Visie 2019 Jurjen Oosterbaan: afrekenen met vervreemding

Jurjen Oosterbaan 2018 WV

"Meer en betere onderlinge verbinding. Dat is wat ik de aanbieders en adviseurs voor 2019 toewens." Dat stelt Jurjen Oosterbaan Martinius (Bureau DFO), die de VVP-reeks aftrapt waarin VVP bedrijfstakgenoten vraagt wat zij de adviessector in 2019 toewensen.

Welke verandering heeft in 2019 de meeste impact op de adviessector?

"Het is verleidelijk om op deze vraag het bekende rijtje van ontwikkelingen zoals voortgaande digitalisering, transparantie van beloning en schaalvergroting te noemen. Dat zullen ongetwijfeld zaken zijn waarmee we in 2019 allemaal te maken krijgen. Maar, ik denk dat een andere, meer allesomvattende ontwikkeling, een grotere impact zal hebben. Die ontwikkeling wil ik omschrijven met het begrip 'vervreemding'.

We leven in een tijdsperiode waarin op vrijwel alle gebieden vertrouwde relaties onder druk staan en partijen van elkaar vervreemden. Hoe we de relatie met de Verenigde Staten ervaren is hiervan een internationaal voorbeeld. Een natie die zich in twee wereldoorlogen met ons verbonden voelde, begint voor ons steeds meer 'een vreemde' te worden.

Nationaal zien we dat alle traditionele instituten de verbinding met hun achterban hebben verloren. Of je nu kijkt naar de vakbonden, de kerk of de politieke partijen, het beeld is hetzelfde, 'we' hebben er niets meer mee.

Kijken we naar de financiële sector dan zien we hetzelfde. De Rabobank wordt niet meer ervaren als de coöperatie die het op papier is. Waar in 1995 we via het acht uur journaal collectief trots waren op 'onze' Aad Jacobs die de Engelse Bank Barings veroverde, halen we in 2018 onze schouders op wanneer dezelfde bank een boete krijgt van 750 miljoen euro. Wij zijn niet meer collectief trots op onze banken en verzekeraars. Financiële instellingen zijn voor veel consumenten uitwisselbaar geworden.

Vervreemding leidt tot onderling wantrouwen en legt de focus op eigen belang. In zulke omstandigheden is het bieden van echte zekerheid moeilijk. Verdergaande onderlinge vervreemding ligt denk ik aan de basis van veel van de dossiers waarover we ons in het komend jaar druk gaan maken."

Welke verandering gun je de adviessector om de missie (van waarde zijn en blijven voor klanten) ook in 2019 waar te maken?

"In de afgelopen tien jaar is er een toenemende vervreemding opgetreden tussen verzekeraars en het intermediair. Enerzijds is het inzicht bij aanbieders dat het intermediair een belangrijke rol kan hebben in hun distributiestrategie weer groeiende. Anderzijds signaleren we bij veel (jonge) medewerkers van de aanbieders een hiaat in de kennis over de cultuur, de gevoelens, de werkwijze en de economische kengetallen van het intermediair.

Wil je de consument echte zekerheid kunnen bieden, dan heb je 'laarzen op de grond' nodig. Adviseurs die de werkelijke behoeften van klanten aan zekerheid kunnen vertalen naar zekerheid op papier. Adviseurs die voor de klant de weg in het labyrint van de logica van de aanbieders kunnen vinden. Dat vereist aan twee kanten de bereidheid om elkaar opnieuw te leren kennen en te waarderen. Dat geldt dus ook voor adviseurs. Alleen een geel hesje aandoen en roepen dat ze 'allemaal boeven zijn', leidt tot niets.

Meer en betere onderlinge verbinding. Dat is wat ik de aanbieders en adviseurs voor 2019 toewens. Omdat dit naar mijn overtuiging in het belang is van de consument. En dat is het enige wat echt zou moeten tellen." 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ronald Eleveld - Geen 7 januari 2019

Een helder en krachtig verwoorde visie.

Pieter van Stratum - Gepensioneerd 7 januari 2019

De spijker op de kop! Nu de invulling...... Een kans voor iedereen

Meer over
Visie 2019 Wesley van 't Hof: handelen vanuit kracht

Visie 2019 Wesley van 't Hof: handelen vanuit kracht

"Ik gun de adviessector de ontwikkeling van een langetermijnvisie en daar vanuit handelen." Aldus Wesley van ’t Hof, algemeen directeur Hoffelijk Financieel,...

Visie 2019 Urjan Claassen: andere rol

Visie 2019 Urjan Claassen: andere rol

"Innovatie en ondernemerschap zijn een must om in de toekomst een rol te kunnen blijven spelen." Aldus Urjan Claassen, algemeen directeur CProfile, in de VVP-reeks...

Visie 2019 Peggy van der Smitte: meer menselijkheid

Visie 2019 Peggy van der Smitte: meer menselijkheid

"Ik gun de adviessector meer menselijkheid." Aldus Peggy van der Smitte (Marcel van der Smitte en Partners, Amersfoort) in de VVP-reeks Visie 2019 op VVP Online. Welke...

Visie 2019 Michel van Dam: beleggingsadvies gevraagd

Visie 2019 Michel van Dam: beleggingsadvies gevraagd

"Onze verwachting is dat in 2019 veel meer adviseurs zich zullen bekwamen in beleggingsadvies en vermogensopbouw voor hun klanten.” Aldus Michel van Dam (Scildon)...

Visie 2019 Marieke van Zuien: nieuwe werkelijkheid

Visie 2019 Marieke van Zuien: nieuwe werkelijkheid

"Ik hoop dat de technologische vooruitgang nu echt in dienst komt te staan van het advies." Aldus Marieke van Zuien (BNP Paribas Cardif) in de VVP-reeks Visie 2019...

Visie 2019 Leon van Vliet: rol adviseur verschuift

Visie 2019 Leon van Vliet: rol adviseur verschuift

"De rol van de adviseur zal verschuiven naar het meer gebruik maken van technologische mogelijkheden." Dat is de overtuiging van Leon van Vliet (Intersoftware) in...