Verzekeraars: fundamentele hervorming systeem letselschade noodzakelijk

letselschade rolstoel via Pixabay

Het onderzoek van de Universiteit Utrecht naar langlopende letselschadezaken toont volgens het Verbond van Verzekeraars aan dat het huidige systeem fundamenteel en snel moet worden hervormd. Vooral voor slachtoffers van complexe letselschadezaken is het belangrijk hun zaak in de praktijk sneller te kunnen afronden. Dit is mogelijk door letselschades meer te standaardiseren en niet meer elke schadepost concreet te berekenen. Zo weten slachtoffers snel waar ze aan toe zijn. Daarnaast moeten slachtoffers hun langlopende letselschadezaak kunnen voorleggen aan een onafhankelijke letselcommissie.

In drie procent van de 70.000 letselschadezaken per jaar blijkt het moeilijk om snel tot een oplossing te komen. Door de langere doorlooptijd van deze zaken hopen deze zich op tot honderden zaken per jaar die wachten op afhandeling.

Uit het onderzoek blijkt dat de afhandeling van complexe letselschades vaak vertraagt. Bijvoorbeeld omdat er nog geen medische eindtoestand is. Het onderzoek laat zien dat er veel tijd verloren gaat aan het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding. Ook duurt het lang om het verband vast te stellen tussen de gebeurtenis die de schade veroorzaakte en de opgelopen letselschade, de zogeheten causaliteit.

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, roept de politiek op om snel werk te maken van een wetswijziging. “In de wet staat nu dat van ieder slachtoffer de letselschade concreet moet worden begroot. In de praktijk kost dit enorm veel tijd omdat er veel experts en adviseurs bij betrokken zijn. Door de complexiteit zien slachtoffers door de bomen het bos niet meer. De politiek kan deze impasse doorbreken. Pas de wet aan zodat schade voortaan ook via indicatieve bedragen mag worden begroot. Gelijke gevallen worden dan gelijk behandeld. Langlopende conflicten behoren dan tot het verleden, waardoor het slachtoffer snel duidelijkheid krijgt.” Weurding wijst op ons omringende landen die al enige tijd een letselschadesysteem met indicatieve bedragen gebruiken.

Reactie Letselschade Raad op onderzoeksrapport

De Letselschade Raad wil het aantal langlopende letselschadezaken in de toekomst verder beperken. Daartoe wil DLR de komende tijd diverse maatregelen uit gaan werken langs drie lijnen:

  1. De bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing brengen.
  2. Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren.
  3. Het verbeterde proces blijvend monitoren door middel van klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

“Met deze uitgangspunten en richtlijnen zijn niet in één klap alle problemen rondom prolongatie en verzekerbaarheid opgelost, het is een startpunt.”Aldus...

Duurzaamheid is mainstream geworden

Duurzaamheid is mainstream geworden

(door Boy Slijp, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaamheid & Innovatie) Duurzaamheid is hot, en iedereen is doordrongen van het belang ervan. Over...

Solidariteitsmonitor 2020: divers beeld

Solidariteitsmonitor 2020: divers beeld

Volgens de vierde Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars nam de verzekerbaarheid van vier van de vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen...

Aantal bewezen verzekeringsfraudes in 2019 bijna verdubbeld

Aantal bewezen verzekeringsfraudes in 2019 bijna verdubbeld

Het aantal bewezen verzekeringsfraudes is in 2019 bijna verdubbeld. In 2019 ontdekten verzekeraars 22.376 fraudezaken, tegen 12.879 zaken in 2018. Hiermee voorkwamen...

Dekker: Kifid ook voor geschil consument en verzekeraar aansprakelijke partij

Dekker: Kifid ook voor geschil consument en verzekeraar aansprakelijke partij

Om de toegang tot het Kifid te verbeteren wordt er op in gezet dat gedupeerden ook bij het instituut terecht kunnen, als er sprake is van een geschil over de AVP...

Anderhalve ton subsidie voor herstelbemiddeling in letselschadezaken

Anderhalve ton subsidie voor herstelbemiddeling in letselschadezaken

Het kabinet geeft 150.000 euro startsubsidie aan De Letselschade raad om verder vorm te geven aan herstelbemiddeling in letselschadezaken. Dat schrijft minister...

Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid voor MKB bijna gereed

Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid voor MKB bijna gereed

De stuurgroep Cyber ontwikkelt een tool waarmee MKB-bedrijven cyberrisico’s in kunnen schatten en maatregelen kunnen treffen. Deze tool wordt nu, na de testfase,...

‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie’ verlengd

‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie’ verlengd

Het ‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie zakelijke markt” voor ondernemers in financiële nood wordt tot 1 januari 2021 ongewijzigd verlengd....

Minder claims woningbranden, maar hogere schade per claim

Minder claims woningbranden, maar hogere schade per claim

Het aantal claims bij verzekeraars voor woningbranden is gedaald in 2019, maar de gemiddelde schade per claim is hoger, zo blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden...

Financiële sector helpt ondernemers met geldzorgen

Financiële sector helpt ondernemers met geldzorgen

Naast consumenten kunnen straks ook ondernemers gebruik maken van een dienst die hen ondersteunt bij financiële problemen: Geldfit Zakelijk. Dat betekent dat...