Verzekeringssector: nu doorpakken met eHerkenning

Peter Mols 2020

"De verzekeringssector heeft als eerste bedrijfstak eHerkenning omarmd. Het is nu zaak om door te pakken in het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Ook moeten nieuwe mogelijkheden beter en breder worden benut", aldus Adfiz, NVGA, Verbond van Verzekeraars.

Peter Mols (SIVI):  “De komende periode gaan we in een-op-een gesprekken de weifelaars inspireren om eHerkenning te implementeren. Leveranciers dagen we uit om meer gebruiksvriendelijke processen in te richten.”

Bij alle dienstverleners ziet SIVI eenzelfde beeld: een toenemend gebruik van logins via eHerkenning, maar ook een uitwijk naar gebruikersnamen en wachtwoorden. Dit laatste vaak ook nog zonder tweefactor-authenticatie. Vanuit beveiligingsperspectief is dit niet uit te leggen, aldus experts. Daarom verwelkomen zij het voornemen van verschillende verzekeraars/serviceproviders om de inlog met gebruikersnaam/wachtwoord uit te faseren. Daarnaast staan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en de performance hoog op de agenda bij de brancheorganisaties en SIVI. De inzet is leveranciers te stimuleren om verbeteringen aan te brengen en daar ervaren gebruikers bij te betrekken. Bijvoorbeeld door de inrichting van selfserviceportalen nadrukkelijk af te stemmen met betrokken partijen. Ook kan SIVI op het gebied van nieuwe features, zoals ketenmachtiging, – nu de ergste drukte rondom de migratie voorbij is – meer ondersteuning leveren aan leveranciers bij de (door)ontwikkeling.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rob Waltmans - Waltmans Assurantiën BV 18 maart 2022

Ik ben niet enthousiast over e herkenning. Na een dramatische ervaring met Digidentity gebruik ik nu KPN. War mij betreft gaan we verder met gebruikersnaam-ww-twee factor authenticatie. E Herkenning wordt ons opgedrongen en is niet gebruiksvriendelijk. Selfserviceportalen zijn een mooie kostenbesparing voor de aanbieders maar als het niet werkt dan zou je gewoon telefonische ondersteuning moeten kunnen krijgen.

Meer over
De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Regeling klokkenluiders verplicht

Regeling klokkenluiders verplicht

(Adfiz in Ken je Vak! in VVP 2) Op 18 februari is de Wet bescherming klokkenluiders van kracht geworden. Deze nieuwe wet is een aanscherping van de eerdere Wet...

Recordbedrag aan schade door extreem weer

Recordbedrag aan schade door extreem weer

De schade door extreem weer bedraagt in 2022 meer dan 886 miljoen euro, het hoogste bedrag aan verzekerde schade sinds 2007. Dit blijkt uit de jaarlijkse Klimaatschademonitor...

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Hoe kunnen we als financiële sector verduurzaming versnellen? Dat was de hamvraag tijdens het door Financieel Zeker georganiseerde rondetafelgesprek in Cultuur...

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

In totaal hebben 751 kandidaten gebruik gemaakt van de gesubsidieerde scholingsactiviteiten die Adfiz en OvFD hebben aangeboden om een carrièreswitch te maken...

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz roept adviseurs op alert te zijn op onterechte WIA-voorschotten. Adfiz: “Als mensen een voorschotuitkering ontvangen moeten zij die terugbetalen als...

VVP-poll: 'specialisme is de toekomst van het onafhankelijk adviesvak'

VVP-poll: 'specialisme is de toekomst van het onafhankelijk adviesvak'

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) stelt in de jongste ‘Marktflitsen Intermediaire Adviesmarkt’ dat startende advieskantoren steeds...

Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Volgens Polis Advocaten, in antwoord op een vraag van Adfiz, heeft de AFM-norm voor onafhankelijkheid in de vergelijkingskaart geen privaatrechtelijke consequenties. Adfiz:...

Alle NVGA-leden aangesloten bij INSVER

Alle NVGA-leden aangesloten bij INSVER

Alle leden van de NVGA zijn gedurende een jaar automatisch aangesloten bij INSVER, het kennisplatform over duurzaamheid in de verzekeringsbranche. Dit is een belangrijke...