Water over de dijken kan banken fors raken

Bank via Pixabay

Banken blijken volgens een stresstest van DNB niet goed bestand tegen overstromingen die delen raken van Nederland die beschermd zijn door dijken en waar relatief veel vastgoed staat. DNB: "Als daar op enig moment een overstroming optreedt, kan dit ook de bankensector raken. Het effect op banken neemt snel toe met de zwaarte van de overstroming. De kapitaalpositie van banken kan in een extreem scenario rond de zeven procentpunt dalen, wat zelfs voor een stresstest een stevige uitkomst is. Meer dan de helft van deze daling hangt samen met de enorme schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de overstroming. Deze schade is momenteel meestal niet gedekt door reguliere verzekeringen. Op voorhand is ook niet duidelijk in hoeverre de overheid de schade zou gaan dekken. In zo’n situatie zouden banken te maken krijgen met fors oplopende kredietrisico’s, wat hun kapitaalpositie uitholt. Daarnaast zou een natuurramp van zo’n omvang Nederland ook in een recessie doen belanden, wat voor banken extra druk zou geven op hun winstgevendheid."

Aan de hand van zes scenario’s heeft DNB onderzocht wanneer een overstroming zo desastreus is dat ook banken in de problemen komen. De zes scenario’s kijken zowel naar buitendijkse gebieden als naar delen van Nederland die beschermd zijn door dijken. Banken blijken goed bestand tegen overstromingen in buitendijkse gebieden, zelfs als die extreem van aard zou zijn. In die delen van Nederland staan relatief weinig huizen en bedrijfsgebouwen, waardoor de directe schade van een overstroming beperkt blijft.

Reactie toevoegen

 
Stresstest toont aan: Nederlandse pensioensector kwetsbaar

Stresstest toont aan: Nederlandse pensioensector kwetsbaar

De Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten omdat pensioenfondsen in de huidige lage-rente-omgeving nauwelijks beschikken...

Verzekeraars doorstaan Europese stresstest

Verzekeraars doorstaan Europese stresstest

Een meerderheid van de Europese verzekeraars en verzekeringsgroepen zou op basis van de cijfers van eind 2013 zowel vóór als na stress voldoen aan...

Nederlandse banken slagen voor stresstest

Nederlandse banken slagen voor stresstest

ALom tevredenheid bij de stakeholders nu de grote Nederlandse banken zijn geslaagd voor de stresstest van de ECB. Minister Dijsselbloem van Financiën: “De...

Ing breidt hypotheek hulp uit met stresstest

Ing breidt hypotheek hulp uit met stresstest

ING heeft een online stresstest ontwikkeld die huizenbezitters inzicht geeft of hun hypotheek extra aandacht nodig heeft. Op basis van de antwoorden op tien...

Overstromingsschade gedekt tot 75 mille

Overstromingsschade gedekt tot 75 mille

Terwijl de verzekeraars zich er suf over blijven vergaderen, komt de Neerlandse in samenwerking met onder meer Vereniging Eigen Huis met een verzekering tegen overstromingsschade....