VVD-motie beperken toezichtskosten haalt het niet

Tweede Kamer (plenaire zaal)

Een VVD-motie voor de kerst om de "ongebreidelde groei" van de toezichtskosten te beteugelen, haalde het niet.

De VVD diende een motie in om de zogenoemde flexibele schil zoals die nu is opgenomen in de kostenkaders te schrappen. Aukje de Vries (VVD): "De flexibele schil is een stimulans voor extra uitgaven, want het is extra flexibiliteit bovenop het toegekende toezichtbudget."

De VVD heeft bij de behandeling van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) een amendement ingediend om "de ongebreidelde groei van de toezichtkosten in de financiële sector te beteugelen. Daardoor mogen de toezichtkosten in principe slechts stijgen met de inflatie".

De VVD-motie haalde het uiteindelijk net niet. "PvdA, SP, D66 en Christenunie willen de toezichtkosten voor het mkb niet beperken", schrijft De Vries op haar website.


 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ozewald Wanrooij - 27 december 2016

Los van de vraag of het al dan niet verstandig is het budget aan toezicht aan banden te leggen vraag ik me af of meer wetgeving en toezicht de oplossing is voor onze problemen. Zijn er niet voldoende regels gemaakt ter ‘bescherming’ van de ‘abstracte consument’ terwijl er juist zoveel behoefte is aan aandacht voor ‘die ene mens’? Piet Hein Donner heeft in een speech onlangs prachtig aangegeven hoe beleidsregels nog wel een functie hebben als leidraad bij de uitvoering, maar dat zij niet meer de dragende rechtvaardiging kunnen zijn van een beslissing. Heeft niet iedereen de morele verantwoordelijkheid om af te wijken van de letter van de wet als de geest daar om vraagt? Dagelijks ervaar ik binnen onze praktijk situaties waarin mensen het systeemdenken verkiezen boven de gebruikmaking van het logische verstand. Onlangs vernam ik van een schrijnend geval die dit pijnlijk illustreert. Het betreft de situatie van Hamed die als minderjarige jongen met zijn moeder uit Irak is gevlucht. Toen hij 18 werd en zijn verblijfstatus kreeg, kwam zijn moeder te overlijden en bleef hij alleen achter. Hij werd dakloos en leefde op straat in Rotterdam wat in Nederland verboden is en bestraft wordt met een boete van 80 euro. Ook Hamed ontving met enige regelmaat een bekeuring. Schijnbaar is geld altijd de ideale motivatie om mensen in beweging te krijgen. Later kreeg hij een vriendinnetje en schreef zich in, bij ons in de gemeente Hengelo, waarop al de boetes naar boven kwamen. 3.600 euro in totaal. Die moest Hamed naast zijn huur betalen wat onmogelijk was. Gevolg is dat hij wegens een huurachterstand uit zijn huis werd gezet. Toevallig moest hij diezelfde middag naar de rechter omdat hij ook zijn openstaande boetes niet kon betalen. De rechter bestudeerde de zaak en kwam met de wet in de hand tot een passend oordeel: huisarrest …….. Wanneer onze beleidsmakers en toezichthouders zichzelf dan geen beperkingen willen opleggen ten aanzien van hun eigen budget dan hoop ik in ieder geval van harte dat het budget wordt ingezet om onderzoek te doen naar de waarde van de regels en hoe deze regels ook de vrijheid, de veiligheid en het geluk van die ene kunnen waarborgen. Zou dat niet een geweldig voornemen voor 2017 zijn?

Pensioenfederatie hekelt forse kostenstijging in het nieuwe AFM-kostenkader

Pensioenfederatie hekelt forse kostenstijging in het nieuwe AFM-kostenkader

De Pensioenfederatie is kritisch op de forse kostenstijging in het nieuwe AFM-kostenkader. De koepel van pensioenfondsen schrijft: "Ten opzichte van het oorspronkelijk...

Adviseurs toch iets ontzien bij herverdeling procentuele bijdrage aan toezichtskosten AFM

Adviseurs toch iets ontzien bij herverdeling procentuele bijdrage aan toezichtskosten AFM

Veertien procent. Dat wordt vanaf 2021 de procentuele bijdrage aan de totale toezichtskosten van de AFM van de categorie adviseurs en bemiddelaars. Dit is 0,2 procent...

OvFD en Adfiz kritisch op weer verhogen bijdrage aan kosten doorlopend AFM-toezicht

OvFD en Adfiz kritisch op weer verhogen bijdrage aan kosten doorlopend AFM-toezicht

Niet legitiem. Zo noemt de OvFD het plan van Financiën om adviseurs /bemiddelaars toch weer meer te laten bijdragen aan de kosten van het doorlopend AFM-toezicht...

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

De introductie van omzet als maatstaf bijdrage kosten doorlopend toezicht AFM betekent een lagere rekening voor 70 procent van de adviseurs en bemiddelaars. Dat...

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

De procentuele bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht gaat toch weer omhoog: van 13,4 naar 14,2 procent. Dat is af...

Marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief Brexit-lasten omhoog

Marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief Brexit-lasten omhoog

De marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief de lasten als gevolg van Brexit gaat in 2020 omhoog. In de vorige week gepubliceerde Agenda 2020 begroot de AFM...

Pensioenfederatie verbaasd over goedkeuring begroting DNB

Pensioenfederatie verbaasd over goedkeuring begroting DNB

De Pensioenfederatie is "verbaasd" dat de minister van Financiën opnieuw met een forse overschrijding van het kostenkader door DNB akkoord gaat. De federatie:...

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Minister Hoekstra verhoogt het kostenkader 2020 van DNB met aanzienlijk meer dan hij een jaar geleden aankondigde: met 18,6 miljoen euro naar 188,4 miljoen euro....

Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor vergunning is verleend. Zo komt de nieuwe maatstaf voor de bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van...

Facturatie kostenbijdrage doorlopend toezicht vertraagd

Facturatie kostenbijdrage doorlopend toezicht vertraagd

De AFM meldt financiële ondernemingen dat "de facturatie voor de bijdrage aan ons doorlopend toezicht is vertraagd. Deze volgt waarschijnlijk eind oktober of...