Voormalige medewerker stelde zaken opzettelijk onjuist voor

Kifid 2017 (deel logo)

Kifid laat Hypozeker 2.000 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. De Geschillencommissie schrijft in uitspraak GC 2019-860 met betrekking tot één klachtonderdeel "met verbazing kennis te hebben genomen van de feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan. Uit het dossier en ter zitting is gebleken dat een voormalig medewerker van de Adviseur de zaken opzettelijk onjuist heeft voorgesteld en dat de toegezegde wijziging van de rentevast periode bij ING niet heeft plaatsgevonden. De Commissie kan zich de emoties van Consumenten naar aanleiding van deze gang van zaken voorstellen". 

Schadeplichtig is de adviseur op dit punt echter niet. De Commissie "volgt Consumenten niet in de stelling dat de omzettingskosten die zij hebben gemaakt om de geldlening over te sluiten naar een andere geldverstrekker in zodanig verband staan tot de normschending van de Adviseur dat hij hiervoor aansprakelijk dient te zijn. Consumenten hebben zelf de keuze gemaakt over te stappen naar een andere geldverstrekker".

De Commissie ziet het anders met betrekking tot het tekortschieten door de adviseur in de nakoming van zijn verplichtingen door de consumenten in 2008 onvolledig te informeren over de boeteclausule in de hypothecaire geldleningsovereenkomst.

De Commissie: "Uit het dossier volgt dat de Adviseur voor Consumenten de loyaliteitskorting bij WUB heeft bedongen zonder hen te informeren over de gevolgen hiervan, namelijk dat WUB een korting geeft op de hypotheekrente gedurende de looptijd maar dat WUB vervolgens wel een vergoeding in rekening kan brengen bij vervroegde aflossing. Door de Adviseur is dit erkend. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de Adviseur niet (geheel) heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur mag worden verwacht.

"Consumenten hebben in 2015 aan WUB een vergoeding voor vervroegde aflossing van 5.379 euro betaald. Daarentegen hebben Consumenten voordeel genoten van de loyaliteitskorting en de vergoeding voor vervroegde aflossing is fiscaal aftrekbaar. Door partijen zijn de stukken die betrekking hebben op de geldlening die in 2007 met WUB is aangegaan niet ingebracht noch is door de Adviseur de betwisting van de schade nader onderbouwd. Ook is niet gebleken wat Consumenten anders hadden gedaan indien zij tijdig en voldoende waren geïnformeerd over de loyaliteitskorting en het boetebeding in de geldleningsovereenkomst met WUB. De Commissie stelt vast dat de Adviseur is tekort-geschoten in de nakoming van zijn zorgplicht jegens Consumenten en ziet, gelet op het voorgaande, aanleiding om de schade ex aequo et bono vast te stellen op een bedrag van 2.000 euro."

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Lees de voorwaarden dan, man!

Lees de voorwaarden dan, man!

Wanneer gaan consumenten nou eens de polisvoorwaarden lezen?! Dan had deze klant geweten dat schade alleen gedekt is als hij op de heenreis meer dan acht uur vertraging...

Kelderbox of niet?

Kelderbox of niet?

NN moet meer dan drie mille bijstorten op een eerdere gedane uitkering. Volgens Kifid was anders dan NN meent geen sprake van diefstal uit een kelderbox. Een begrip...

Bank mocht advies verplicht stellen

Bank mocht advies verplicht stellen

Triodos Bank mocht bij een hypotheekverhoging advies verplicht stellen en een nieuwe taxatie verlangen, aldus Kifid in uitspraak GC 2019-886. De Geschillencommissie...

Verzekeraar mag premie woonhuisverzekering met 50 procent verhogen

Verzekeraar mag premie woonhuisverzekering met 50 procent verhogen

Centraal Beheer mocht de premie van de woonhuisverzekering verhogen van 30,13 euro naar 44,90 euro, oordeelt Kifid. Het eenzijdig wijzigen van voorwaarden en premies...

Argumenten eigenaar gestolen motorboot blijven niet drijven...

Argumenten eigenaar gestolen motorboot blijven niet drijven...

Het niet kunnen voldoen aan de beveiligingseisen is volgens een Kifid een omstandigheid die voor risico van consument komt (uitspraak GC 2019-862). Nadat zijn motorboot...

Discrepantie is niet per se misleiding

Discrepantie is niet per se misleiding

Kifid laat ASR toch een deel van volgens de verzekeraar valselijk geclaimde inbraakschade vergoeden. Dit nadat de claimant door de rechter is vrijgesproken van frauduleus...

Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig

Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig

Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig. Zo noemt Kifid de handelwijze van een adviseur die zijn tarief verhoogde en vervolgens voor...

Adviseur moet vertragingsrente vergoeden

Adviseur moet vertragingsrente vergoeden

Kifid laat een adviseur de vertragingsrente (bijna 580 euro) vergoeden die de consument kwijt was door traagheid van de adviseur. De Geschillencommissie in uitspraak...

Kifid behandelt geen klachten die voorbeeld zijn in collectieve procedure

Kifid behandelt geen klachten die voorbeeld zijn in collectieve procedure

De Geschillencommissie heeft in een tweetal klachten over beleggingsverzekeringen geconcludeerd dat zij de klachten niet inhoudelijk kan behandelen (uitspraken GC...

Lek in polisvoorwaarden…

Lek in polisvoorwaarden…

Als Interpolis een beperkte dekking bij schade door een lekke leiding tot uitdrukking had willen brengen, had de verzekeraar (duidelijke) beperkende voorwaarden...