Verzekering liep langer door dan nodig

Kifid 2017 (deel logo)

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) laat Aegon tweederde van de door de klant te veel betaalde ORV-premie (272 euro) terugstorten. De consument had geen bericht ontvangen dat er geen pandrecht meer rustte op zijn ORV. Hierdoor heeft de verzekering langer doorgelopen dan nodig. De Commissie: "Dit valt de door de Aegon inschakelde hulppersoon (Stater, red.) te verwijten omdat deze de informatie over het eindigen van het pandrecht niet aan de juiste partij heeft verzonden." De Commissie maakt echter ook de Consument een verwijt: "Hij had adequater moeten handelen. Consument heeft de spaarverzekering wel beëindigd. Hij wist hoe dit, na de aflossing van de hypothecaire geldlening en het vervallen van het pandrecht, in zijn werk ging. Dat Consument naar eigen zeggen door de verhuizing de beëindiging van de overlijdensrisicoverzekering minder scherp op zijn netvlies had, is menselijkerwijs begrijpelijk. Dit is echter een omstandigheid die in de verhouding tot Aegon Hypotheken voor rekening en risico van Consument blijft. Bovendien werd ook na de aflossing van de geldlening nog steeds premie voor de overlijdensrisicoverzekering geïncasseerd. Consument had dit moeten opmerken en de overlijdensrisicoverzekering kunnen beëindigen. Voornoemde omstandigheden rekent de Commissie Consument aan. Daarnaast moet worden bedacht dat Aegon Levensverzekering N.V. gedurende de looptijd van de verzekering het overlijdensrisico gedragen heeft. Als de volledige premie zou worden terugbetaald, zou Consument gratis verzekerd zijn geweest en dat is niet wenselijk."

Uitspraak 2019-146.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet bloeden voor niet vermelden mogelijke fiscale naheffing

Adviseur moet bloeden voor niet vermelden mogelijke fiscale naheffing

Naar het oordeel van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) ligt het in de relatie tussen consument en de adviseur binnen de risicosfeer...

Bank moet registratie heroverwegen na seponering door OM

Bank moet registratie heroverwegen na seponering door OM

Een financiële dienstverlener mag bij een gerechtvaardigde verdenking van fraude overgaan tot registratie van persoonsgegevens in het Extern Verwijzingsregister...

Aanwendingsmogelijkheden lijfrentekapitaal schriftelijk vastleggen

Aanwendingsmogelijkheden lijfrentekapitaal schriftelijk vastleggen

Een adviseur moet de aanwendingsmogelijkheden van vrijkomende lijfrentekapitaal schriftelijk vastleggen. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...

Kifid legt gewicht in schaal...

Kifid legt gewicht in schaal...

Een consument sloot bij BNP Paribas Cardif twee polissen: in 2004 een Hypotheek Opvang Polis en in 2007 een Woongarant Inkomensbeschermingsplan. Eind 2016 claimt...

Belang dossiervorming weer eens bewezen

Belang dossiervorming weer eens bewezen

Kifid-uitspraak 2019-162 laat maar weer eens zien hoe belangrijk dossiervorming door de adviseur is. Een klant stapte naar Kifid omdat hij om een nieuwe rentevasteperiode...

Adviseur moet drie mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Adviseur moet drie mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Een hypotheekadviseur moet een klant 3.150 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. Aldus Uitspraak 2019-153 van de Geschillencommissie Financiële...