"Verzekerbaarheid overstromingsschade nog weinig bekend"

Overstroming

"Verzekeraars zetten alles op alles om de binnengekomen claims, tot nu toe circa 13.000, zo snel mogelijk af te handelen. De eerste schades zijn al afgewikkeld en uitbetaald,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars in een reactie op de instemming van het kabinet met een schaderegeling om tegemoet te komen in niet-verzekerbare materiële schade die is ontstaan door de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant in juli dit jaar. 

"De overheid komt, bij wijze van uitzondering, deze keer ook tegemoet aan schades van ondernemers door overstromingen van de Geul en de Gulp. Een belangrijk signaal daarbij is de toevoeging dat ondernemers voortaan worden geacht zich voldoende te verzekeren", aldus de site van het Verbond. Ondernemers kunnen zich namelijk wel verzekeren in dit soort gebieden, ook al is dat niet het geval bij alle verzekeraars. De mogelijkheden zijn echter nog niet algemeen bekend. Vandaar dat de overheid een uitzondering maakt om schade die niet verzekerd is toch (deels) te vergoeden.  Het ministerie van Justitie en Veiligheid schrijft daarover: '...bij toekomstige rampen wordt men geacht dergelijke schade verzekerd te hebben en zal dit niet onder de Wts vallen.’  

Weurding: “We zien schrijnende gevallen, waarvoor het Kabinet nu ruimhartigheid laat zien. De toevoeging dat ondernemers voortaan geacht worden zich goed te verzekeren is een belangrijk signaal.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 14 augustus 2021

Zo dan !!! '' Het ministerie van Justitie en Veiligheid schrijft daarover: '...bij toekomstige rampen wordt men geacht dergelijke schade verzekerd te hebben en zal dit niet onder de Wts vallen.’ Dhr Weurding: “We zien schrijnende gevallen, waarvoor het Kabinet nu ruimhartigheid laat zien. De toevoeging dat ondernemers voortaan geacht worden zich goed te verzekeren is een belangrijk signaal.” Jemig... Wat vinden de Waterschappen en Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en bijv de Waterschappen van deze opportunistische stelling. Zie ook: https://www.nu.nl/wateroverlast-limburg/6147105/dijkgraaf-had-nooit-rekening-gehouden-met-vloedgolf-in-limburgse-beken.html

Verbond luidt noodklok over klimaatschade

Verbond luidt noodklok over klimaatschade

Verzekeraars maken zich ernstige zorgen over de toekomstige verwachte klimaatschade door een stijgende zeespiegel, toename van droogte en meer extreme buien. Deze...

Verbond wil meer balans tussen energietransitie en (brand)veiligheid

Verbond wil meer balans tussen energietransitie en (brand)veiligheid

Verzekeraars juichen de energietransitie toe, maar hebben zorgen vanwege de vaak onveilige situaties die zij in de praktijk tegenkomen en de onbekendheid met nieuwe...

Financiële instellingen kunnen fors geraakt worden door overstromingen

Financiële instellingen kunnen fors geraakt worden door overstromingen

Een nieuwe klimaatstresstest door DNB leert dat financiële instellingen via hun vastgoedblootstellingen fors geraakt kunnen worden door overstromingen, vooral...

"Laagdrempelige rechtsbijstandverzekering dreigt voor velen onbereikbaar te worden"

"Laagdrempelige rechtsbijstandverzekering dreigt voor velen onbereikbaar te worden"

Een rechtsbijstandverzekering dreigt voor veel consumenten en ondernemers met een middeninkomen onbereikbaar te worden. Deze conclusie trekt het Verbond van Verzekeraars...

Samen de schouders eronder

Samen de schouders eronder

(Timo Brinkman, Verbond van Verzekeraars, in VVP Special Duurzaam Adviseren) Klimaat is zo belangrijk, dat kun je als individuele verzekeraars niet claimen, daar...

Verbond werkt samen met Instituut voor Milieuvraagstukken

Verbond werkt samen met Instituut voor Milieuvraagstukken

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Verbond van Verzekeraars gaan samen de strijd aan tegen (de gevolgen...

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

In een interview met het AD roept burgemeester Prevoo van Valkenburg a/d Geul de AFM op ‘exotische’ polissen te verbieden die niet uitkeren aan door...

Eén op drie bereid extra ORV-premie te betalen voor chronisch zieken

Eén op drie bereid extra ORV-premie te betalen voor chronisch zieken

Ongeveer één op de drie consumenten is bereid vijf procent extra premie te betalen om mensen met een aangeboren chronische ziekte te helpen aan een...

Verbond: forse beleidsopgaven snel oppakken

Verbond: forse beleidsopgaven snel oppakken

De Miljoenennota laat volgens het Verbond van Verzekeraars zien dat het kabinet “meer doet dan alleen op de winkel passen. Maar het wringt natuurlijk met de...

Verbond en NVGA presenteren nieuwe VSV en VPV

Verbond en NVGA presenteren nieuwe VSV en VPV

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben een nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) en een Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht (VPV) gemaakt....