Watersnood Limburg: ruim 95 procent particuliere schades afgehandeld door verzekeraars

Overstroming via Pixabay

Uit een vijfde inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars tot juni dit jaar ruim 95 procent van de particuliere schades en ruim 90 procent van de zakelijke schades hebben afgehandeld. Grote, complexe waterschades, de invloed van corona en schaarste aan materialen en mankracht in de bouwbranche, maar ook  wachttijden voor het ontvangen van diverse noodzakelijke stukken, zoals rapporten van experts, schaderamingen, offertes, (herbouw)nota’s en rekeningen zorgen voor een langer afhandelproces. Voor een aantal van deze schades kunnen verzekeraars de boeken dus nog niet volledig sluiten. In enkele gevallen is er een (juridisch) geschil of loopt er een fraudeonderzoek.

In totaal hebben verzekeraars in 2021 circa 25.000 schademeldingen ontvangen als gevolg van de wateroverlast in juli, waarvan het grootste deel in Zuid-Limburg. Het merendeel van de claims betreft particuliere schade aan woningen en voertuigen. Bij een kleiner deel gaat het om zakelijke schade aan bedrijfsgebouwen en voertuigen. Naast materiele schade is er ook schade aan gewassen en door bedrijfsonderbreking. Ten slotte is er veel schade aan overheidseigendommen, die zijn in de regel niet verzekerd.

Het Verbond schat de verzekerde schade op 180 miljoen.

De totale schade wordt door het kabinet nu geraamd op ongeveer 0,5 miljard. Deze raming is aanzienlijk lager dan de raming (1,9 miljard) op grond van de Quick scan vorig jaar. Belangrijkste reden voor dit aanzienlijke verschil is dat bij de raming op grond van de Quick scan uitgegaan is van een zo groot mogelijk schadegebied, zodat de uiteindelijke schade niet onderschat zou worden. Bij nadere bepaling, met name op grond van gedetailleerde informatie uit luchtfoto’s die zijn gemaakt tijdens de wateroverlast, blijkt het gebied waar daadwerkelijke wateroverlast was, beduidend kleiner te zijn. Daarnaast is het aantal meldingen op grond van de Wts lager dan verwacht.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Beroep op WTS juli 2021 veel minder groot dan ingeschat

Beroep op WTS juli 2021 veel minder groot dan ingeschat

Het beroep op de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg is minder groot dan aangenomen. Aldus minister Kaag in de Najaarsnota. Voor de regeling was 256 miljoen...

Regeling omzetderving watersnood open op 24 oktober

Regeling omzetderving watersnood open op 24 oktober

Provincie Limburg heeft de ‘Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant’...

Regeling Wts juli 2021: ruimere interpretatie van begrip inboedel

Regeling Wts juli 2021: ruimere interpretatie van begrip inboedel

Om ervoor te zorgen dat alle waterschademeldingen van particulieren in het kader van de Regeling Wts juli 2021 op gelijke wijze worden behandeld, voert de RVO een...

Coulanceregeling voor schade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Coulanceregeling voor schade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

De ministerraad heeft ingestemd met een coulanceregeling voor schade waarvoor gedupeerden niet verzekerd waren tijdens de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant...

Meeste Wts-meldingen Limburg betreffen opruimkosten

Meeste Wts-meldingen Limburg betreffen opruimkosten

De meeste Wts-meldingen over waterschade in Limburg gaan tot nu toe over opruimkosten (20,4 procent). Dan volgen schade woning (zeventien procent) en schade inboedel...

Watersnood Limburg: eenmalige omzetdervingsregeling

Watersnood Limburg: eenmalige omzetdervingsregeling

Het kabinet publiceert voor de door de watersnood getroffen ondernemers in Limburg, met ten minste 50 procent omzetderving in het derde en vierde kwartaal van 2021,...

Kabinet kijkt niet verder naar financiële weerbaarheid ondernemers bij klimaatschade

Kabinet kijkt niet verder naar financiële weerbaarheid ondernemers bij klimaatschade

Het kabinet ziet geen reden om nader te kijken naar de financiële weerbaarheid van ondernemers bij klimaatschade. Dat antwoordt minister Grapperhaus op Kamervragen....

Merendeel claims wateroverlast afgehandeld

Merendeel claims wateroverlast afgehandeld

Uit een tweede inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars inmiddels zo'n 70 procent van de particuliere schades en circa 50 procent...

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

In een interview met het AD roept burgemeester Prevoo van Valkenburg a/d Geul de AFM op ‘exotische’ polissen te verbieden die niet uitkeren aan door...

Watersnood: tot nu toe 1.135 Wts-meldingen

Watersnood: tot nu toe 1.135 Wts-meldingen

Tot nu toe zijn na de watersnood in Limburg 1.135 Wts-meldingen ontvangen. Volgens minister Grapperhaus “staan de schade-experts gereed om na inwerkingtreding...