Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

Scheiding via Pixabay tekening

(Kifid-uitspraak GC 2021-0330) De consument heeft gezamenlijk met haar ex-partner een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank (ING), waarvoor beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn. Na de beëindiging van de relatie heeft de consument de bank verzocht haar uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan. De bank heeft dit verzoek geweigerd, omdat de ex-partner geen medewerking aan dit verzoek verleent. De Geschillencommissie oordeelt dat de bank het verzoek terecht heeft geweigerd, omdat zij zonder de financiële gegevens van de ex-partner geen beoordeling kan maken of de ex-partner de hypothecaire lasten alleen kandragen en of de tenaamstelling op alleen zijn naam verantwoord is. De commissie wijst daarom de vordering van de consument tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid af.

De bank heeft, naar het oordeel van de commissie terecht, aangevoerd dat de ex-partner moet meewerken aan het verzoek van de consument tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Indien een dergelijk verzoek wordt toegewezen, is namelijk sprake van een wijziging van de bestaande overeenkomst: daarna kan de bank niet langer beide schuldenaren aanspreken tot terugbetaling van de hypothecaire geldlening, maar slechts één van hen. De bank moet daarom zeker weten dat deze persoon (in dit geval de ex-partner) ook daadwerkelijk de lasten van de hypothecaire geldlening kan (blijven) dragen. Dat de ex-partner tot nu feitelijk wel de hypotheeklasten draagt maakt nog niet dat de bank zonder nader informatie maar van moet uitgaan dat dat zo blijft.

Reactie toevoegen

 
Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

(Kifid-uitspraak GC 2021-0793) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft Aegon de consument gevraagd om informatie te verstrekken over de opbouw van...

Zelfs geen pleister op de wonde...

Zelfs geen pleister op de wonde...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0789) De consument is van mening dat Aon de zorgplicht heeft geschonden door zijn internationale ziektekostenverzekering op te zeggen. De...

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2021-0778) De adviseur heeft de privacy van de consumenten geschonden doordat hij na de beëindiging van de adviesovereenkomst contact heeft...

Nibud: "Altijd kijken of hypotheek past bij persoonlijke situatie"

Nibud: "Altijd kijken of hypotheek past bij persoonlijke situatie"

Het Nibud adviseert altijd om te kijken of de hypotheek past bij de persoonlijke situatie. Dit naar aanleiding van AFM-onderzoek vorige week ('Zorgen over leengedrag...

Bank mocht advies bij beëindiging orv verplicht stellen

Bank mocht advies bij beëindiging orv verplicht stellen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0767) De consument klaagt over de eis die NN Bank stelt aan het verwerken van zijn verzoek tot beëindiging van zijn overlijdensrisicoverzekering....

Wind niet mee…

Wind niet mee…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0759) Door een fraudeur is het rekeningnummer van de tegenrekening van de consument bij Meewind gewijzigd, waardoor de verkoopopbrengst...

Voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners

Voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer een aantal voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling (EWR) bij partners toegestuurd. Het streven...

Te laat

Te laat

KLACHTPLICHT – De consument heeft niet tijdig nadat hij dit had moeten ontdekken geklaagd over de door hem gestelde gebrekkige prestatie van de tussenpersoon....

Mededelingsplicht geldt tot moment van sluiten

Mededelingsplicht geldt tot moment van sluiten

MEDEDELINGSPLICHT – Het niet melden door de consumenten aan de verzekeraar dat brief en polis geen juiste weergave van het aanvraagproces zijn, levert geen...

Klant trekt opdracht tussentijds in

Klant trekt opdracht tussentijds in

HYPOTHEKEN – Wat is de situatie indien de klant de Overeenkomst Tot Dienstverlening intrekt nadat de adviseur met zijn werkzaamheden is begonnen maar voordat...