Vrijwillige verlenging loondoorbetaling zorgmedewerkers gemaximeerd op twaalf maanden

Virus 2 via Pixabay

Binnen enkele dagen wordt de subsidieregeling gepubliceerd waarmee werkgevers langdurig zieke zorgmedewerkers minimaal zes en maximaal twaalf maanden langer in dienst kunnen houden. De subsidieregeling richt zich op het behoud voor de zorg van die medewerkers voor wie er perspectief is dat zij zodanig herstellen van langdurige post-COVID-klachten dat zij weer kunnen werken.

Pas na publicatie kunnen werkgevers een aanvraag indienen om van de subsidie gebruik te maken. De regeling richt zich op de zorgmedewerkers die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek zijn geworden. Minister Helder: “Voor velen van hen ligt het einde van het tweede ziektejaar nog voor hen en zal de afweging over een vrijwillige verlenging nog plaatsvinden. De subsidie zal overigens ook met terugwerkende kracht kunnen worden aangevraagd voor vrijwillige verlengingen van de loondoorbetaling die zijn goedgekeurd voor zorgmedewerkers die in de periode vanaf 1 maart jongstleden twee jaar ziek zijn."

Rapport meldpunt aangeboden aan Tweede Kamer

De FNV heeft dinsdag een rapport met de resultaten van het meldpunt ‘Long COVID onder zorgprofessionals’ aan de Tweede Kamer aangeboden. 4.800 mensen hebben zich bij de FNV gemeld, waarvan ruim 4.200 uit de zorg.  Duizend mensen zijn inmiddels hun baan al kwijtgeraakt of dreigen binnenkort hun baan kwijt te raken doordat zij nu twee jaar ziek zijn. De FNV eist als eerste stap een fonds om de slachtoffers met Long COVID  tegemoet te komen voor hun inkomensderving en extra zorgkosten. Dat fonds zou 150 miljoen euro moeten bedragen.

Een op de drie melders heeft zelf kosten voor revalidatie moeten maken -de kosten worden lang niet altijd door de verzekering vergoed. Door de combinatie terugval in loon na eerste ziektejaar en hoge kosten, stoppen veel mensen volgens de FNV dan ook met hun revalidatietraject omdat het te duur voor ze wordt. “Ook is duidelijk, dat een kwart uren heeft moeten inleveren omdat ze niet meer hun oude aantal uren kunnen werken.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
RADI AOV: update kennisdocument verplichte AOV

RADI AOV: update kennisdocument verplichte AOV

RADI AOV heeft haar kennisdocument over de verplichte AOV voor zelfstandigen geactualiseerd. Deze 2.0 versie is een update van de 1.0 versie van juni 2023. Aan...

Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Minister Van Gennip is de internetconsultatie gestart van de tijdelijke maatregel ‘Praktisch beoordelen’. Dit houdt in dat alleen op basis van wat mensen...

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 5-2023) De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers wordt nog verlengd tot en met 31 december 2024....

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

(Uit VVP 4) Hoe groot de rol van de financieel adviseur ook ná het tot stand komen van de AOV kan zijn, maakte Annemieke Postema duidelijk in de kennissessie...

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Het verzuimpercentage onder zorgmedewerkers over het derde kwartaal van 2023 komt uit op 6,9. Dat is een daling van 6,4 procent ten opzichte van 2022. Ook in het...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Ziekteverzuim: kostenpost én kans

Ziekteverzuim: kostenpost én kans

(Partner in Kennis Avéro Achmea in VVP 4, 2023) Het ziekteverzuim in Nederland stijgt. In 2022 kostte dat werkgevers maar liefst 27 miljard euro. Nooit...

Internetconsultatie wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Internetconsultatie wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Minister Van Gennip van SZW is de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar. Het concept-wetsvoorstel...

Dure rekening

Dure rekening

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 4, 2023) Wijs als adviseur werkgevers op het belang om nieuwe werknemers te vragen naar een eventuele no-riskstatus. Doen,...

Vernieuwing niet de pas afsnijden

Vernieuwing niet de pas afsnijden

(Cosmas Blaauw van SharePeople in VVP 4, 2023) “Met SharePeople willen we in de eerste plaats bereiken dat de ondernemer goed voor zichzelf zorgt. Zodat...