Voor wat hoort wat...

Euro's via Pixabay 2018

Consumenten hebben een adviestraject met adviseur (Finzie) doorlopen. Uiteindelijk hebben zij zelf een financiering bij een derde partij geregeld, buiten de bemiddeling van adviseur om. Consumenten hebben gevorderd de advieskosten niet te hoeven betalen. Kifid is van oordeel dat adviseur niet verwijtbaar gehandeld heeft en dat de vordering dient te worden afgewezen. (Uitspraak GC 2019-754)

De Geschillencommissie stelt in haar oordeel "voorop dat een hypotheekadviseur, voor wat de feitelijke informatie betreffende zijn klanten, doorgaans in belangrijke mate afhankelijk is van hetgeen die klanten zelf aan informatie aandragen. In beginsel mocht Adviseur ervan uitgaan dat de aangeleverde informatie juist is.

"Partijen twisten met name over de vraag of er informatie verstrekt is aan Adviseur, die maakte dat deze extra onderzoek had moeten doen naar de bestendigheid van het inkomen. Adviseur heeft weersproken dat daarvan sprake is geweest, waardoor die stelling van Consument niet is komen vaststaan.

"Dat Adviseur in het adviestraject te passief is geweest, is evenmin gebleken. Er zijn diverse geldverstrekkers benaderd. Naar het oordeel van de Commissie is niet gebleken dat Adviseur onvoldoende inspanningen heeft geleverd om een hypothecaire geldlening tot stand te brengen. Ook is niet gebleken dat het voor Consumenten noodzakelijk was Rabobank zelfstandig te benaderen, omdat duidelijk was dat via Adviseur geen hypothecaire geldlening tot stand zou kunnen worden gebracht. Consumenten hebben zelf de stekker uit het adviestraject getrokken. Dit maakt dat zij op grond van de door hen voor akkoord ondertekende adviesopdracht een bedrag van 1.399 euro verschuldigd waren aan Adviseur voor de verrichte werkzaamheden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ten onrechte kosten bemiddeling adviseur gerekend in Waerdye-polis

Ten onrechte kosten bemiddeling adviseur gerekend in Waerdye-polis

ASR moet van Kifid de eindwaarde van een Waerdye-polis, die op 1 september jongstleden afliep, opnieuw berekenen. Daarbij moeten onder meer de kosten van de bemiddeling...

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – De consument heeft in 2007 een hypothecaire geldlening afgesloten. Op deze lening rust een renteopslag. In de voorwaarden...

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – In deze klacht gaat het om twee partners die zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor een hypothecair krediet waarbij...

Jacht op adviseur geopend?

Jacht op adviseur geopend?

BEHEER – Terecht was er de afgelopen weken veel aandacht voor uitspraken GC 2019-623 en -625. De Geschillencommissie stelt hierin nogmaals dat de adviseur...

Wijs op driemaandentermijn

Wijs op driemaandentermijn

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN TERMIJN – Nog even een ander aspect van de elders op deze pagina besproken Uitspraak GC 2019-206. De adviseur beriep zich vergeefs...

Slapen bij vriend geen overnachting

Slapen bij vriend geen overnachting

Een slaapplaats bespreken bij een vriend is volgens Kifid niet hetzelfde als een overnachting. De Geschillencommissie vindt dat de reisverzekeraar de claim terecht...

Schending zorgplicht kost adviseur meer dan twaalf mille

Schending zorgplicht kost adviseur meer dan twaalf mille

Een financieel adviseur moet van Kifid een consument 12.333,87 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. Consument en haar voormalige echtgenoot hadden...

Setje...

Setje...

Kifid laat Schouten Zekerheid twee vazen vergoeden, ook al was er maar één gebroken. Op enig moment is er schade ontstaan aan één van...

Onvoorziene omstandigheden doen adviseur das om

Onvoorziene omstandigheden doen adviseur das om

Kifid is van oordeel dat het feit dat de omstandigheden anders waren dan verwacht werd, in grote mate voor risico van de adviseur komt.  Zij laat een adviseur...

Wet weegt zwaarder dan privacywens klant

Wet weegt zwaarder dan privacywens klant

Een klant die niet wil dat zijn bank zijn betaalgegevens met derden deelt, heeft bij Kifid nul op het rekest gekregen. Volgens de Geschillencommissie kan de bank...