Werkgever gevallen pizzabezorgster onderuit op gladde banden

Scooter via Pixabay

Het komt de werkgever duur te staan dat hij niet hard kan maken dat de banden van de scooter waarmee een bezorgster onderuit ging niet glad waren. De Rechtbank Midden-Nederland verklaart de werkgever daarom aansprakelijk voor de schade die de bezorgster heeft geleden.

De kantonrechter: "[Verweerster] heeft gelijk dat het, doordat [verzoekster] pas ruim drie jaar na het ongeval haar aansprakelijk heeft gesteld, voor haar moeilijk is om aan te tonen dat de banden van de scooter waarmee [verzoekster] is gevallen niet glad waren. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet meer zou kunnen aantonen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan.

"Het is algemeen bekend dat gladde banden het gevaar voor slippen en onderuitgaan met een scooter vergroot. [Verweerster] moet er daarom als werkgever alert op zijn dat de banden van de scooters voldoende profiel hebben als zij haar werknemers daarmee de weg op laat gaan. Uit de toelichting van [verweerster] blijkt dat zij er in het algemeen voor zorgt dat mankementen aan de scooters worden gerepareerd, maar hieruit blijkt niet dat er aandacht is voor een zo belangrijk veiligheidsaspect als het profiel van de banden van de scooters. Dit had bijvoorbeeld kunnen blijken uit rapporten van [bedrijfsnaam] waarin de controle van het bandenprofiel een vast onderdeel is van de controle.

"[Verweerster] heeft ook niet onderbouwd dat de medewerker die ’s morgens de scooters buiten zet geïnstrueerd is om erop te letten dat de banden voldoende profiel hebben. Het verweer van [verweerster] dat de werknemers zelf ook goed moeten opletten en dat zij een andere scooter mogen nemen als ze vinden dat de banden niet voldoen, gaat niet op. De werknemers zijn over het algemeen jongeren, studenten en scholieren, zoals ook [verzoekster] toen haar het ongeval overkwam. Gewone mankementen zoals een kapotte rem of bel zullen zij wel opmerken, maar het gaat te ver om van hen te verwachten dat zij het profiel van de banden contoleren én beslissen of het verantwoord is met deze scooter de weg op te gaan. Het feit dat [verweerster] een dergelijke beoordeling aan deze jonge werknemers overlaat duidt er juist op dat zij zich er niet voldoende van bewust was, dat zij als werkgever op dit punt een belangrijke taak had om de veiligheid van haar werknemers te waarborgen.

"Op grond van het voorgaande komt de kantonrechter tot het oordeel dat [verweerster] niet heeft aangetoond dat zij al die maatregelen heeft getroffen die redelijkerwijs nodig waren om het ongeval te voorkomen. Dat achteraf de kwaliteit van de banden en de weersomstandigheden niet meer zijn vast te stellen is daarbij niet doorslaggevend. Het gaat er om dat [verweerster] niet heeft aangetoond dat zij zich voldoende heeft ingespannen om het gevaar van gladde banden te voorkomen. Het verzoek om voor recht te verklaren dat [verweerster] op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval op 13 december 2014 zal worden toegewezen."

Het betrof hier een deelgeschil over de vraag of de werkgever aansprakelijk is of niet. Over schadevergoeding wordt in de uitspraak nog niet gesproken. De bezorgster hield aan haar val knieletsel over.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zilveren Kruis krijgt forse veeg uit pan rechtbank

Zilveren Kruis krijgt forse veeg uit pan rechtbank

Zilveren Kruis krijgt een stevige veeg uit de pan van de Rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank: "Juist van een zorgverzekeraar mag worden verwacht dat zorgvuldig...

Bestrating/terreinverharding valt niet onder gebouwenbegrip

Bestrating/terreinverharding valt niet onder gebouwenbegrip

Bestrating/terreinverharding valt anders dan NN stelde niet onder het begrip 'gebouw'. De Rechtbank Den Haag laat NN een aanvullende uitkering doen. Op 27 augustus...

Halfblind bestaat niet...

Halfblind bestaat niet...

Als het verlies van zicht in twee ogen recht geeft op een uitkeringspercentage ongevallenverzekering van 100 procent, geeft het verlies van zicht in één...

Gratis telefonisch spreekuur DAS tijdens Week van de Rechtspraak

Gratis telefonisch spreekuur DAS tijdens Week van de Rechtspraak

Ook dit jaar heeft DAS tijdens de Week van de Rechtspraak een telefonisch spreekuur, waar iedereen zijn juridische vragen gratis kan stellen. Het spreekuur is op...

Op assurantieportefeuille kan geen pandrecht worden gevestigd

Op assurantieportefeuille kan geen pandrecht worden gevestigd

Op een assurantieportefeuille kan geen pandrecht worden gevestigd. "Ik meen dat een assurantieportefeuille als zodanig niet kwalificeert als een goed en –...

Diensthond...

Diensthond...

De Rechtbank Gelderland oordeelt dat de bezitter aansprakelijk is voor de dubbele neusfractuur die een diensthond bij een medewerkster veroorzaakte. De vergoeding...

Miljoenenclaim tegen Aon ook in hoger beroep verworpen

Miljoenenclaim tegen Aon ook in hoger beroep verworpen

Ook in hoger beroep is een miljoenenclaim van Attero jegens Aon verworpen. Attero eiste in het hoger beroep dat Aon werd veroordeeld tot betaling van een bedrag...

Ontsnapt...

Ontsnapt...

Een escape room ontsnapt aan een aansprakelijkheidsclaim... De Rechtbank Midden-Nederland meent dat het hoofdletsel dat een deelnemer opliep tijdens het spel Prison...

Wie zijn billen brandt...

Wie zijn billen brandt...

Door diverse getuigen te laten opdraven, heeft Achmea volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden afdoende aangetoond dat bepaalde brieven aan verzekerde waren verstuurd. De...

Aangebrand...

Aangebrand...

De Goudse heeft terecht een uitkering geweigerd aan een door brand getroffen Italiaanse restaurant. Het Gerechtshof Den Haag neemt in hoger beroep het eerdere oordeel...