Wasmachine...

Wasmachine (gratis Pixabay)

Niet goed vastleggen van de afspraken komt een adviseur duur te staan: ook nadat hij al een wasmachine en wasdroger aan de klant heeft gegeven, moet hij nog steeds de beloofde 500 euro korting op de advieskosten betalen. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2019-328.

Hoewel de Commissie "begrip heeft voor het standpunt van de Adviseur dat zij in goed vertrouwen de mondeling gemaakte afspraken niet schriftelijk heeft vastgelegd, kan dit er niet toe leiden dat de Commissie afwijkt van de hoofdregel van artikel 150 Rv. Met andere woorden: de bewijslast van haar stelling rust bij de Adviseur. Nu er over de wasmachine en droger niets schriftelijk is vastgelegd en er ook geen ander bewijs is, is naar het oordeel van de Commissie niet komen vast te staan dat is afgesproken dat de wasmachine en droger in de plaats zouden komen van de eerder overeengekomen korting van 500 euro."

Ook kan de adviseur niet hard maken dat hij de korting had beloofd onder voorwaarde dat er geen problemen zouden zijn tijdens het adviestraject (wat volgens de adviseur het geval was).

De wasmachine en de droger waren van de vader van de adviseur. Aangezien deze naar een verzorgingstehuis ging, moest de adviseur van de wasmachine en droger af. De adviseur gaf de wasmachine en droger daarom aan de consument.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Wanprestatie kost adviseur bemiddelingsvergoeding

Wanprestatie kost adviseur bemiddelingsvergoeding

Kifid laat een adviseur 1.250 euro reeds geïnde bemiddelingskosten terugbetalen aan de klant wegens wanprestatie. Daarnaast moet de adviseur 600 euro aan advocaatkosten...

Niet maken van heldere afspraken breekt adviseur op

Niet maken van heldere afspraken breekt adviseur op

Senkeldam Financial Planning moet dossiervergoeding (395 euro) en kosten meerwerk (875 euro) terugbetalen aan de klant, omdat over deze kosten niks was afgesproken....

Adviseur voorkomt negatieve uitspraak Kifid

Adviseur voorkomt negatieve uitspraak Kifid

Door zelf de schade voor zijn rekening te nemen, heeft een adviseur een voor hem negatieve uitspraak van Kifid voorkomen. De adviseur (Slimverzekeren Advies) kon...

Vergoeding van eigen tijd niet toegewezen door Kifid

Vergoeding van eigen tijd niet toegewezen door Kifid

Vergoeding van eigen tijd wordt in beginsel niet toegewezen door Kifid. Dat blijkt ook weer eens uit de deze week gepubliceerde Uitspraak 2019-482. De Commissie:...

Adviseur moet een vijfde van honorarium terugstorten

Adviseur moet een vijfde van honorarium terugstorten

Een adviseur moet 698 euro van zijn advieshonorarium ad 3.490 euro teruggeven aan de klant wegens onzorgvuldige dienstverlening (Uitspraak 2019-481 Geschillencommissie...

Bank eiste terecht inschakelen hypotheekadviseur

Bank eiste terecht inschakelen hypotheekadviseur

De enkele omstandigheid dat in het verleden een hypothecaire geldlening met een bepaalde hoogte is verstrekt aan Consument betekent niet dat vandaag de dag de verstrekking...