"Voor drie mille advieskosten mag klant betere dienstverlening verwachten"

Euro's via Pixabay 2018

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat De Hypotheker 750 euro advieskosten terugbetalen aan de klant. De Commissie "volgt Consument in zijn betoog dat voor een bedrag van 2.990 euro een betere dienstverlening verwacht had mogen worden. Naar het oordeel van de Commissie bestaat er daarom aanleiding om de advieskosten te matigen.

"Wel hecht de Commissie eraan om op te merken dat Consument meermaals zelf contact heeft opgenomen met NN en daarmee de Adviseur de kans ontnomen heeft om zijn opdracht (alsnog) naar behoren uit te voeren. Voor toewijzing van de gehele vordering van Consument – te weten terugbetaling van de helft van de advieskosten is daarom geen plaats. De Adviseur zal een deel van de in rekening gebrachte advieskosten aan Consument moeten terugbetalen. Dit deel wordt door de Commissie begroot op 750 euro."

Waar ging het om? De adviseur gaf NN een verkeerd dienstverband door en maakte een (kleine) fout in de financieringsomzet. Verder, aldus de Commissie: "Dat sommige geldverstrekkers – zoals de Adviseur stelt – een taxatierapport vereisen, betekent nog niet dat NN ook een geldverstrekker is die een taxatierapport vereist. Er is niet gebleken dat de Adviseur bij NN heeft geverifieerd of in dit geval een taxatierapport vereist was. En de woning van Consument stond weliswaar nog niet te koop, maar uit het e-mailbericht van 29 november 2017 blijkt niet dat de Adviseur rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat de woning wel zeer snel daarna te koop zou worden gezet."

"

Reactie toevoegen

 
Meer over
Loos alarm...

Loos alarm...

De zorgplicht van de financieel adviseur reikt niet zo ver dat hij bij de consument (periodiek) moet nagaan of hij het alarmsysteem onderhoudt en gebruikt. Tot dat...

Kifid: (on)voldoende voorzichtig hangt af van omstandigheden

Kifid: (on)voldoende voorzichtig hangt af van omstandigheden

Een consument claimt op haar reisverzekering bij Interpolis de schade als gevolg van verlies/diefstal van haar handbagage met persoonlijke bezittingen. De verzekeraar...

‘Klasse’ maatgevend voor consistent toepassen van op- en afslagen

‘Klasse’ maatgevend voor consistent toepassen van op- en afslagen

Wanneer consumenten tussentijds hun hypotheek oversluiten of rentetarief aanpassen, vraagt de bank een vergoeding voor haar financiële nadeel. Voor de berekening...

Wiples...

Wiples...

Een verzekerde meldt bij NN dat hij bij een automobilist 'wiples' heeft veroorzaakt... Hij bedoelt natuurlijk 'whiplash'. Ook de verdere tekst van de claim, in z'n...

Adviseur moet op hoogte zijn van het fiscale overgangsrecht

Adviseur moet op hoogte zijn van het fiscale overgangsrecht

Een adviseur moet 1.500 euro van zijn adviesvergoeding van 3.000 euro teruggeven aan de klant. De Commissie oordeelt dat de adviseur tekort is geschoten jegens consument;...

Adviseur moet actie ondernemen als offerte afwijkt van aanvraag

Adviseur moet actie ondernemen als offerte afwijkt van aanvraag

Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend hypotheekadviseur mag verwacht worden dat hij voldoende actie onderneemt indien blijkt dat de offerte afwijkt van...