"Verzekerbaarheid overstromingsschade nog weinig bekend"

Overstroming

"Verzekeraars zetten alles op alles om de binnengekomen claims, tot nu toe circa 13.000, zo snel mogelijk af te handelen. De eerste schades zijn al afgewikkeld en uitbetaald,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars in een reactie op de instemming van het kabinet met een schaderegeling om tegemoet te komen in niet-verzekerbare materiële schade die is ontstaan door de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant in juli dit jaar. 

"De overheid komt, bij wijze van uitzondering, deze keer ook tegemoet aan schades van ondernemers door overstromingen van de Geul en de Gulp. Een belangrijk signaal daarbij is de toevoeging dat ondernemers voortaan worden geacht zich voldoende te verzekeren", aldus de site van het Verbond. Ondernemers kunnen zich namelijk wel verzekeren in dit soort gebieden, ook al is dat niet het geval bij alle verzekeraars. De mogelijkheden zijn echter nog niet algemeen bekend. Vandaar dat de overheid een uitzondering maakt om schade die niet verzekerd is toch (deels) te vergoeden.  Het ministerie van Justitie en Veiligheid schrijft daarover: '...bij toekomstige rampen wordt men geacht dergelijke schade verzekerd te hebben en zal dit niet onder de Wts vallen.’  

Weurding: “We zien schrijnende gevallen, waarvoor het Kabinet nu ruimhartigheid laat zien. De toevoeging dat ondernemers voortaan geacht worden zich goed te verzekeren is een belangrijk signaal.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 14 augustus 2021

Zo dan !!! '' Het ministerie van Justitie en Veiligheid schrijft daarover: '...bij toekomstige rampen wordt men geacht dergelijke schade verzekerd te hebben en zal dit niet onder de Wts vallen.’ Dhr Weurding: “We zien schrijnende gevallen, waarvoor het Kabinet nu ruimhartigheid laat zien. De toevoeging dat ondernemers voortaan geacht worden zich goed te verzekeren is een belangrijk signaal.” Jemig... Wat vinden de Waterschappen en Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en bijv de Waterschappen van deze opportunistische stelling. Zie ook: https://www.nu.nl/wateroverlast-limburg/6147105/dijkgraaf-had-nooit-rekening-gehouden-met-vloedgolf-in-limburgse-beken.html

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 1)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 1)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...

Nieuwe risico’s vereisen samenspel

Nieuwe risico’s vereisen samenspel

(Verbond van Verzekeraars in katern Nieuwe Risico's in VVP 02-2022) Nieuwe risico’s vereisen goed samenspel tussen alle partijen in de keten en zeker bij...

Jurjen Oosterbaan: "Publicatie Verbond schaadt aanzien sector"

Jurjen Oosterbaan: "Publicatie Verbond schaadt aanzien sector"

In ‘De Onderlinge’, een uitgave van het Platform Onderlinge Verzekeraars (POV) van het Verbond, adviseert advocaat Pieter Leerink om via interne memo’s...

Samen sterker thema achtste Schademiddag Verbond

Samen sterker thema achtste Schademiddag Verbond

Het Verbond van Verzekeraars organiseert op 16 juni de achtste Schademiddag, toegankelijk zowel leden als niet-leden. Het event is volgens het Verbond met name interessant...

Sector zoekt gesprek met kabinet over verduurzaming

Sector zoekt gesprek met kabinet over verduurzaming

De financiële sector hoopt voor de zomer met het kabinet in gesprek te gaan over de visie op de verduurzaming van de financiële sector die het kabinet...

Stv: drie verzekeraars voldoen niet aan Protocol Verzekeringskeuringen

Stv: drie verzekeraars voldoen niet aan Protocol Verzekeringskeuringen

Van de 27 getoetste verzekeraars voldoen er 24 aan het Protocol Verzekeringskeuringen, aldus de Stichting toetsing verzekeraars (Stv), die onderzoek deed naar het...

Verzekeringssector: nu doorpakken met eHerkenning

Verzekeringssector: nu doorpakken met eHerkenning

"De verzekeringssector heeft als eerste bedrijfstak eHerkenning omarmd. Het is nu zaak om door te pakken in het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren....

Coulanceregeling voor schade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Coulanceregeling voor schade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

De ministerraad heeft ingestemd met een coulanceregeling voor schade waarvoor gedupeerden niet verzekerd waren tijdens de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant...

Gratis webinar over verzekeren klimaatrisico's

Gratis webinar over verzekeren klimaatrisico's

Adfiz organiseert op 15 maart van 11.00 uur tot 12.00 uur in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en a.s.r. het gratis webinar ‘Klimaatrisico: (hoe)...

Recordaantal schademeldingen Dudley en Eunice

Recordaantal schademeldingen Dudley en Eunice

Het Verbond van Verzekeraars verwacht een recordaantal schademeldingen als gevolg van de stormen Dudley en Eunice. Eunice staat in de top-3 van zwaarste stormen...