Vierjaarsmiddeling financieringslastpercentages onder vuur vanwege hoge inflatie

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

De vierjaarsmiddeling maakt dat de hoge inflatie van nu onvoldoende meeweegt in de nieuwe financieringslastpercentages, vrezen AFM en DNB. De toezichthouders in hun gezamenlijke reactie op de consultatie ‘Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2023’:  “Door de vierjaarsmiddeling worden de huidige hoge inflatiecijfers slechts voor een kwart meegenomen bij het vaststellen van de financieringslastpercentages voor het komende jaar. De vierjaarsmiddeling is een zinvol instrumenten om schokken in leenruimte tegen te gaan, maar zorgt nu voor toenemende kwetsbaarheden bij huishoudens in een economische situatie die vraagt om het beperken van kwetsbaarheden. Wij hebben hierover grote zorgen.”

Stresstest schiet tekort

AFM en DNB schrijven verder: “Het Nibud heeft een stresstest uitgevoerd om te zien of huishoudens bij een maximale hypotheek en de voorgestelde financieringslastpercentages voor 2023 nog kunnen voldoen aan de minimale kosten van leven. Dit was voor de meeste lagere inkomens niet het geval, waarop de woonquotes naar beneden zijn bijgesteld. Uit de stresstest volgt dat huishoudens met middeninkomens en hogere inkomens de minimale kosten van leven bij een maximale hypotheek nog wel kunnen dragen en voor deze inkomensgroepen past het Nibud de percentages dan ook niet aan. Deze opzet veronderstelt dat huishoudens met midden- en hogere inkomens in staat zijn hun bestedingen terug te brengen tot het bestaansminimum. In werkelijkheid zal dit voor veel van deze huishoudens niet haalbaar zijn.

“De stresstest zou de vraag moeten beantwoorden of huishoudens de hypotheeklasten nog kunnen betalen als zij maximaal – maar op een niveau dat nog wel realistisch en praktisch mogelijk is – terugschakelen in kosten van leven. De stresstest is in de huidige context uitermate belangrijk en schiet in onze ogen tekort. Het lijkt ons dan ook raadzaam om de vormgeving van deze toets tegen het licht te houden.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
URL  rekentool Inkomensbepaling veranderd

URL rekentool Inkomensbepaling veranderd

De URL van de Inkomensbepaling Loondienst rekentool (IBLrekentool) is veranderd. Hypotheekadviseurs en geldverstrekkers berekenen het toetsinkomen op basis van het...

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

De AFM zal de komende jaren nadrukkelijk blijven toezien op de kredietverstrekking en de naleving van de leennormen voor hypotheken. Dat schrijft de toezichthouder...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

De AFM had bij het onderzoek naar overtreding van de regels inzake maatwerk bij hypotheken drie partijen op de korrel, niet alleen de Rabobank die eind vorig jaar...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Pechgeneratie studenten nu ook dupe van nieuwe hypotheekregels

Pechgeneratie studenten nu ook dupe van nieuwe hypotheekregels

Studenten die vanaf 2024 afstuderen, blijkt uit een analyse van Van Bruggen Adviesgroep, worden benadeeld door de nieuwe hypotheekregels, ten opzichte van eerder...

Verkort (eenvoudiger) hypotheekadvies voor verduurzaming

Verkort (eenvoudiger) hypotheekadvies voor verduurzaming

Woningeigenaren die hun hypotheek willen verhogen voor de verduurzaming van hun woning, kunnen gebruik maken van een verkort (eenvoudiger) advies voor de financiering...

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 1-2024) Jaarlijks wordt de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk) op een aantal punten gewijzigd. In dit artikel zullen...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Nationaal Klimaat Platform: gratis webinar nieuwe leennormen

Nationaal Klimaat Platform: gratis webinar nieuwe leennormen

Het Nationaal Klimaat Platform organiseert woensdag (24 januari) om 10.00 uur het gratis webinar 'Nieuwe leennormen, een impuls voor verduurzaming koopwoningen'. Het...