Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Kifid 2024

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis uit 2003 steken heeft laten vallen. De verzekeraar heeft volgens de CvB "ten onrechte aan- en verkoopkosten in rekening gebracht, nu de consument daarover niet toereikend is geïnformeerd voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering. Ook is de consument een onjuiste voorstelling van zaken gegeven doordat in de contractsdocumentatie die voorafgaand aan het sluiten van de verzekering aan de consument is verstrekt, is gerekend met beleggingsrendementen van 6,5 respectievelijk acht procent, terwijl de consument gekozen had voor een defensief beleggingsprofiel. Dergelijke rendementen kunnen nooit behaald worden met een defensief beleggingsprofiel. Verder is het aannemelijk dat bij aanvang van de verzekering voorzienbaar was dat bij een lager fondsrendement, er een aanzienlijk risico bestond dat de verzekering als gevolg van het hefboom- en inteereffect van het Universal Leven-product, voortijdig op nihil zou eindigen. De verzekeraar heeft verzuimd de consument voor of bij het sluiten van de verzekering daarop te wijzen".

Partijen worden in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de hoogte van de schade voor de consument.

De Geschillencommissie oordeelde in 2022: "De verzekeraar heeft voldaan aan zijn informatieverplichtingen en over de in rekening gebrachte kosten en risicopremie bestaat wilsovereenstemming. De aan-en verkoopkosten zijn niet dubbel in rekening gebracht. Van wederrechtelijk voordeel voor de verzekeraar doordat dividenden niet zijn bijgeschreven op de verzekering van de consument is geen sprake. Verzekeraar heeft niet hoeven waarschuwen voor het hefboom- en inteereffect. Voor een immateriële schade- vergoeding bestaat geen grond. De klachten van de consument zijn ongegrond, daarom worden alle vorderingen afgewezen."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Hypotheekadviseur komt op de koffie

Hypotheekadviseur komt op de koffie

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-0480A) De adviseur had de consument moeten waarschuwen voor het risico dat de bank geen geldlening zou verstrekken als de bestemming...

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...