Voorlichtingscampagne compensatieregeling transitievergoeding

Wouter Koolmees 2017

Het ministerie van Sociale Zaken start binnenkort, in samenwerking met UWV, een voorlichtingscampagne om de compensatieregeling transitievergoeding ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemers onder de aandacht te brengen van werkgevers. "UWV zal bij de inwerkingtreding van de regeling een (digitaal) aanvraagformulier beschikbaar stellen aan de hand waarvan de werkgever stap voor stap wordt meegenomen bij het doen van een aanvraag voor compensatie van de verstrekte transitievergoeding", aldus minister Koolmees in antwoord op Kamervragen.

In de zomer van 2018 is de wet waarin de compensatieregeling is vastgelegd aangenomen. Aansluitend is UWV gestart met de uitwerking van de compensatieregeling zodat deze per 1 april 2020 uitgevoerd kan worden. Naast de aanpassing van ICT-systemen die noodzakelijk is om deze compensatieregeling uit te voeren wordt ook bezien welke documenten voor UWV noodzakelijk zijn om het recht op compensatie, en de hoogte daarvan, vast te stellen. Om voor compensatie in aanmerking te komen is het niet voldoende dat de werkgever alleen aantoont dat de transitievergoeding is betaald.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe verzuimverzekering een zegen?

Nieuwe verzuimverzekering een zegen?

Minister Koolmees heeft per 20 december 2018 een voorstel gedaan om tot een MKB Verzuim-ontzorg-verzekering te komen. Werkgevers ervaren de loondoorbetaling bij...

Financieel CV voor werkzoekenden

Financieel CV voor werkzoekenden

Minister Koolmees heeft het Financieel CV gelanceerd, een website waar werkzoekenden op individueel niveau kunnen zien welke regelingen en subsidies op hen van toepassing...

Inkomensmarkt groeit dankzij sterke stijging verzekerde loonsom

Inkomensmarkt groeit dankzij sterke stijging verzekerde loonsom

Baken Adviesgroep verwacht dat de Inkomensmarkt de komende vijf jaar blijft aantrekken. Wel zal de procentuele groei richting 2022 kleiner worden. Voor 2019 wordt...

"Trek WIA-beoordeling gelijk"

"Trek WIA-beoordeling gelijk"

Het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ) vraagt minister Koolmees om gelijke behandeling van UWV en private uitvoerders. Dit naar aanleiding van...

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Dinsdag is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling...

Uitkeringen lopen door bij no deal Brexit

Uitkeringen lopen door bij no deal Brexit

Met een ontwerpbesluit stelt het kabinet voor om bij een no deal Brexit de export van lopende Nederlandse AOW-uitkeringen ongewijzigd te continueren voor personen...