Vriendendienst of niet?

Porsche logo via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0990) De auto van de consument is uitgebrand. De tussenpersoon heeft de consument laten weten dat de auto niet meer is verzekerd, omdat hij, in opdracht van de consument, althans in opdracht van een vriend van de consument, de autoverzekering heeft opgezegd. De consument stelt zich op het standpunt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden door zijn autoverzekering op te zeggen, zonder dat hij daartoe opdracht heeft gegeven. Hij houdt de tussenpersoon aansprakelijk voor zijn schade. De Geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht niet heeft geschonden. De tussenpersoon (Wiegmans Assurantiën) mocht er redelijkerwijs van uitgaan dat de autoverzekering in opdracht van de consument moest worden opgezegd. De vordering van de consument - 40.000 euro - wordt afgewezen.

De commissie: “Tijdens de zitting heeft de commissie de consument nadrukkelijk gevraagd waarom zijn vriend de verzekering zou willen opzeggen als hij daartoe geen opdracht van de consument zou hebben gekregen. De consument, die niet heeft betwist dat zijn vriend de verzekering heeft opgezegd, heeft op deze vraag geen antwoord kunnen geven. Het lag echter op de weg van de consument om deze prangende vraag te beantwoorden. Niet in te zien valt immers waarom de vriend van de consument op eigen houtje, dus zonder daartoe opdracht van de consument te hebben gekregen, zou zijn overgaan tot opzegging van de verzekering van de consument. De commissie ziet niet in welk belang de vriend van de consument daarbij zou hebben.”

Geen gespreksnotitie(s)

De commissie merkt op dat “de tussenpersoon geen gespreksnotitie(s) of ander bewijs heeft kunnen overleggen waaruit blijkt dat hij telefonisch met de vriend van de consument en/of met de consument zelf heeft gesproken over opzegging van de verzekering. De tussenpersoon heeft ook niet aangetoond dat de consument de brief van 23 september 2020 heeft ontvangen. Uit de uitdraai van het administratiesysteem van de tussenpersoon blijkt wel dat daarin twee notities van 23 september 2020 zijn opgenomen. De eerste notitie betreft de tekst ‘per ingangsdatum gestopt’ en de tweede notitie betreft de tekst ‘porsche gestopt Standaard’. Ook blijkt uit deze uitdraai van het administratiesysteem dat de tussenpersoon op deze datum ‘Correspondentie’ heeft aangemaakt. De commissie leidt hieruit af dat de tussenpersoon de consument op 23 september 2020 een brief heeft gestuurd met de bevestiging dat de verzekering per ingangsdatum is opgezegd. De commissie heeft geen reden om aan te nemen dat de tussenpersoon deze brief van 23 september 2020 achteraf heeft opgemaakt. Daarmee is echter niet aangetoond dat de consument deze brief ook heeft ontvangen”.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid houdt vordering klant buiten de deur

Kifid houdt vordering klant buiten de deur

(Kifid-uitspraak GC 2022-0018) De auto van de consument is gestolen vlakbij haar woning. De auto is later teruggevonden, maar zonder de spullen die in de auto lagen....

Wijzen op lagere risicoklasse zou bank hebben gesierd

Wijzen op lagere risicoklasse zou bank hebben gesierd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0012) De Geschillencommissie is van oordeel dat er geen overeengekomen of wettelijke verplichting bestond op grond waarvan de bank de consument...

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

(Kifid-uitspraak GC 2022-0013) De bank mag voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van een klant een onbewerkte kopie van het ID-bewijs verlangen....

Consument bromt vergeefs...

Consument bromt vergeefs...

(Kifid-uitspraak GC 2021-1101). De Geschillencommissie oordeelt dat de zorgplicht van de tussenpersoon niet zo ver strekt dat hij alle verzekeringsmogelijkheden...

Rechtsbijstandverzekering: hoofdhuurovereenkomst telt

Rechtsbijstandverzekering: hoofdhuurovereenkomst telt

(Kifid-uitspraak GC 2021-1103) De consument heeft een beroep op de rechtsbijstandverzekering gedaan in verband met een conflict met de verhuurder van haar woning....

Verzekeraar mag nonchalante klant acht jaar in Gebeurtenissenadministratie houden

Verzekeraar mag nonchalante klant acht jaar in Gebeurtenissenadministratie houden

(Kifid-uitspraak GC 2021-1084) Nonchalance kan een verzekeringnemer terecht komen te staan op opname voor acht jaar in de Gebeurtenissenadministratie en het IVR...

Smart door Street Smart…

Smart door Street Smart…

(Kifid-uitspraak GC 2021-1084) Een foto van Street Smart achtervolgt een verzekeringnemer van a.s.r.. De consument heeft een schade aan de verzekerde gebouwen geclaimd...

Verzekeringnemer of niet, verzekeraar mag bij fraude persoonsgegeven registreren

Verzekeringnemer of niet, verzekeraar mag bij fraude persoonsgegeven registreren

(Kifid-uitspraak GC 2021-1079) De consument heeft op naam van zijn oom een autoverzekering aangevraagd voor zijn eigen auto. Tussen partijen is discussie ontstaan...

Woede duur betaald…

Woede duur betaald…

(Kifid-uitspraak GC 2021-1085) Het uiten van zeer ernstige bedreigingen, komt de consument volgens Kifid terecht te staan op registratie in EVR, Incidentenregister...

Twee keer de klos...

Twee keer de klos...

(Kifid-uitspraak GC 2021-1091) De consument heeft bij de bank een spaarrekening en een hypothecaire geldlening. De consument is geconfronteerd met een negatieve...