Verzekeringsvoorwaarden in onderlinge samenhang lezen

Tuin meubels via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0332) De consument heeft een beroep op haar inboedelverzekering gedaan omdat haar tuinmeubelen vanwege een storm zijn beschadigd. De verzekeraar heeft de claim afgewezen omdat geen sprake is van een verzekerde gebeurtenis. De Geschillencommissie komt tot het oordeel dat de consument niet heeft aangetoond dat sprake is van een verzekerde gebeurtenis. De verzekeraar mocht de claim (1.599 euro) afwijzen.

De commissie: “De consument is gehouden om aan te tonen dat de schade aan de tuinmeubelen is veroorzaakt door één van de in artikel 2.2.1 (van de voorwaarden, red.) genoemde gebeurtenissen. In voornoemd artikel staat namelijk een opsomming van gebeurtenissen die recht geven op een vergoeding van schade aan tuinmeubelen. Schade door storm staat daar niet bij, zodat de commissie van oordeel is dat de consument niet heeft aangetoond dat sprake is geweest van een verzekerde gebeurtenis.

“De stelling van de consument dat stormschade verzekerd is, mits er uitsluitingen van toepassing zijn, maakt het voorgaande niet anders. Het is vaste lijn van de commissie dat de artikelen in de verzekeringsvoorwaarden niet op zichzelf staan maar in onderlinge samenhang gelezen moeten worden. Dat in sommige gevallen wel dekking bestaat voor schade als gevolg van storm, betekent niet dat daarmee schade door storm altijd is verzekerd. De verzekeringsvoorwaarden zijn voldoende duidelijk op dit punt.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Minder dan helft schade woninginbraken vergoed door verzekering

Minder dan helft schade woninginbraken vergoed door verzekering

Bij de woninginbraken met diefstal is volgens het CBS in 2021 in totaal voor ruim 160 miljoen euro aan spullen buitgemaakt. Per geval kan het om grote bedragen...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0651) Een adviseur moet ruim 2.000 stormschade aan cliënten vergoeden omdat hij te afwachtend was bij het regelen van de opstalverzekering. De...

Twee keer niet genoten…

Twee keer niet genoten…

(Kifid-uitspraak GC 2023-0644) De echtgenote van de consument heeft zich verstapt tijdens hun rondreis in Thailand en daardoor rugpijn gekregen. In overleg met de...