Vissen toch verzekerd

Vissen via Pixabay 2

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft deze schade geclaimd. De verzekeraar heeft de schade aan de vissen niet vergoed, omdat (huis)dieren op basis van het Burgerlijk Wetboek geen zaken zijn en alleen roerende zaken zijn verzekerd. Daarnaast zijn volgens het normale spraakgebruik, zie de Van Dale, dieren niet aan te merken als inboedel. De Geschillencommissie oordeelt dat de lezing van de consument een redelijke lezing is. Hoewel een dier geen zaak is, zijn op grond van het Burgerlijk Wetboek de bepalingen met betrekking tot zaken op dieren van overeenkomstige toepassing. Vordering toegewezen.

De commissie: “Hoewel dieren volgens art. 3:2a lid 1 BW geen zaken zijn, bepaalt lid 2 van ditzelfde artikel “bepalingen met betrekking tot zaken zijn op dieren van toepassing, met inachtneming van de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen, verplichtingen en rechtsbeginselen, alsmede de openbare orde en de goede zeden. De commissie vindt daarom dat de consument in redelijkheid mocht begrijpen dat artikel 16 lid 4 sub a van de verzekeringsvoorwaarden ook van toepassing is op (huis)dieren.

“Artikel 16 lid 4 sub a van de verzekeringsvoorwaarden heeft ook als vereiste dat de roerende zaak onderdeel is van de particuliere huishouding van de verzekerde(n). De commissie is van oordeel dat een redelijke lezing meebrengt dat huisdieren in beginsel onderdeel uitmaken van de particuliere huishouding. Tussen partijen staat niet ter discussie dat de vissen van de consument huisdieren zijn en daarom is de schade aan de vissen gedekt onder de inboedelverzekering. Bovendien wordt in artikel 16 lid 6 van de verzekeringsvoorwaarden opgesomd wat niet onder inboedel en lijfsieraden valt. Hier wordt vee wel genoemd, maar overige (huis)dieren niet. Ook daarom is de lezing van de consument dat huisdieren onder de dekking vallen een redelijke lezing.”

De hoogte van het door de consument opgegeven schade- bedrag is niet betwist door de verzekeraar en daarom dient de verzekeraar een bedrag van 34.220 euro aan de consument te betalen.

Reactie toevoegen

 
Hypotheekadviseur komt op de koffie

Hypotheekadviseur komt op de koffie

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-0480A) De adviseur had de consument moeten waarschuwen voor het risico dat de bank geen geldlening zou verstrekken als de bestemming...

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...