Wegingsfactor van 0,65 naar 0,75 procent

euro's via Pixabay 4

De wegingsfactor studieschuld met basisbeurs gaat in 2023 omhoog van 0,65 naar 0,75 procent. Dit betekent dat deze mensen iets minder hypotheek kunnen krijgen bij een gelijke studieschuld.

De verhoging houdt verband met de stijgende rente voor studieschulden. Voor studenten onder het leenstelsel geldt in 2023 een rente van 0,46 procent, voor studenten onder het oude basisbeursstelsel in het hoger onderwijs en mbo-studenten geldt in 2023 een rente van 1,78 procent.

Wettelijk is vastgelegd dat enkel en alleen als de rente op staatsobligaties nul procent of negatief is, zoals tussen 2017 en 2022 het geval was, er sprake kan zijn van een rente op studieleningen van nul procent. Inmiddels is sprake van een positieve rente.

Omdat de rente van studenten in het ho die onder het leenstelselregime vallen onder de één procent blijft, wordt de wegingsfactor voor deze groep niet verhoogd en blijft daarmee 0,35 procent.

Nieuwe methodiek in 2024

Het kabinet is voornemens om in 2024 over te stappen naar een nieuwe methodiek voor het meenemen van studieschulden bij het bepalen van de maximale hypotheek. In deze methodiek wordt uitgegaan van de actuele maandlast van de studielening. Hierdoor kunnen extra aflossingen – dus aflossingen naast de reguliere aflossingen – beter worden meegewogen. Deze methodiek wordt in de komende maanden verder verkend, samen met het Nibud, de sector en DUO als uitvoerder van de studieleningen. Uiterlijk in het najaar van 2023 wordt de Kamer hier nader over geïnformeerd.

Reactie toevoegen

 
DUO via HDN: een verkapte BKR?

DUO via HDN: een verkapte BKR?

(Blog door Harrie-Jan van Nunen MFP, VCN HypotheekService) Sinds kort kunnen aanbieders DUO gegevens van toekomstige klanten eenvoudig opvragen. HDN heeft hiervoor...

Slechts drie procent sluit hogere hypotheek af voor verduurzaming

Slechts drie procent sluit hogere hypotheek af voor verduurzaming

Twintig procent van de Nederlanders die de woning verduurzaamt maakt daarbij gebruik van speciale financiële regelingen. Subsidies van de overheid of gemeente...

Nibud: "Altijd kijken of hypotheek past bij persoonlijke situatie"

Nibud: "Altijd kijken of hypotheek past bij persoonlijke situatie"

Het Nibud adviseert altijd om te kijken of de hypotheek past bij de persoonlijke situatie. Dit naar aanleiding van AFM-onderzoek vorige week ('Zorgen over leengedrag...

Voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners

Voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer een aantal voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling (EWR) bij partners toegestuurd. Het streven...

Moneyou breidt uit naar intermediaire markt met De Hypotheker

Moneyou breidt uit naar intermediaire markt met De Hypotheker

Moneyou zet in samenwerking met De Hypotheker haar eerste stap in haar uitbreiding op de intermediaire markt. "Met onze stap naar het intermediair geven we invulling...

Één procent, punt…

Één procent, punt…

(Kifid-uitspraak GC2021-0631)De consumenten hebben een hypothecaire geldlening met bouwdepot afgesloten bij de geldverstrekker (a.s.r.). In de offerte is opgenomen...

“Maatwerk belangrijk bij wel of niet extra aflossen”

“Maatwerk belangrijk bij wel of niet extra aflossen”

In samenwerking met de Nationale Hypotheekbond, heeft Scildon de webtool ‘Aflossen, Sparen of Beleggen’ ontwikkeld. Deze tool stelt consument en adviseur...

CPB noemt verlagen hypothecaire aflossingseis als beleidsoptie

CPB noemt verlagen hypothecaire aflossingseis als beleidsoptie

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Een aanzienlijke groep huishoudens bouwt weinig vermogen op, of heeft het vastzitten...

Hypotheek: AFM wil centrale registratie studieschulden

Hypotheek: AFM wil centrale registratie studieschulden

De AFM wil dat uitstaande studieschulden voortaan centraal worden geregistreerd in een voor hypotheekverstrekkers toegankelijk register. Dat schrijft de toezichthouder...

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0330) De consument heeft gezamenlijk met haar ex-partner een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank (ING), waarvoor beiden hoofdelijk...