Vrijwillige aansluiting zelfstandigen bij pensioenregeling stuit op belemmeringen

Bouwvakker via Pixabay 2

Minister Koolmees roept pensioensector en zelfstandigenorganisaties op experimenten pensioenopbouw zelfstandigen uiterlijk 1 februari 2020 toe te zenden aan zijn ministerie. De minister is bereid concrete en gedragen experimenten te faciliteren, nu vrijwillige aansluiting van zelfstandigen bij een pensioenregeling lastig blijkt.

Koolmees: "Zoals aangekondigd in het Pensioenakkoord, heeft het kabinet bezien hoe zelfstandigen, die in één sector of bij één onderneming werkzaam zijn, zich vrijwillig kunnen aansluiten bij de pensioenregeling in de sector of de onderneming waar zij werken, ook als zij voordien niet als werknemer hebben deelgenomen. Ook heeft het kabinet bezien hoe zelfstandigen, die in verschillende sectoren werken, zich vrijwillig bij een pensioenregeling kunnen aansluiten.

"Uit deze analyse van beide vormen van vrijwillige aansluiting komen belemmeringen naar voren. Enerzijds omdat de pensioenwetgeving gebaseerd is op de relatie werkgever/werknemer. De zelfstandige is geen werkgever én geen werknemer, en ‘past’ daardoor niet goed in de pensioenwetgeving. En anderzijds omdat in het pensioenakkoord is afgesproken dat voor zelfstandigen vrijwillige deelname het uitgangspunt is, terwijl werkgevers en werknemers onder de verplichtstelling vallen. Tot slot is averechtse selectie een risico voor een pensioenfonds, bijvoorbeeld in relatie tot de doorsneesystematiek, maar ook in relatie tot nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. De aanname hierbij is dat vooral de slechte risico’s zich vrijwillig zullen aansluiten bij een pensioenfonds.

"Ik heb begrepen dat er al een tijdje – los van het Pensioenakkoord – in verschillende sectoren door sociale partners en pensioenuitvoerders wordt nagedacht over experimenten waarin zelfstandigen kunnen meedoen in de tweede pijler. Ik vind het positief dat sectoren op een constructieve manier met elkaar aan de slag zijn gegaan en wil bottom up initiatieven graag ondersteunen. Experimenten zijn immers nuttig om ervaring op te doen en kunnen, ook in relatie tot bovengenoemde belemmeringen, leiden tot lessons learned voor een permanente oplossing. Daarom bekijk ik op welke manier ik die experimenten kan faciliteren via experimentwetgeving."

In het Pensioenakkoord is ook afgesproken dat sociale partners in sectoren onderzoeken of en hoe zij de bestaande mogelijkheden van een verplichtstelling of auto enrollment (al dan niet met opt-out mogelijkheid voor ZZP’ers) en/of variabele inleg, kunnen realiseren. Het kabinet ziet de uitkomsten hiervan met belangstelling tegemoet, aldus de minister.

Reactie toevoegen

 
Internetconsultatie Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Internetconsultatie Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

De regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden verduidelijkt. Hierdoor weten werkenden en werkgevenden sneller of een klus door een zelfstandige...

AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

De AFM benadrukt dat de deelnemers met een beperkt pensioen (de zogeheten ‘grijze vlek’) niet uit het oog verloren dienen te worden. "Het risico van...

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Het kabinet wil de afbouw van de zelfstandigenaftrek versnellen. Dit staat in het Belastingplan 2023. In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek...

Minister houdt vast aan experimenteerbepaling

Minister houdt vast aan experimenteerbepaling

Minister Schouten houdt vast aan de bepaling in het wetsvoorstel toekomst pensioenen waarmee experimenten met vrijwillige aansluiting van zelfstandigen in de tweede...

"Experimenten met pensioen voor zelfstandigen vast voorbereiden"

"Experimenten met pensioen voor zelfstandigen vast voorbereiden"

Minister Koolmees denkt dat pensioenuitvoerders al experimenten met pensioen voor zelfstandigen kunnen voorbereiden. De minister in antwoord op Kamervragen: “Pensioenuitvoerders...

Veel zelfstandigen oververzekerd tegen aansprakelijkheid

Veel zelfstandigen oververzekerd tegen aansprakelijkheid

Vijf procent van 4.000 door Knab ondervraagde zelfstandigen is ooit succesvol aansprakelijk gesteld voor schade. Dat roept de vraag op, aldus de online bank, of...

Ruim derde zelfstandigen snakt naar vakantie

Ruim derde zelfstandigen snakt naar vakantie

“De economische schade van de coronacrisis lijkt mee te vallen, maar de impact op de mentale en fysieke gesteldheid van zelfstandigen is groot.” Dat...

“Beter kijken naar effect CPB-voorstel op pensioenopbouw millennials”

“Beter kijken naar effect CPB-voorstel op pensioenopbouw millennials”

Het nieuwe beleidsvoorstel van het CPB, over de flexibelere vormgeving van het pensioenstelsel, maakt de kloof in pensioenopbouw tussen verschillende generaties...

Michel Verheij lanceert verzekeringsplatform voor zelfstandig professionals

Michel Verheij lanceert verzekeringsplatform voor zelfstandig professionals

Op 1 april ging het online verzekeringsplatform easeley.nl live. easeley heeft een specifiek pakket beroepsverzekeringen samengesteld, speciaal voor zelfstandig...

Kabinet wil experimenteren met pensioenopbouw zelfstandigen in tweede pijler

Kabinet wil experimenteren met pensioenopbouw zelfstandigen in tweede pijler

Minister Koolmees wil een experimenteerbepaling in de Pensioenwet opnemen. De minister: “Met de experimenteerwetgeving wordt beoogd experimenten te faciliteren...