Werkgever gevallen pizzabezorgster onderuit op gladde banden

Scooter via Pixabay

Het komt de werkgever duur te staan dat hij niet hard kan maken dat de banden van de scooter waarmee een bezorgster onderuit ging niet glad waren. De Rechtbank Midden-Nederland verklaart de werkgever daarom aansprakelijk voor de schade die de bezorgster heeft geleden.

De kantonrechter: "[Verweerster] heeft gelijk dat het, doordat [verzoekster] pas ruim drie jaar na het ongeval haar aansprakelijk heeft gesteld, voor haar moeilijk is om aan te tonen dat de banden van de scooter waarmee [verzoekster] is gevallen niet glad waren. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet meer zou kunnen aantonen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan.

"Het is algemeen bekend dat gladde banden het gevaar voor slippen en onderuitgaan met een scooter vergroot. [Verweerster] moet er daarom als werkgever alert op zijn dat de banden van de scooters voldoende profiel hebben als zij haar werknemers daarmee de weg op laat gaan. Uit de toelichting van [verweerster] blijkt dat zij er in het algemeen voor zorgt dat mankementen aan de scooters worden gerepareerd, maar hieruit blijkt niet dat er aandacht is voor een zo belangrijk veiligheidsaspect als het profiel van de banden van de scooters. Dit had bijvoorbeeld kunnen blijken uit rapporten van [bedrijfsnaam] waarin de controle van het bandenprofiel een vast onderdeel is van de controle.

"[Verweerster] heeft ook niet onderbouwd dat de medewerker die ’s morgens de scooters buiten zet geïnstrueerd is om erop te letten dat de banden voldoende profiel hebben. Het verweer van [verweerster] dat de werknemers zelf ook goed moeten opletten en dat zij een andere scooter mogen nemen als ze vinden dat de banden niet voldoen, gaat niet op. De werknemers zijn over het algemeen jongeren, studenten en scholieren, zoals ook [verzoekster] toen haar het ongeval overkwam. Gewone mankementen zoals een kapotte rem of bel zullen zij wel opmerken, maar het gaat te ver om van hen te verwachten dat zij het profiel van de banden contoleren én beslissen of het verantwoord is met deze scooter de weg op te gaan. Het feit dat [verweerster] een dergelijke beoordeling aan deze jonge werknemers overlaat duidt er juist op dat zij zich er niet voldoende van bewust was, dat zij als werkgever op dit punt een belangrijke taak had om de veiligheid van haar werknemers te waarborgen.

"Op grond van het voorgaande komt de kantonrechter tot het oordeel dat [verweerster] niet heeft aangetoond dat zij al die maatregelen heeft getroffen die redelijkerwijs nodig waren om het ongeval te voorkomen. Dat achteraf de kwaliteit van de banden en de weersomstandigheden niet meer zijn vast te stellen is daarbij niet doorslaggevend. Het gaat er om dat [verweerster] niet heeft aangetoond dat zij zich voldoende heeft ingespannen om het gevaar van gladde banden te voorkomen. Het verzoek om voor recht te verklaren dat [verweerster] op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval op 13 december 2014 zal worden toegewezen."

Het betrof hier een deelgeschil over de vraag of de werkgever aansprakelijk is of niet. Over schadevergoeding wordt in de uitspraak nog niet gesproken. De bezorgster hield aan haar val knieletsel over.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Duur betaalde vriendendienst...

Duur betaalde vriendendienst...

Van iemand die tegen vergoeding caravans van anderen stalt, mag worden verwacht dat hij zich verzekert voor aansprakelijkheid. Aldus de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De...

Onjuist aantal vierkante meters in verkoopbrochure leidt niet tot schade

Onjuist aantal vierkante meters in verkoopbrochure leidt niet tot schade

De koper van een huis spreekt de makelaar aan wegens onjuiste oppervlakte in brochure. Een deskundige stelt vast dat het woonoppervlak kleiner is, maar dat de betaalde...

Hypotheekbescherming dekt geen restschuld

Hypotheekbescherming dekt geen restschuld

Het Gerechtshof Amsterdam maakt korte metten met de veronderstelling van de appellanten dat hun restschuld teniet was gegaan door de werking van de hypotheekbescherming....

Niet storm, maar hagel was relevante schade oorzaak

Niet storm, maar hagel was relevante schade oorzaak

Allianz is toch niet gehouden tot vergoeding van de schade door hagel bij een tuinder. Eerder veroordeelde de lagere rechter het verzekeringsconcern tot uitkeren...

Advies om eigenrisicodrager te worden was juist

Advies om eigenrisicodrager te worden was juist

De tussenpersoon heeft met het advies om eigenrisicodrager te worden in het kader van de Ziektewet zijn zorgplicht niet geschonden. Dat vindt het Gerechtshof Amsterdam....

Een acute vlaag van waanzin?

Een acute vlaag van waanzin?

In een tussenvonnis in de zaak tussen Credit Life en de vrouw van een man die de hand aan zichzelf sloeg, wil de Rechtbank Amsterdam weten of aannemelijk is dat...

Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Hoewel de benaming van de polis – SV Plus - duidt op de meest uitgebreide dekking, betekent dat niet dat daarmee alle situaties onder de dekking van de polis...

Acceptatierichtlijnen AOV niet zaligmakend

Acceptatierichtlijnen AOV niet zaligmakend

Acceptatierichtlijnen AOV zijn niet zaligmakend, vindt de Rechtbank Rotterdam in haar uitspraak in een zaak tussen een polishouder en Allianz Nederland Schade....

Wet Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Wet Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

De wet Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden. Met deze wet wordt onder meer...

Autoverzekeraars laten schuldvraag achterwege bij afhandeling twee kettingbotsingen in Friesland

Autoverzekeraars laten schuldvraag achterwege bij afhandeling twee kettingbotsingen in Friesland

Autoverzekeraars die op 31 december 2019 betrokken waren bij kettingbotsingen op de A32 en A7 in Friesland, hebben besloten om de schuldvraag achterwege te laten...