Vrijwillige verlenging loondoorbetaling zorgmedewerkers gemaximeerd op twaalf maanden

Virus 2 via Pixabay

Binnen enkele dagen wordt de subsidieregeling gepubliceerd waarmee werkgevers langdurig zieke zorgmedewerkers minimaal zes en maximaal twaalf maanden langer in dienst kunnen houden. De subsidieregeling richt zich op het behoud voor de zorg van die medewerkers voor wie er perspectief is dat zij zodanig herstellen van langdurige post-COVID-klachten dat zij weer kunnen werken.

Pas na publicatie kunnen werkgevers een aanvraag indienen om van de subsidie gebruik te maken. De regeling richt zich op de zorgmedewerkers die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek zijn geworden. Minister Helder: “Voor velen van hen ligt het einde van het tweede ziektejaar nog voor hen en zal de afweging over een vrijwillige verlenging nog plaatsvinden. De subsidie zal overigens ook met terugwerkende kracht kunnen worden aangevraagd voor vrijwillige verlengingen van de loondoorbetaling die zijn goedgekeurd voor zorgmedewerkers die in de periode vanaf 1 maart jongstleden twee jaar ziek zijn."

Rapport meldpunt aangeboden aan Tweede Kamer

De FNV heeft dinsdag een rapport met de resultaten van het meldpunt ‘Long COVID onder zorgprofessionals’ aan de Tweede Kamer aangeboden. 4.800 mensen hebben zich bij de FNV gemeld, waarvan ruim 4.200 uit de zorg.  Duizend mensen zijn inmiddels hun baan al kwijtgeraakt of dreigen binnenkort hun baan kwijt te raken doordat zij nu twee jaar ziek zijn. De FNV eist als eerste stap een fonds om de slachtoffers met Long COVID  tegemoet te komen voor hun inkomensderving en extra zorgkosten. Dat fonds zou 150 miljoen euro moeten bedragen.

Een op de drie melders heeft zelf kosten voor revalidatie moeten maken -de kosten worden lang niet altijd door de verzekering vergoed. Door de combinatie terugval in loon na eerste ziektejaar en hoge kosten, stoppen veel mensen volgens de FNV dan ook met hun revalidatietraject omdat het te duur voor ze wordt. “Ook is duidelijk, dat een kwart uren heeft moeten inleveren omdat ze niet meer hun oude aantal uren kunnen werken.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Negen weken betaald ouderschapsverlof ingevoerd

Negen weken betaald ouderschapsverlof ingevoerd

Het ministerie van SZW heeft een tabel gepubliceerd met verlofvormen rond de geboorte van en zorg voor kinderen. Nieuw is dat werknemers sinds 2 augustus 2022 recht...

Ga als werkgever niet zelf de WIA-voorschotten betalen als UWV te laat is

Ga als werkgever niet zelf de WIA-voorschotten betalen als UWV te laat is

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in katern Zakelijk en Inkomen, VVP 3-2022) UWV kampt met grote achterstanden bij de WIA-claimbeoordelingen. Om te voorkomen dat...

Zorg en inkomen beter op elkaar afstemmen

Zorg en inkomen beter op elkaar afstemmen

(Uit katern Zakelijk en Inkomen, VVP 3-2022) Inhoud is steeds bepalender voor een succesvolle propositie inkomen en verzuim. Dit geldt alleen maar nog meer nu...

Laat wezenuitkering standaard gelden als bijzonder inkomen

Laat wezenuitkering standaard gelden als bijzonder inkomen

Overweeg om de wezenuitkering standaard te laten gelden als bijzonder inkomen. Dat is een van de aanbevelingen uit het onderzoek ‘Doeltreffendheid van de wezenuitkering’,...

Besluit IKV treedt pas 1 januari 2025 in werking

Besluit IKV treedt pas 1 januari 2025 in werking

Minister Van Gennip stelt de inwerkingtreding van het Besluit IKV met één extra jaar uit naar 1 januari 2025. De minister: “Het uitstel biedt...

Brief over mogelijke WIA-hervormingen later

Brief over mogelijke WIA-hervormingen later

Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer pas aan het einde van de zomer over mogelijke hervormingen van de WIA-wetgeving. Aanvankelijk zou de minister de Kamer...

Verplichte AOV zelfstandigen op haar vroegst in 2027

Verplichte AOV zelfstandigen op haar vroegst in 2027

Het kabinet komt het komende jaar met een invulling van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.Die verzekering wordt op haar vroegst in 2027 ingevoerd. Er...

Acture Freelance Solutions moet Europese freelancers inkomenszekerheid geven

Acture Freelance Solutions moet Europese freelancers inkomenszekerheid geven

Tulpenfonds, aanbieder van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen en onderdeel van de Acture Groep, gaat met een eigen internationale dochter van start. Acture Freelance...

Uitkeringslasten arbeidsongeschiktheidswetten stijgen

Uitkeringslasten arbeidsongeschiktheidswetten stijgen

Het totaal aantal uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheidswetten stijgt zowel in 2022 als in 2023, aldus de UWV Juninota. Het vaker verstrekken van WIA-voorschotten...

Nieuwe versie uniform uitvraagformulier WGA ERD beschikbaar

Nieuwe versie uniform uitvraagformulier WGA ERD beschikbaar

Het uniforme uitvraagformulier WGA ERD is aangepast voor het uitstapmoment 1 januari 2023. Om het formulier nog beter te laten aansluiten bij wensen vanuit de markt...