Werkgever kiest bewust voor wel of geen loondoorbetalingsverzekering

Bakker winkel via Pixabay

Het wel of niet hebben van een loondoorbetalingsverzekering is doorgaans een hele bewuste keuze voor werkgevers, concludeert Kantar in het rapport 'Loondoorbetaling en re-integratie langdurig zieke werknemers' gemaakt in opdracht van SZW. De onderzoekers: "Ze maken een kosten/baten analyse en ook een risico-inschatting speelt een belangrijk rol. Voor sommige werkgevers is deze analyse de reden om wel een verzekering af te sluiten en voor andere juist niet."

Vooral grotere bedrijven geven aan dat het niet altijd gunstig is om een verzekering te hebben. Ze zijn financieel gezond genoeg om de extra kosten die een langdurig zieke met zich meebrengt te dragen. Dit is voordeliger dan de hoge premie van een verzekering. Sommige kleine bedrijven zouden graag een verzekering afsluiten, maar ze vinden de premie te hoog. Zij besluiten daarom het risico te nemen en geen verzekering af te sluiten. 

Financiële zekerheid en daarmee ook rust zijn de belangrijkste redenen voor werkgevers om een loondoorbetalingsverzekering te nemen. Daarnaast biedt een loondoorbetalingsverzekering ook rust voor de zieke werknemer. Wetend dat de werkgever financieel verzekerd is, zorgt volgens werkgevers voor minder druk bij zieke werknemers om sneller aan het werk te gaan dan ze kunnen of goed voor ze is. 

Keuze voor re-integratieverzekering minder bewust

De keuze voor een verzekering voor de re-integratieverplichtingen wordt door werkgevers veel minder bewust gemaakt. Het gebrek aan kennis speelt hierbij een belangrijke rol. Er zijn werkgevers die niet op de hoogte zijn van het bestaan van de mogelijkheid tot verzekeren en werkgevers die twijfelen of ze wellicht een re-integratieverzekering hebben (als onderdeel van de loondoorbetalingsverzekering), maar dat niet zeker weten. Daarnaast zijn er werkgevers die wel bekend zijn met de verzekering maar niet op de hoogte zijn van wat deze verzekering voor hun bedrijf kan betekenen. Ook is een deel niet overtuigd van de voordelen, zij zijn sceptisch. Waar bij de loondoorbetalingverzekering een afgewogen keuze wordt gemaakt, is daar bij het verzekeren voor de re-integratieverplichtingen bijna geen sprake van.

Enkele werkgevers hebben er wel bewust voor gekozen om re-integratie geen deel te laten zijn van een verzekering. Ze ervaren geen voordelen, geven de voorkeur aan het selecteren van een eigen re-integratiebureau (wat niet (altijd) kan met een re-integratieverzekering) of willen de re-integratie van werknemers zelf in handen hebben.

De belangrijkste reden die werkgevers hebben om zich wel te verzekeren voor de reintegratieverplichtingen is om te voorkomen dat ze zich niet aan de verplichtingen houden en een loonsanctie krijgen. Het is een intensief traject waar men niet altijd de kennis en tijd voor heeft. Verzekeren biedt rust.

Uit het onderzoek komt verder onder meer naar voren dat werkgevers de kans dat een werknemer langdurig uitvalt over het algemeen laag inschatten. Maar er is wel het besef dat de impact ervan op het bedrijf groot is. Daarom hebben ze hun re-integratiebeleid wel geregeld. 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Het Commissiedebat in de Tweede Kamer over het eindrapport OCTAS is opnieuw verzet, nu naar 24 april. Eerder was het debat verplaatst naar 14 mei. Het OCTAS-rapport...

UWV in jaarverslag: 60-plusmaatregel werkt

UWV in jaarverslag: 60-plusmaatregel werkt

UWV zag in 2023 voor het eerst sinds lange tijd een voorzichtige afname van het totaal aantal mensen dat wacht op een WIA‑claimbeoordeling, aldus het jaarverslag....

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Vanaf volgend jaar vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel...

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft zoals verwacht tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2 procent per 1 juli...

OCTAS-rapport is pas het begin

OCTAS-rapport is pas het begin

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 2-2024) De varianten in het 29 februari verschenen OCTAS-rapport roepen soms vragen op. Sommige varianten kunnen...

Met vreugde geven wij kennis…

Met vreugde geven wij kennis…

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 2-2024) Minimaal de helft van de ondernemers besteedt weinig aandacht aan de zwangerschapsuitkering. Hopelijk...

ZZUPER claimt disruptieve verzekeringsoplossing arbeidsongeschiktheid

ZZUPER claimt disruptieve verzekeringsoplossing arbeidsongeschiktheid

Sander Franken, bekend van Hera Life, heeft een nieuw initiatief gelanceerd: ZZUPER, dat zzp’ers in geval van arbeidsongeschiktheid een eenmalige uitkering...

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Het kabinet stelt voor de verschillende verlofregelingen terug te brengen tot drie soorten verlof voor: 1) de zorg voor kinderen, 2) de zorg voor naasten en 3) persoonlijke...

BBB: "Aannames dat wij AOW willen ontkoppelen van minimumloon kloppen niet"

BBB: "Aannames dat wij AOW willen ontkoppelen van minimumloon kloppen niet"

Aannames dat BBB de AOW wil ontkoppelen van het minimumloon kloppen niet, schrijft de politieke partij op haar website. BBB bevestigt wel dat ook haar fractie in...

Beter inzicht in opleidingsniveau voor een leven lang ontwikkelen

Beter inzicht in opleidingsniveau voor een leven lang ontwikkelen

Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren, komt er een wettelijke, onafhankelijke beoordeling om opleidingen in te schalen. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers...