebben in 2015 een hypothecaire geldlening bij Delta Lloyd afgesloten. Na de overname van Delta Lloyd door NN Bank...

Niet kunnen reizen vanwege ontbreken gezondheidsverklaring geen gedekte gebeurtenis

Niet kunnen reizen vanwege ontbreken gezondheidsverklaring geen gedekte gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2021-0657) De consument wil dat zijn annuleringkosten voor het annuleren van zijn vakantie naar Frankrijk door de gevolmachtigde worden vergoed....

Ook rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook bij een doorlopend krediet waarbij geleend is met de woning als onderpand, een zogenoemd Flexibel Hypotheek Krediet, mag de consument erop vertrouwen dat het...

Obvion mocht aanvullende hypotheekakte eisen

Obvion mocht aanvullende hypotheekakte eisen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0642) De consumenten zijn overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht. Obvion heeft met deze overstap ingestemd met als voorwaarde dat er een...

Hypotheekadviseur handelde perfect

Hypotheekadviseur handelde perfect

(Kifid-uitspraak GC 2021-0640) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies tot de adviseur (Perfect Hypotheken) gewend. De overeenkomst van opdracht is door...

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Kifid heeft besloten om voor beleggingsverzekeringsklachten van het type Universal Life de klachtbehandeling voort te zetten tot en met de schriftelijke procedure....

Financiële instellingen mogen online identificatie eisen

Financiële instellingen mogen online identificatie eisen

De wet verplicht dat financiële instellingen de identiteit van hun klanten moeten controleren; de wet schrijft niet voor hoe dat moet gebeuren. Financiële...