Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de consumenten gewenste orv af te sluiten, dat de adviseur een bedrag van 185.625 euro aan de consument vergoedt. Dit vermeerderd met 75 procent van de met ingang van 1 januari 2020 voor het aflossingsvrije deel van de hypotheek betaalde rente.

Bij het oversluiten van de hypotheek hebben de consument en haar echtgenoot geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten. De echtgenoot van de consument is overleden. De commissie kwam eerder tot het oordeel dat de adviseur onvoldoende tegemoetgekomen is aan de uitdrukkelijke wens van de consument en haar echtgenoot om een deel van de hypothecaire geldlening af te dekken met een overlijdensrisicoverzekering. De adviseur heeft dan ook niet de zorg heeft betracht die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mocht worden verwacht. De klacht is gegrond en de vordering wordt deels toegewezen.

De commissie overweegt dat het voor de consument en haar echtgenoot na enig tijdsverloop duidelijk had moeten zijn dat er geen overlijdensrisicoverzekering was afgesloten. De echtgenoot van de consument is echter binnen korte termijn na het afsluiten van de hypothecaire geldlening overleden, zodat zij niet veel tijd hebben gehad om de omissie te herstellen. De commissie bepaalt daarom dat de consument 25 procent van haar schade zelf moet dragen

 

 

Reactie toevoegen

 
Hypotheekadviseur komt op de koffie

Hypotheekadviseur komt op de koffie

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-0480A) De adviseur had de consument moeten waarschuwen voor het risico dat de bank geen geldlening zou verstrekken als de bestemming...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

(Rechtspraak) De vraag is of de assurantietussenpersoon een op haar rustende zorgplicht tegenover de festivalorganisator heeft geschonden. De Rechtbank Amsterdam...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...