Vissen toch verzekerd

Vissen via Pixabay 2

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft deze schade geclaimd. De verzekeraar heeft de schade aan de vissen niet vergoed, omdat (huis)dieren op basis van het Burgerlijk Wetboek geen zaken zijn en alleen roerende zaken zijn verzekerd. Daarnaast zijn volgens het normale spraakgebruik, zie de Van Dale, dieren niet aan te merken als inboedel. De Geschillencommissie oordeelt dat de lezing van de consument een redelijke lezing is. Hoewel een dier geen zaak is, zijn op grond van het Burgerlijk Wetboek de bepalingen met betrekking tot zaken op dieren van overeenkomstige toepassing. Vordering toegewezen.

De commissie: “Hoewel dieren volgens art. 3:2a lid 1 BW geen zaken zijn, bepaalt lid 2 van ditzelfde artikel “bepalingen met betrekking tot zaken zijn op dieren van toepassing, met inachtneming van de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen, verplichtingen en rechtsbeginselen, alsmede de openbare orde en de goede zeden. De commissie vindt daarom dat de consument in redelijkheid mocht begrijpen dat artikel 16 lid 4 sub a van de verzekeringsvoorwaarden ook van toepassing is op (huis)dieren.

“Artikel 16 lid 4 sub a van de verzekeringsvoorwaarden heeft ook als vereiste dat de roerende zaak onderdeel is van de particuliere huishouding van de verzekerde(n). De commissie is van oordeel dat een redelijke lezing meebrengt dat huisdieren in beginsel onderdeel uitmaken van de particuliere huishouding. Tussen partijen staat niet ter discussie dat de vissen van de consument huisdieren zijn en daarom is de schade aan de vissen gedekt onder de inboedelverzekering. Bovendien wordt in artikel 16 lid 6 van de verzekeringsvoorwaarden opgesomd wat niet onder inboedel en lijfsieraden valt. Hier wordt vee wel genoemd, maar overige (huis)dieren niet. Ook daarom is de lezing van de consument dat huisdieren onder de dekking vallen een redelijke lezing.”

De hoogte van het door de consument opgegeven schade- bedrag is niet betwist door de verzekeraar en daarom dient de verzekeraar een bedrag van 34.220 euro aan de consument te betalen.

Reactie toevoegen

 
Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...

Verzekeringsvoorwaarden in onderlinge samenhang lezen

Verzekeringsvoorwaarden in onderlinge samenhang lezen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0332) De consument heeft een beroep op haar inboedelverzekering gedaan omdat haar tuinmeubelen vanwege een storm zijn beschadigd. De verzekeraar...

Aankoopbedrag Playstation 5 kwijtgespeeld…

Aankoopbedrag Playstation 5 kwijtgespeeld…

(Kifid-uitspraak GC 2023-0330) De consument heeft met zijn creditcard een betaling gedaan voor een Playstation 5 aan een webshop. De consument heeft de Playstation...