"Voorbeeldscenario's Tiel Utrecht hebben geen invloed op uitkering"

Euro's via Pixabay 2018

"Welk voorbeeldscenario is gebruikt", aldus De Goudse in reactie op de aantijging van ConsumentenClaim en Radar, "heeft geen invloed op de uiteindelijke uitkering. De uiteindelijke uitkering wordt bepaald door de daadwerkelijke beleggingsresultaten en het daadwerkelijk overlijden van deelnemers aan de spaarkas.”

Volgens ConsumentenClaim en Radar gaf Tiel Utrecht (in 2001 overgenomen door De Goudse) "jarenlang te rooskleurige offertes af voor beleggingsverzekeringen. Doordat met verkeerde sterftetafels werd gerekend, werden te hoge eindkapitalen aan klanten voorgerekend".

De Goudse: “Wij realiseren ons dat het resultaat op het spaarplan voor deze klanten teleurstellend is. Dit komt omdat het daadwerkelijk behaalde rendement veel lager is geweest dan het voorbeeldrendement zoals gebruikt in het voorbeeldscenario in de offerte. Dit houdt verband met tegenvallende koersontwikkelingen op de beurs. Op die koersontwikkelingen hebben wij geen invloed.

"De hoogte van de einduitkering wordt bij een spaarkasproduct niet alleen bepaald door het daadwerkelijk behaalde beleggingsrendement, maar ook door de gerealiseerde ‘overlevingswinst’. Dit is de 'winst' die ontstaat wanneer deelnemers aan de spaarkas gedurende de looptijd overlijden. Het aandeel van de overleden deelnemers in de spaarkas komt toe aan de overige nog levende deelnemers. Hoe hoog de 'overlevingswinst' daadwerkelijk zal zijn, is niet vooraf vast te stellen. Dit hangt immers af van het daadwerkelijk overlijden van deelnemers. Daarom is ook voor de 'overlevingswinst' uitgegaan van een voorbeeldscenario."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ron van Os - Van Os Pensioen Consultancy B.V. 5 november 2019

Bij een spaarkasproduct is het zo geregeld dat aan het einde van de rit de totale pot met geld verdeeld wordt onder de dan nog levenden. In die zin is de overlevingswinst nooit exact vast te stellen. Maar als de populatie die deelneemt maar groot genoeg is, gaat de wet der grote getallen gelden en kan je op basis van realistische sterftekansen een vrij nauwkeurige schatting van de sterftewinst maken. Maak je in die prognose gebruik van te hoge of hele hoge sterftekansen, dan kom je tot extra hoge eindkapitalen. Wat ik uit bovenstaande begrijp, is dat in deze case gebeurd: dat mag natuurlijk niet.

Meer over
Kifid nuanceert toepassing hersteladvies

Kifid nuanceert toepassing hersteladvies

Verzekeraars zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor (de kosten van) een deugdelijk hersteladvies. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...

Verzekeraars publiceren voortgang bij activeren

Verzekeraars publiceren voortgang bij activeren

​Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuw overzicht gepubliceerd van de voortgang die is geboekt bij het ondersteunen van consumenten bij het maken van een keuze...

Geen kifid-loket toetsing compensatievoorstellen

Geen kifid-loket toetsing compensatievoorstellen

Minister Dijsselbloem ziet af van het idee om bij het Kifid een apart loket voor de toetsing van compensatievoorstellen te openen. Dit schrijft hij in de Kamerbrief...

Consumentenclaim start afhandeling letselschade

Consumentenclaim start afhandeling letselschade

ConsumentenClaim start met het verlenen van juridische bijstand voor gedupeerden met letselschade. Dit zijn voornamelijk slachtoffers die gewond zijn geraakt in...

Activeren: modelrapportage voor adviseurs

Activeren: modelrapportage voor adviseurs

Adfiz heeft een modelrapportage gemaakt voor een uniforme vastlegging en terugkoppeling van activeringsactiviteiten van adviseurs. De rapportage is te vinden op...

"Rentemiddeling niet altijd voordelig"

"Rentemiddeling niet altijd voordelig"

Rentemiddeling valt voor de hypotheekklant niet altijd voordeliger uit, steld Radar. Het programma: "Veel mensen zien rentemiddeling als de uitgelezen manier...

Afm: "zorgelijk dat sommige adviseurs geen inzicht hebben in hun portefeuille beleggingsverzekeringen"

Afm: "zorgelijk dat sommige adviseurs geen inzicht hebben in hun portefeuille beleggingsverzekeringen"

De AFM noemt het "zorgelijk" dat sommige adviseurs geen duidelijk inzicht hebben in hun portefeuille beleggingsverzekeringen. De AFM heeft een aantal good...

Oproep Woekerpolis.nl aan adviseurs: lever sjoemelsoftware in

Oproep Woekerpolis.nl aan adviseurs: lever sjoemelsoftware in

Vereniging Woekerpolis.nl roept financieel adviseurs woensdag in de Telegraaf op om oude software voor offertes voor beleggingsverzekeringen bij haar in te leveren....

Radar zoekt mensen met keurslijfpensioen

Radar zoekt mensen met keurslijfpensioen

Radar heeft een oproep gedaan aan mensen met een keurslijfpensioen.   Het consumentenprogramma: "We zoeken mensen die binnenkort met pensioen gaan en...

"van verborgen kosten naar verborgen compensatie"

"van verborgen kosten naar verborgen compensatie"

A.s.r. kreeg er maandagavond flink van langs in Radar, omdat de verzekeraar geen openheid geeft over de berekening van de woekerpoliscompensatie. Philippe Wits (foto),...