Wasmachine...

Wasmachine (gratis Pixabay)

Niet goed vastleggen van de afspraken komt een adviseur duur te staan: ook nadat hij al een wasmachine en wasdroger aan de klant heeft gegeven, moet hij nog steeds de beloofde 500 euro korting op de advieskosten betalen. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2019-328.

Hoewel de Commissie "begrip heeft voor het standpunt van de Adviseur dat zij in goed vertrouwen de mondeling gemaakte afspraken niet schriftelijk heeft vastgelegd, kan dit er niet toe leiden dat de Commissie afwijkt van de hoofdregel van artikel 150 Rv. Met andere woorden: de bewijslast van haar stelling rust bij de Adviseur. Nu er over de wasmachine en droger niets schriftelijk is vastgelegd en er ook geen ander bewijs is, is naar het oordeel van de Commissie niet komen vast te staan dat is afgesproken dat de wasmachine en droger in de plaats zouden komen van de eerder overeengekomen korting van 500 euro."

Ook kan de adviseur niet hard maken dat hij de korting had beloofd onder voorwaarde dat er geen problemen zouden zijn tijdens het adviestraject (wat volgens de adviseur het geval was).

De wasmachine en de droger waren van de vader van de adviseur. Aangezien deze naar een verzorgingstehuis ging, moest de adviseur van de wasmachine en droger af. De adviseur gaf de wasmachine en droger daarom aan de consument.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Juridisch kader overkreditering bij hypotheek

Juridisch kader overkreditering bij hypotheek

De zorgplicht om te waken voor overkreditering is op 1 januari 2006 in de wet geïntroduceerd (artikel 51 Wet financiële dienstverlening (Wfd)). Overkreditering...

Onjuiste beslissing niet hetzelfde als onvoldoende zorg

Onjuiste beslissing niet hetzelfde als onvoldoende zorg

Dat achteraf misschien sprake was van een onjuiste beslissing, is niet per se hetzelfde als dat de verzekerde onvoldoende zorg in acht heeft genomen. Aldus de Geschillencommissie...

Wat is verlies precies?

Wat is verlies precies?

In artikel 7:958 lid 1 sub c BW is bepaald dat sprake is van totaal verlies wanneer een zaak buiten de macht van de verzekerde is geraakt en herkrijging niet is...

Beleggingsrisico inherent aan beschikbare premieregeling

Beleggingsrisico inherent aan beschikbare premieregeling

Een wijziging van de rente in aanloop naar de pensioendatum kan gevolgen hebben voor de hoogte van de in te kopen pensioenen. Aanbieders van beschikbare premieregelingen...

Onderzoek naar alternatieve geschilbeslechting door Kifid

Onderzoek naar alternatieve geschilbeslechting door Kifid

Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar alternatieve geschilbeslechting door Kifid. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe consumenten...

Ondeugdelijk beleggingsadvies kost adviseur 170 mille

Ondeugdelijk beleggingsadvies kost adviseur 170 mille

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) laat een verzekeringsadviseur in totaal 170.000 euro vergoeden aan twee klanten wegens ondeugdelijk...