Voor bescherming gezondheidsgegevens gelden zeer hoge eisen

AVG hangslot via Pixabay

Heeft u een of meer bekende Nederlanders als klant? Let er dan extra goed op dat u zich houdt aan de AVG.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het Haga Ziekenhuis een boete van 460.000 euro opgelegd wegens overtreding van artikel 32 van de Verordening.

De Autoriteit: “De overtreding duurde op structurele wijze voor een lange periode voort, gedurende welke periode een grote groep onbevoegden toegang kon krijgen tot gezondheidsgegevens van patiënten. Des te meer in het licht van het datalek van de bekende Nederlander, waarbij het Haga Ziekenhuis begin 2018 heeft geconstateerd dat een groot aantal medewerkers onbevoegde inzage hebben gehad in een patiëntendossier, had het op de weg van het HagaZiekenhuis gelegen om de normen - die mede zien op het voorkomen van dergelijke onbevoegde inzage - te implementeren en de overtreding van artikel 32 van de AVG spoedig te beëindigen.”

Nuttige informatie

Volgens het Verbond van Verzekeraars bevat het gepubliceerde onderzoeksrapport en het boetebesluit nuttige informatie voor verzekeraars over hoe de AP oordeelt over gegevensbescherming. Inderdaad wordt op z’n minst duidelijk dat de AP zeer streng is als het gaat om gezondheidsgegevens. Het boetebesluit leest letterlijk: “Gezondheidsgegevens behoren vanwege de gevoeligheid tot een bijzondere categorie van persoonsgegevens. Om deze reden gelden voor de bescherming van die gegevens zeer hoge eisen.”

In het voorliggende geval hanteert de AP algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden binnen de praktijk van de informatiebeveiliging in de zorg, NEN-7510 en NEN 7513. Uit deze beveiligingsstandaarden vloeit voort dat ten aanzien van authenticatie bij de toegang tot ziekenhuisinformatiesystemen die specifiek zijn gericht op het verwerken van gevoelige informatie, de verantwoordelijke tenminste gebruik dient te maken van tweefactor authenticatie, teneinde de identiteit van gebruikers vast testellen. Verder dienen logbestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, te worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld. Het voorgaande volgt uit NEN 7510-2, waarin beveiligingsnormen zijn opgenomen die zien op een nadere invulling van artikel 32 van de AVG wat betreft de informatiebeveiliging in de zorg.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

(Rechtspraak) Promovendum mocht tegenover een klant refereren aan de strafrechtelijke veroordeling van de contra-expert die de klant wilde inschakelen. Promovendum...

Boete BKR wegens overtreden AVG was terecht

Boete BKR wegens overtreden AVG was terecht

(Rechtspraak) De Autoriteit Persoonsgegevens heeft BKR terecht een boete opgelegd vanwege twee overtredingen van de AVG. Wel matigt de Rechtbank Gelderland de boete. De...

Privacy statements sites kleine financiële dienstverleners vaak niet op orde

Privacy statements sites kleine financiële dienstverleners vaak niet op orde

Uit een steekproef van Stichting AVG blijkt dat bijna 30 procent van de geanalyseerde websites het privacy statement op de website niet op orde heeft. De steekproef...

Wft en AVG botsen

Wft en AVG botsen

(Financieel adviseur Chris de Bruin, Bureau mr. de Bruin, in VVP 3-2022) Gij zult nazorg leveren! In dit artikel stel ik aan de orde welke (juridische) problemen...

Eigendomsbegrip niet gehanteerd voor persoonlijke gegevens

Eigendomsbegrip niet gehanteerd voor persoonlijke gegevens

Een privaatrechtelijke borging van zeggenschap over persoonsgegevens levert de burger niet meer houvast op dan AVG en publiekrecht of consumentenbeschermingsrecht...

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

(Kifid-uitspraak GC 2022-0013) De bank mag voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van een klant een onbewerkte kopie van het ID-bewijs verlangen....

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

(Rechtspraak) Het bepaalde in art. 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG leent zich volgens de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden - bij de huidige stand...

“Vaccinatieregistratie zorg is glijdende schaal”

“Vaccinatieregistratie zorg is glijdende schaal”

De vakbonden zijn niet te spreken over het kabinetsvoornemen werkgevers in de zorg de mogelijkheid te geven om de vaccinatiestatus van werknemers te registeren....

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2021-0778) De adviseur heeft de privacy van de consumenten geschonden doordat hij na de beëindiging van de adviesovereenkomst contact heeft...

ARAG helpt horecaondernemers AVG-proof gasten te registreren

ARAG helpt horecaondernemers AVG-proof gasten te registreren

Om horecaondernemers te helpen gasten geheel in lijn met AVG-wetgeving te registreren, heeft ARAG samen met JanusID het initiatief genomen voor MijnGastenlijst.nl....