Vijftien procent meer klachten over zorgverzekeringen in 2019

Klagen boos emoji via Pixabay

Het aantal klachten over verzekeringen is in 2019 met zes procent gestegen ten opzichte van een jaar ervoor. Dat blijkt uit een uitvraag van de AFM. In totaal kwamen bij de 176 aanbieders vorig jaar bijna 170.000 klachten binnen over zorg-, schade-, levensverzekeringen.

De AFM-klachtenrapportage geeft daarnaast het aantal geregistreerde klachten per fase van de dienstverlening weer. Het grootste deel van de klachten gaat over de dienstverlening beheerfase (46 procent). Dit is een brede categorie van klachten die gedurende de looptijd ontstaan. Daarna komen de meest klachten binnen over de afhandelingsfase (41 procent).

Zorgverzekering

Iets meer dan de helft van de in totaal 170.000 klachten gaat over de zorgverzekering. De deelmarkt zorg omvat ook de meeste polissen en daar gaat het meeste geld in om qua premiebedragen. Het aantal klachten over zorgverzekeringen nam met vijftien procent toe, klachten over schade- en levensverzekeringen namen juist iets af in vergelijking met 2018.

Behalve de stijging van het aantal klachten in de deelmarkt zorg ziet de AFM dat in de uitgesplitste productcategorieën ook over de motorrijtuigenverzekering vijftien procent vaker wordt geklaagd dan in 2018. De klachten ‘Schade overig’ (waaronder bijvoorbeeld telefoon- en witgoedverzekeringen) lopen juist weer iets terug met zeventien procent. 

De AFM heeft ook navraag gedaan naar de duur van de afhandeling van de klachten. Gemiddeld gebeurt dat in veertien dagen. Het blijkt dat de klachten over de annuïteitenverzekering (direct ingaand pensioen) de langste afhandelingstijd hebben, gemiddeld 35 dagen. Klachten over de reisverzekering handelen de verzekeraars gemiddeld in negen dagen af.

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM: let op bij omzetten eenmanszaak

AFM: let op bij omzetten eenmanszaak

De AFM adviseert financiële dienstverleners met een eenmanszaak om zich goed te laten informeren voordat zij besluiten om hun bedrijf een andere rechtsvorm...

AFM en DNB mogen reserve van vijf miljoen aanleggen

AFM en DNB mogen reserve van vijf miljoen aanleggen

AFM en DNB krijgen de mogelijkheid om aan reservevorming te doen. Dat staat in de Wijzigingswet financiële markten 2022, waarvan vrijdag de internetconsultatie...

Coronacrisis versterkt trends en risico’s voor financiële sector

Coronacrisis versterkt trends en risico’s voor financiële sector

De coronacrisis lijkt de trends en risico’s die al gaande zijn voor de financiële sector te versterken, aldus de AFM in haar jaarlijkse analyse Trendzicht....

AFM onderzoekt scheefgroei hypotheeknormen en kredietverlening

AFM onderzoekt scheefgroei hypotheeknormen en kredietverlening

Twee brede trends, aldus de AFM in Trendzicht 2021, roepen de vraag op hoe kredietverlening aan kopers van woningen zich in de praktijk verhoudt tot de maximale...

AFM: "IPID mist vaak belangrijke informatie"

AFM: "IPID mist vaak belangrijke informatie"

Het informatiedocument IPID voor consumenten over wat een verzekering wel en niet dekt en wat de verplichtingen zijn, mist vaak belangrijke informatie. Aldus de...

AFM: betaalpauzes niet altijd geschikt als langetermijnoplossing

AFM: betaalpauzes niet altijd geschikt als langetermijnoplossing

Betaalpauzes zijn niet altijd geschikt als langetermijnoplossing. Dat stelt de AFM, nu duidelijk is dat de coronacrisis nog niet is bedwongen. De toezichthouder:...

AFM: aandachtspunten voor beslismomenten bij betalingsproblemen

AFM: aandachtspunten voor beslismomenten bij betalingsproblemen

De AFM roept geldverstrekkers op om de komende tijd goed en blijvend voorbereid te zijn op klanten die mogelijk financieel in de knel komen. De toezichthouder: "Het...

AFM krijgt vragen over nazorg- en serviceabonnementen

AFM krijgt vragen over nazorg- en serviceabonnementen

De meeste van de 1.863 signalen die de AFM in het eerste halfjaar 2020 ontving, gingen over het opbouwen van vermogen, woningfinanciering en betalen. De toezichthouder:...

Pensioenfederatie hekelt forse kostenstijging in het nieuwe AFM-kostenkader

Pensioenfederatie hekelt forse kostenstijging in het nieuwe AFM-kostenkader

De Pensioenfederatie is kritisch op de forse kostenstijging in het nieuwe AFM-kostenkader. De koepel van pensioenfondsen schrijft: "Ten opzichte van het oorspronkelijk...

Adviseurs toch iets ontzien bij herverdeling procentuele bijdrage aan toezichtskosten AFM

Adviseurs toch iets ontzien bij herverdeling procentuele bijdrage aan toezichtskosten AFM

Veertien procent. Dat wordt vanaf 2021 de procentuele bijdrage aan de totale toezichtskosten van de AFM van de categorie adviseurs en bemiddelaars. Dit is 0,2 procent...