Vrijwillige verlenging loondoorbetaling zorgmedewerkers gemaximeerd op twaalf maanden

Virus 2 via Pixabay

Binnen enkele dagen wordt de subsidieregeling gepubliceerd waarmee werkgevers langdurig zieke zorgmedewerkers minimaal zes en maximaal twaalf maanden langer in dienst kunnen houden. De subsidieregeling richt zich op het behoud voor de zorg van die medewerkers voor wie er perspectief is dat zij zodanig herstellen van langdurige post-COVID-klachten dat zij weer kunnen werken.

Pas na publicatie kunnen werkgevers een aanvraag indienen om van de subsidie gebruik te maken. De regeling richt zich op de zorgmedewerkers die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek zijn geworden. Minister Helder: “Voor velen van hen ligt het einde van het tweede ziektejaar nog voor hen en zal de afweging over een vrijwillige verlenging nog plaatsvinden. De subsidie zal overigens ook met terugwerkende kracht kunnen worden aangevraagd voor vrijwillige verlengingen van de loondoorbetaling die zijn goedgekeurd voor zorgmedewerkers die in de periode vanaf 1 maart jongstleden twee jaar ziek zijn."

Rapport meldpunt aangeboden aan Tweede Kamer

De FNV heeft dinsdag een rapport met de resultaten van het meldpunt ‘Long COVID onder zorgprofessionals’ aan de Tweede Kamer aangeboden. 4.800 mensen hebben zich bij de FNV gemeld, waarvan ruim 4.200 uit de zorg.  Duizend mensen zijn inmiddels hun baan al kwijtgeraakt of dreigen binnenkort hun baan kwijt te raken doordat zij nu twee jaar ziek zijn. De FNV eist als eerste stap een fonds om de slachtoffers met Long COVID  tegemoet te komen voor hun inkomensderving en extra zorgkosten. Dat fonds zou 150 miljoen euro moeten bedragen.

Een op de drie melders heeft zelf kosten voor revalidatie moeten maken -de kosten worden lang niet altijd door de verzekering vergoed. Door de combinatie terugval in loon na eerste ziektejaar en hoge kosten, stoppen veel mensen volgens de FNV dan ook met hun revalidatietraject omdat het te duur voor ze wordt. “Ook is duidelijk, dat een kwart uren heeft moeten inleveren omdat ze niet meer hun oude aantal uren kunnen werken.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uitkeringslasten arbeidsongeschiktheidswetten blijven stijgen

Uitkeringslasten arbeidsongeschiktheidswetten blijven stijgen

De totale uitkeringslasten voor de arbeidsongeschiktheidswetten stijgen in 2024 volgens de januarinota van UWV verder naar 17,9 miljard euro (2023: 16,2 miljard)....

Wetsvoorstel Van Gennip dreigt te ontsporen

Wetsvoorstel Van Gennip dreigt te ontsporen

De Raad voor de rechtspraak adviseert minister Van Gennip om haar wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers...

Overbruggingsmaatregelen verdeling pensioen bij scheiding

Overbruggingsmaatregelen verdeling pensioen bij scheiding

De regering zal bij nota van wijziging overbruggingsmaatregelen voorstellen waardoor de verdeling van pensioen bij scheiding al eerder in de geest van het uitgestelde...

Het juiste spoor

Het juiste spoor

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! VVP 6-2023) Het is belangrijk dat werkgevers door hun financieel adviseur bij de afweging van het eigenrisicodragerschap...

SER: “Creëer een nieuw en vereenvoudigd verlofkader"

SER: “Creëer een nieuw en vereenvoudigd verlofkader"

De SER adviseert het nieuwe kabinet om de huidige verlofregelingen te bundelen en onder te brengen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof met drie pijlers: zorg...

Een kwestie van accepteren

Een kwestie van accepteren

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 6-2023) Bij de beoordeling van een AOV-aanvraag is medische informatie nodig, om in te schatten of sprake is...

Afsluiting van spoor 1

Afsluiting van spoor 1

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 6-2023) Het kabinet wil kleine en middelgrote werkgevers onder voorwaarden de mogelijkheid geven om na het...

Aantal aanmeldingen TSB-regeling blijf achter bij verwachtingen

Aantal aanmeldingen TSB-regeling blijf achter bij verwachtingen

De TSB-regeling voor beroepsziekten door gevaarlijke stoffen is nu bijna een jaar van kracht. Het aantal aanmeldingen blijft achter bij de verwachtingen. Volgens...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is aangepast op de gegevens en cijfers zoals ze gelden voor 2024. Dit geactualiseerde formulier is te gebruiken voor overstapmoment...

Verbond: "Praktisch beoordelen leidt tot meer en hogere uitkeringen"

Verbond: "Praktisch beoordelen leidt tot meer en hogere uitkeringen"

'Praktisch beoordelen' maakt het WIA-stelsel volgens het Verbond van Verzekeraars "minder activerend en leidt tot meer en hogere uitkeringen. Wij dringen erop aan...