Vooralsnog geen aanpassing dbc-systeem

Operatiekamer via Pixabay

Verzekerden kunnen bij hun zorgverzekeraar navragen wat het effect is van de behandeling op het eigen risico. De verzekeraar is bij een dergelijke vraag verplicht een verzekerde ook te informeren over het polisjaar waarin het eigen risico verrekend zou kunnen worden en dat een vervolg-dbc ertoe kan leiden dat het eigen risico van een verzekerde aangeslagen wordt in een ander jaar dan waarin het bezoek aan het ziekenhuis plaatsvond. Daarnaast moet de zorgverzekeraar de verzekerde erop wijzen dat hij/zij bij de zorgaanbieder kan navragen of – en zo ja, wanneer – een vervolg-dbc geopend wordt.

Aldus minister Bruins in antwoord op Kamervragen over de structuur van Diagnose Behandelcombinaties (dbc's), die maakt dat het eigen risico niet per se verrekend wordt in het jaar van behandeling.

Bruins voelt (nog) niet voor verandering van de structuur: “Het dbc-systeem is complex, maar is over het geheel genomen beter dan veel alternatieven. (…) Op dit moment is, volgens de NZa, veldpartijen en het ministerie van VWS, een stabiele productstructuur noodzakelijk om de ontwikkeling richting contractering op ‘waarde voor de patiënt’ (uitkomsten) te faciliteren. Het is belangrijk om daar nu de energie op te zetten. Als contracteren op waarde voor de patiënt meer de norm is geworden, kan verder onderzoek gedaan worden naar een vereenvoudiging van het onderliggende dbc-systeem.”

De NZa heeft zij een factsheet op haar website staan, waarin toegelicht wordt hoe bepaald wordt over welk jaar een verzekerde eigen risico verschuldigd is en wat de rol van vervolg-dbc’s hierin is.

Reactie toevoegen

 
Meer over
NZa: voorlopig geen ander ziekenhuis failliet

NZa: voorlopig geen ander ziekenhuis failliet

De NZa heeft op basis van eigen onderzoek geen aanleiding om aan te nemen dat er op korte termijn opnieuw een ziekenhuis failliet gaat. Zorgverzekeraars voeren volgens...

Zorgverzekeraars actief tijdens e-healthweek 2019

Zorgverzekeraars actief tijdens e-healthweek 2019

Van 21 tot en met 26 januari vindt de e-healthweek 2019 plaats. In één week organiseren ruim 250 partners, waaronder zorgverzekeraars, meer dan 200...

Minister twijfelt niet aan houdbaarheid aanvullende zorgverzekering

Minister twijfelt niet aan houdbaarheid aanvullende zorgverzekering

"Er is, zeker voor de kortere termijn, geen aanleiding om vraagtekens te zetten bij de houdbaarheid van aanvullende zorgverzekeringen of de verzekerbaarheid van...

Aanbod leefstijlcoaches moet nog groeien

Aanbod leefstijlcoaches moet nog groeien

De registratie van leefstijlcoaches in het AGB-register komt langzaam op gang. Op 4 januari hadden 293 zorgverleners zich geregistreerd als leefstijlcoach. Te weinig...

Meer van zorgverzekering gewisseld

Meer van zorgverzekering gewisseld

Volgens voorlopige cijfers van Vektis Intelligence is 6,6 procent van alle verzekerden gewisseld van zorgverzekering. In totaal gaat het om ruim 1,1 miljoen overstappers. Er...

Adfiz tegen algemene verlaging collectiviteitskorting

Adfiz tegen algemene verlaging collectiviteitskorting

Adfiz is ervan overtuigd dat een generieke verlaging van de collectiviteitskorting niet gaat leiden tot meer zorginhoudelijke afspraken. De oplossing moet wat...