VVP-poll 'Knot (DNB) heeft gelijk: woningvraag minder stimuleren'

Discussie

Bent u het eens met DNB-president Knot, die vorige week stelde dat de overheid de woningvraag minder moet stimuleren? Of juist niet? Doe weer mee met de VVP-poll: 'Knot heeft gelijk: woningvraag minder stimuleren'. Stemmen kan HIER.

De uitslag van de vorige poll ('Huidig pensioendenken volstrekt achterhaald'): 76 procent eens, 24 procent oneens (68 stemmers).

Wij denken nog helemaal niet aan ons pensioen en blijven u van nieuws en vakinfo voorzien! Weer een goede week gewenst, hopelijk droger dan pinksteren!

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnoud Bosch - Stichting VDAB - Talent 7 juni 2022

Het afbouwen van het fiscaal stimuleren van de eigen woning lijkt logisch. Echter dan moet eerste de volgende vragen zijn beantwoord. a) Blijft de eigen woning fiscaal in BOX I b) Gaat de eigen woning fiscaal naar BOX III c) Wordt het vermogen van de eigen woning ook gebruikt voor het bepalen van Pensioen en Zorgtaken. Zonder het beantwoorden van deze vragen kan er geen antwoord worden gegeven op de uitspraak van Klaas Knot over hypotheekrenteaftrek. Mede gelet op het beoogde toekomstig pensioenstelsel.waarover de uitkomst onzeker is. Zie ook op: www.A2Hypotheken.nl

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 7 juni 2022

Zou de heer Knot bereid kunnen worden gevonden te verklaren dat hij braaf zijn hele hypotheek annuïtair aflost, zoals hij van de gewone burger vraagt? Vast niet! De gehele politiek lijkt overrompeld door een voorzienbare en behoorlijk voorspelbare vraag naar een plek om te wonen van de burgers.

Arnoud Bosch - Stichting VDAB - Talent 7 juni 2022

Hoewel de vraag logisch lijkt ivm de woningmarkt zit er toch een diepere achtergrond namelijk: a) Moet het bezit van eigen woning in BOX I blijven b) Wordt dit de aanzet voor de eigen woning naar BOX III c) Wordt de eigen woning gebruikt voor Zorg en Pensioen Deze vragen zijn belangrijk om die eerst te bepalen voordat je de vraag over de eigen woningbezit kan worden beantwoorden. Mede gebaseerd op het toekomstig pensioenstelsel. Zie op www.A2Hypotheek.nl

Tim Hamoen - Releva BV 7 juni 2022

Recent onderzoek heeft aangetoond, dat de huidige inrichting van renteaftrek met belastingvoordeel na verloop van tijd omslaat in bijbetalen van belasting. Juist de vermogende woningbezitters betalen na verloop van tijd dus bij, wanneer de rente aftrek omslaat in bijbetalen. Bovendien is de renteaftrek straks gelijkgeschakeld naar de 1e schijf. Het probleem van huisvesting is vooral door de politiek ontstaan. Niet de aftrek is het probleem, maar het gebrek aan nieuwbouw. Jarenlang zijn de vermogens bij Woningcorporaties door de centrale overheid afgeroomd, waardoor de bouwinspanning door woning corporaties een knauw heeft gekregen. Het hopeloze tekort aan woonruimte juist ook in de huursector zorgt dat mensen met gemak 6 tot 15 jaar moeten wachten op woonruimte. Om het nog dramatischer te maken worden nu vluchtelingen van woonruimte voorzien in plaats van die te laten aansluiten in de rij wachtenden op woonruimte. De vlucht naar koopwoningen is een logisch gevolg en als gevolg daarvan prijsstijgingen. Beperken van de renteaftrek zou de zoveelste maatregel zijn om de lasten te verhogen. Ik vermoed dat mijnheer Knot weinig problemen heeft met zijn woonruimte. Kreten om tot afschaffing over te gaan zijn niet gebaseerd op werkelijke doorrekening van de lasten. Net als bij veel bestuurders die een goed inkomen hebben met dito behuizing, beperkt de blik zich op de korte termijn en bestaat er weinig empathie met de woningzoekenden

F.Walstra - assurantieadviseur 7 juni 2022

Woningvraag minder stimuleren, Hypoheekrenteaftrek z.s.m. laten vervallen. NHG normen aanscherpen, voor sommige mensen wordt het hel gemakkelijk om de strop af te wentelen op NHG cq de overheid.

Meer over
VVP-poll: adviseur aansprakelijk voor fout in adviessoftware

VVP-poll: adviseur aansprakelijk voor fout in adviessoftware

Een ruime meerderheid (68 procent) was het eens met de VVP-stelling ‘Actieve provisietransparantie gaat adviseur omzet kosten’. Met 374 stemmers mag...

VVP-poll: actieve provisietransparantie gaat adviseur provisie-omzet kosten

VVP-poll: actieve provisietransparantie gaat adviseur provisie-omzet kosten

Een ruime meerderheid (82 procent) was het eens met de VVP-stelling 'Personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico'....

VVP-poll: personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico.

VVP-poll: personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico.

Maar liefst 93 procent van de 200 respondenten was het eens met de stelling van afgelopen week: 'Regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang'. Duidelijk dat...

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

"Als ik vandaag met leden spreek dan is de meest gehoorde klacht de enorme tijd die verloren gaat aan het voldoen aan regels en aan administratieve verplichtingen....

VVP-poll: adviseurs onderschatten hun rol in de nieuwe Pensioenwet.

VVP-poll: adviseurs onderschatten hun rol in de nieuwe Pensioenwet.

De Wet toekomst pensioenen is sinds 1 juli 2023 van kracht. Er verandert heel veel voor pensioenfondsen (die nog tot 1 januari 2028 de tijd hebben om over te gaan...

VVP-poll: 2024 belooft een goed adviesjaar te worden

VVP-poll: 2024 belooft een goed adviesjaar te worden

Onzekerheid, hectiek, chaos, polarisatie. Het zijn en blijven onzekere en ondefinieerbare tijden. Juist in dergelijke tijden wordt de rol van de adviseur alleen...

VVP-poll: 'Consolidatie financieel adviseurs gaat in 2024 onverminderd door'

VVP-poll: 'Consolidatie financieel adviseurs gaat in 2024 onverminderd door'

Tweederde (67 procent) was het oneens met de afgelopen VVP-stelling 'Financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering'. Dan is de volgende vraag:...

VVP-poll: financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering

VVP-poll: financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

"Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...