Voor wat hoort wat...

Euro's via Pixabay 2018

Consumenten hebben een adviestraject met adviseur (Finzie) doorlopen. Uiteindelijk hebben zij zelf een financiering bij een derde partij geregeld, buiten de bemiddeling van adviseur om. Consumenten hebben gevorderd de advieskosten niet te hoeven betalen. Kifid is van oordeel dat adviseur niet verwijtbaar gehandeld heeft en dat de vordering dient te worden afgewezen. (Uitspraak GC 2019-754)

De Geschillencommissie stelt in haar oordeel "voorop dat een hypotheekadviseur, voor wat de feitelijke informatie betreffende zijn klanten, doorgaans in belangrijke mate afhankelijk is van hetgeen die klanten zelf aan informatie aandragen. In beginsel mocht Adviseur ervan uitgaan dat de aangeleverde informatie juist is.

"Partijen twisten met name over de vraag of er informatie verstrekt is aan Adviseur, die maakte dat deze extra onderzoek had moeten doen naar de bestendigheid van het inkomen. Adviseur heeft weersproken dat daarvan sprake is geweest, waardoor die stelling van Consument niet is komen vaststaan.

"Dat Adviseur in het adviestraject te passief is geweest, is evenmin gebleken. Er zijn diverse geldverstrekkers benaderd. Naar het oordeel van de Commissie is niet gebleken dat Adviseur onvoldoende inspanningen heeft geleverd om een hypothecaire geldlening tot stand te brengen. Ook is niet gebleken dat het voor Consumenten noodzakelijk was Rabobank zelfstandig te benaderen, omdat duidelijk was dat via Adviseur geen hypothecaire geldlening tot stand zou kunnen worden gebracht. Consumenten hebben zelf de stekker uit het adviestraject getrokken. Dit maakt dat zij op grond van de door hen voor akkoord ondertekende adviesopdracht een bedrag van 1.399 euro verschuldigd waren aan Adviseur voor de verrichte werkzaamheden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Een advieskantoor verzocht Kifid of hij een betalingsregeling mag treffen met de klagende consumenten. Dat kan alleen, aldus de Geschillencommissie, met medewerking...

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Kifid laat verzekeringskantoor Amptmeijer een bedrag van 7.570,68 euro vergoeden aan een klagend stel. In haar einduitspraak GC 2020-439 oordeelt de Geschillencommissie...

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Wanneer de verzekeraar zonder enige toelichting een polis verstrekt aan een consument die afwijkt van het aanvraagformulier, dan is dat in strijd met de zorgplicht....

Duur dutje...

Duur dutje...

(Kifid-uitspraak GC 2020-430) Op het strand tijdens zijn vakantie en terwijl consument een dutje deed, is zijn tas met daarin waardevolle spullen gestolen. Consument...

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

(Kifid-uitspraak GC 2020-369) Een echtpaar heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ING Bank zijn doorlopend krediet in september 2019 heeft beëindigd...

SEO doet evaluatie Kifid

SEO doet evaluatie Kifid

SEO Economisch Onderzoek gaat op verzoek van het ministerie van Financiën onafhankelijk onderzoek doen naar de dienstverlening van het Kifid, het klachteninstituut...

Uitgeremd...

Uitgeremd...

Kifid vindt dat Independer in het onderhavige geval te snel aansprakelijkheid heeft erkend namens de klant. De Geschillencommissie in uitspraak GC 2020-399: "De...

Barst!

Barst!

Univé Oost moet van Kifid de gebarsten ruit ad 379 euro van een open haard vergoeden. De Geschillencommissie in uitspraak GC 2020-400: "De Commissie is het...

Kifid: verzekeraar kan zich niet beroepen op oneerlijk beding

Kifid: verzekeraar kan zich niet beroepen op oneerlijk beding

DAS moet aan een consument alsnog de gemaakte advocaatkosten voor twee afzonderlijke kort gedingprocedures vergoeden. De verzekeraar heeft zich bij Kifid tevergeefs...

Kifid neemt beroep Dinplan-zaken in behandeling

Kifid neemt beroep Dinplan-zaken in behandeling

Er is voldoende financieel belang bij een aantal Allianz Dinplan-zaken om ze in beroep in behandeling te nemen. Aldus de Commissie van Beroep van Kifid. Het Reglement...