Verzekeraar hoeft psychiatrische patiënt niet te accepteren

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Een verzekeraar is niet verplicht alles en iedereen te accepteren. Aldus minister Hoekstra over een inmiddels overleden 25-jarige psychiatrische patiënt die maar geen (voor hem betaalbare) uitvaartverzekering kon krijgen.

De minister schrijft in antwoord op Kamervragen over de kwestie: "In beginsel zijn verzekeraars vrij om hun eigen acceptatiebeleid te voeren en te bepalen welke criteria zij hanteren om een verzekeringsaanvraag af te wijzen. Hiervoor hoeft een verzekeraar zich niet op een (wettelijke) weigeringsgrond te beroepen. Wel perkt de wet de vrijheid om een eigen acceptatiebeleid te voeren voor bepaalde verzekeringen of gevallen in.

"Sinds 14 juni 2016 is er op grond van de Wet gelijke behandeling reeds een verbod van toepassing op het maken van direct onderscheid op basis van handicap of chronische ziekte bij het verlenen van toegang tot diensten in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zoals het verzekeringsbedrijf). Het is verzekeraars bijvoorbeeld niet toegestaan een risicoselectie te hanteren waarbij vooraf al is aangegeven dat mensen met een bepaalde handicap of chronische ziekte een bepaalde verzekering geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd of alleen tegen een bepaalde hoge premie te verkrijgen is. Een langdurige mentale beperking is een handicap in de zin van die wet. Het maken van indirect onderscheid is uitsluitend toegestaan indien dat objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. Bij de verstrekking van financiële diensten, waaronder verzekeringen, kan dus rekening worden gehouden met (gezondheids)risico’s als onderdeel van het acceptatiebeleid. Indien consumenten van mening zijn dat het acceptatiebeleid van uitvaartverzekeraars in individuele gevallen strijdig is met de wet, dan kunnen zij dit voorleggen aan het College voor de rechten van de mens of de rechter."

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De minister verder: "Ik vind het onwenselijk en heel naar voor de betrokkenen als een dierbare overlijdt en onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de uitvaart te bekostigen. Om die reden vind ik toegankelijke en betaalbare uitvaartverzekeringen van groot belang. Ook verzekeraars zijn zich van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hiervoor bewust. In de Gedragscode verzekeraars is als gedragsregel opgenomen dat verzekeraars zich inspannen om voor zoveel mogelijk (potentiële) klanten risico’s financieel af te dekken en te voorkomen dat mensen tegen hun wil onverzekerd zijn. In het acceptatiebeleid van verzekeraars worden daarmee niet uitsluitend commerciële afwegingen betrokken, maar ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid."

De uitvaart van de man werd uiteindelijk bekostigd door donaties van vrienden en anderen.

 

 

 passend en noodzakelijk zijn. Bij de verstrekking van financiële diensten, waaronder verzekeringen, kan dus rekening worden gehouden met (gezondheids)risico’s als onderdeel van het acceptatiebeleid. Indien consumenten van mening zijn dat het acceptatiebeleid van uitvaartverzekeraars in individuele gevallen strijdig is met de wet, dan kunnen zij dit voorleggen aan het College voor de rechten van de mens of de rechter.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Meride Uitvaartverzorging doet vijf procent bovenop polis

Meride Uitvaartverzorging doet vijf procent bovenop polis

Meride verhoogt de waarde van elke uitvaartpolis met vijf procent voor iedereen die de uitvaart door dit bedrijf wil laten verzorgen. Verder claimt Meride lagere...

Coöperatie DELA neemt Yarden over

Coöperatie DELA neemt Yarden over

Een overname uit solidariteit. Zo omschrijft Coöperatie DELA het maandagmiddag aangekondigde voornemen om Yarden over te nemen. De overname heeft geen gevolgen...

"Nog steeds grote premieverschillen tussen uitvaartverzekeringen"

"Nog steeds grote premieverschillen tussen uitvaartverzekeringen"

Nederlanders betalen nog steeds onnodig veel premie voor hun uitvaartverzekering, stelt Uitvaartverzekeringwijzer.net. "Vorig jaar", aldus de site, "maakten we al...

Minister: "Interventie bij Yarden niet aan de orde"

Minister: "Interventie bij Yarden niet aan de orde"

"Met het huidige herstelplan en de uitvoering hiervan voldoet de solvabiliteitsratio van Yarden weer aan de wettelijke vereisten", antwoordt minister Hoekstra op...

AVG niet van toepassing op overleden personen

AVG niet van toepassing op overleden personen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op de gegevens van overleden personen. In dit opzicht vormt de AVG aldus geen beletsel voor...

Overzicht uitvaartpolissen niet haalbaar

Overzicht uitvaartpolissen niet haalbaar

Het kabinet wil kijken of verzekeraars vanuit de overheid automatisch een seintje kunnen krijgen wanneer iemand is overleden. Dat schrijft staatssecretaris Knops...

Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

De oorspronkelijke verzekeraar beloofde een zeer goed verzorgde uitvaart. Toch hoeft de verzekeraar die de polis heeft geërfd (Ardanta) niet de volledige crematiekosten...

Serieuze petitie of lead generator?

Serieuze petitie of lead generator?

Verzekeraars proberen wel degelijk 'slapende' uitvaartpolissen te achterhalen, reageert het Verbond op de petitie die Uitvaartverzekeringwijzer.net is gestart. De...

Lage rente en Solvency II erg ongunstig voor Yarden

Lage rente en Solvency II erg ongunstig voor Yarden

In een korte reactie op berichtgeving maandagochtend in het FD erkent Yarden dat de solvabiliteit van haar uitvaartverzekeringsbedrijf onder druk staat. "Dat", aldus...

Gemiddelde advieskosten sinds provisieverbod bijna gehalveerd

Gemiddelde advieskosten sinds provisieverbod bijna gehalveerd

In 2018 zijn de gemiddelde advieskosten over de financiering van uitvaartkosten uitgekomen op 106 euro. Dat is bijna de helft van de advieskosten in 2013 (gemiddeld...