Werkgever bezorgd over meer keuzevrijheid pensioen

Willem Eikelboom

Met een goede financiële begeleiding zullen de pensioenveranderingen een meer positieve bijdrage leveren aan de waardering van werknemers, constateert Willis Towers Watson in een onderzoek over de herziening van het pensioenstelsel onder Nederlandse werkgevers.

 

Uit het onderzoek, dat na de verkiezingen werd gehouden onder 68 organisaties met in totaal 320.000 werknemers, blijkt dat werkgevers twijfelen of de Nederlandse werknemer kan omgaan met meer keuzevrijheid en een toenemende pensioenverantwoordelijkheid. Een ruime meerderheid (70 procent) van de werkgevers van mening is dat het Nederlandse pensioenstelsel aan herziening toe is. Ruim de helft van hen verwacht dat de herziening van het stelsel het einde van de traditionele collectieve pensioenregelingen inluidt. Volgens Willis Towers Watson lijkt er hiermee voldoende draagvlak te zijn onder de werkgevers voor de voorgenomen herzieningen.

 

Jongeren en lagere inkomens

Het nieuwe pensioenstelsel wordt meer op het individu gericht en biedt meer keuzevrijheid biedt. Werknemers worden hierdoor geprikkeld om zelf te gaan sparen. De vraag is of zij voldoende zullen gaan sparen. Ruim 60 procent van de werkgevers verwacht dat jongere werknemers en werknemers met lagere inkomens te weinig pensioen op zullen bouwen. Zij vrezen dat werknemers de risico’s van hun keuzes niet kunnen doorgronden en betwijfelen of werknemers in staat zijn de juiste informatie en begeleiding te vinden. Driekwart van de werkgevers vindt daarom dat het keuzeaanbod voor werknemers beperkt moet worden. Meer dan de helft van de werkgevers ziet voor zichzelf een rol weggelegd in de begeleiding van de keuzemogelijkheden. Bijna één op de drie werkgevers vindt dat zij een rol in de financial planning voor hun rekening zouden moeten nemen.

 

Werkgevers moeten aan de slag

“Werkgevers moeten nog wel aan de slag om de positieve aspecten van het nieuwe pensioenstelsel optimaal te benutten", zegt Willem Eikelboom van het pensioenadviesbureau. "Dat kan door het arbeidsvoorwaardenpakket in samenhang met de pensioenwijzigingen aan te passen. Dat kan ook door de rol van de werkgever in de financiële begeleiding van werknemers nog eens goed te bekijken. Met een goede voorbereiding zullen de pensioenveranderingen een meer positieve bijdrage leveren aan de (pensioen)waardering van werknemers.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nederlands pensioenvermogen groeit hardst

Nederlands pensioenvermogen groeit hardst

Uit de tienjaarlijkse cijfers (in lokale valuta) blijkt dat het Nederlandse pensioenvermogen met een groei van 75 tot 184 procent proportioneel ten opzichte van...

Onderzoek dnb: geen generatieconflict in aow

Onderzoek dnb: geen generatieconflict in aow

De verhoging van de AOW-leeftijd is sinds 2012 een feit, maar gold lange tijd als politiek taboe. Langlopend onderzoek van DNB laat zien dat de steun voor de maatregel...

Discussie over houdbaarheid pensioenstelsel urgenter

Discussie over houdbaarheid pensioenstelsel urgenter

Volgens Aon Hewitt wordt de discussie over de toekomstbestendigheid van het huidige pensioenstelsel urgenter.   De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse...

SER stelt advies Toekomst Pensioenstelsel vast

SER stelt advies Toekomst Pensioenstelsel vast

De SER heeft vrijdag unaniem het advies Toekomst Pensioenstelsel vastgesteld. Met het advies levert de raad belangrijk grondwerk voor de verdere pensioendialoog....

DNB pleit voor fundamentele verandering pensioenstelsel

DNB pleit voor fundamentele verandering pensioenstelsel

"Nederland heeft een goed pensioenstelsel. Niettemin spelen ontwikkelingen in de samenleving, zoals vergrijzing en wijzigende arbeidspatronen, die aanleiding...

Afm: maak pensioenstelsel duidelijker en doelmatiger

Afm: maak pensioenstelsel duidelijker en doelmatiger

De AFM meent dat de maatschappelijke houdbaarheid van het pensioenstelsel kan worden vergroot door het stelsel beter uitlegbaar, transparanter en efficiënter...

AFM mengt zich in discussie toekomst pensioenstelsel

AFM mengt zich in discussie toekomst pensioenstelsel

De AFM wil vanuit haar inhoudelijke expertise een bijdrage leveren aan de brede maatschappijke discussie die net door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

"nieuw pensioenstelsel moet vertrouwen herstellen"

"nieuw pensioenstelsel moet vertrouwen herstellen"

"De verbeteringen zijn noodzakelijk, omdat de economische crisis tekortkomingen in het huidige kader heeft blootgelegd en het vertrouwen van mensen in hun pensioenvoorziening...

"weg met perverse solidariteit in pensioenstelsel"

"weg met perverse solidariteit in pensioenstelsel"

"Weg met de perverse solidariteit in het Nederlandse pensioenstelsel", aldus de jonge econoom en D66-lid Ilja Boelaars in het FD. Volgens Boelaars heeft...