Werkgevers leren van derde ziektejaar

Wouter Koolmees nieuw 2020

Panteia en UWV onderzochten in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wat werkgevers aan re-integratie doen na een verlenging van de loondoorbetaling (‘loonsanctie’), wat dit oplevert en hoe werknemers het derde ziektejaar beleven. De resultaten van een verlenging zijn grosso modo positief: deze leidt tot (hogere) werkhervatting, tot minder WIA-instroom en tot aanscherping van het verzuim- en re-integratiebeleid in de betreffende bedrijven.

Daar waar de re-integratie uiteindelijk niet lukt en/of de gezondheid verslechtert, kan de verlenging belastend zijn voor de werknemer. Een nadelig gevolg van de (kans op een) verlenging is dat werkgevers soms ook maatregelen nemen die vooral zijn gericht op het indekken tegen een verlenging en weinig bijdragen aan het optimaal re-integreren van hun langdurig zieke werknemers.

Als blijkt dat in de eerste twee ziektejaren re-integratiekansen zijn gemist en dit nog te repareren is, wordt de claimbeoordeling met een jaar uitgesteld en de loondoorbetalingsverplichting verlengd (VLV). Over wat er na het opleggen van deze verlenging gebeurt, was weinig bekend: Hoe vaak wordt een verlenging bekort? Komen de werknemers in het derde jaar alsnog naar vermogen aan het werk en leidt het tot minder WIA-instroom? Welke re-integratie-inspanningen worden gedaan in het derde ziektejaar? Leren werkgevers ervan voor een volgende keer? Volgens het onderzoeksrapport is dat laatste zeker het geval.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe tool brengt financiële risico’s bij ziekte in kaart

Nieuwe tool brengt financiële risico’s bij ziekte in kaart

De nieuwe tool Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid biedt een leidraad voor het gesprek met de zieke werknemer en geeft op individueel niveau inzicht...

RSC waarschuwt: pas op met zelf verstrekken WIA-voorschotten

RSC waarschuwt: pas op met zelf verstrekken WIA-voorschotten

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) waarschuwt werkgevers voorzichtig te zijn met het zelf verstrekken van WIA-voorschotten. Het RSC: "Door de coronacrisis...

NN: "Duurzame inzetbaarheid komt nog onvoldoende van grond"

NN: "Duurzame inzetbaarheid komt nog onvoldoende van grond"

Nationale-Nederlanden zegt zich goed te kunnen vinden in de recente kabinetsreactie op de adviezen van de Commissie Borstlap en de WRR. Met het kabinet is NN het...

Coronavoorschotten vertekenen instroom WIA

Coronavoorschotten vertekenen instroom WIA

In de eerste acht maanden van 2020 steeg de instroom in de WIA met 9,1 procent. De toename is vrijwel volledig geconcentreerd bij de WGA. Bij de IVA ziet UWV nauwelijks...

VKG komt met MKB verzuim-ontzorgverzekering

VKG komt met MKB verzuim-ontzorgverzekering

Serviceprovider VKG komt met een MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit met als risicodrager De Amersfoortse. VKG verwacht het aantal risicodragers de komende maanden...

Start pilot webmodule verduidelijken arbeidsrelaties nu voorzien in januari

Start pilot webmodule verduidelijken arbeidsrelaties nu voorzien in januari

De pilot met de webmodule om opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen start nu naar verwachting 11...

Veertig procent bedrijven met NOW-1 maakt ook gebruik van NOW-2

Veertig procent bedrijven met NOW-1 maakt ook gebruik van NOW-2

Van de bedrijven met twee tot 250 werkzame personen die vanwege de coronacrisis gebruik maakten van de financiële regeling NOW, kreeg 40 procent zowel steun...

Vooral in zakelijke diensten minder banen

Vooral in zakelijke diensten minder banen

Vooral in de zakelijke diensten (reisbranche, beveiliging, schoonmaak, uitzendbureaus) en horeca, cultuur, sport & recreatie, nam het aantal banen tussen februari...

Kleine bedrijven gaan minder betalen

Kleine bedrijven gaan minder betalen

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 5-2020) Werkgevers klagen al enige tijd over de hoge lasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De politiek...

Adfiz: webinar 'Aan de slag met RI&E'

Adfiz: webinar 'Aan de slag met RI&E'

Adfiz organiseert op 16 november om 14.00 uur het webinar 'Aan de slag met RI&E'. Sprekers zijn onder andere directeur Heidi Boussen van...