Werkgevers wensen van adviseurs ondersteuning in pensioencommunicatie

Bezorgd over pensioen

Werkgevers wensen van adviseurs ondersteuning in hun pensioencommunicatie, zo blijkt uit onderzoek door Bureau DFO onder 400 werkgevers in opdracht van Scildon.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 65 procent van de werkgevers aangeeft niet volledig bekend te zijn met de verplichte informatie aan werknemers over hun pensioen bij bijvoorbeeld sollicitatie en veranderingen in de persoonlijke situatie. Dat meer dan de helft van de werkgevers aangeeft dat hun werknemers behoefte hebben aan aanvullende informatie over hun pensioenregeling, waarin zij niet zelf kunnen voorzien en dat ze hierbij ondersteuning nodig hebben, zoals algemene informatie over de verplichtingen van de werkgever, specifieke informatie bij indiensttreding en wijzigingen in de persoonlijke situatie, en uitleg over het pensioenportaal.

Verder blijkt dat  27 procent van de werkgevers ondersteuning verwacht van de pensioenadviseur, 24 procent van de pensioenaanbieder en 18 procent van zowel pensioenadviseur als aanbieder. Van de werkgevers die wel ondersteuning van adviseurs krijgen, zegt 71 procent tevreden te zijn.

Bureau DFO zegt dat dit beeld ook door adviseurs wordt onderschreven. Jan-Albert van Laar; Manager Pensioen: "Kijkend naar bijvoorbeeld het Pensioenakkoord geeft 84 procent van de adviseurs aan dat werkgevers zich onvoldoende realiseren wat de financiële en juridische consequenties van dit akkoord zijn. Belangrijk signaal is ook dat 65 procent van de adviseurs aangeeft te ervaren dat het aantal relaties dat zich zorgen maakt over hun toekomstige pensioensituatie groeit.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Eric de Bruijn - Eric de Bruijn Pensioenconsultancy 11 september 2019

Om die reden is Onzepensioenregeling.nl ontwikkeld waar wij onze relaties uitstekend mee kunnen ondersteunen.

Meer over
De Jong nieuwe voorzitter RvC Scildon

De Jong nieuwe voorzitter RvC Scildon

Haik de Jong wordt per 1 september benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Scildon. De Jong (1959) heeft na zijn studies wiskunde, econometrie...

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid wordt meer en meer het onderscheidend vermogen van financieel adviseurs. Dat werd duidelijk op de vijfde VVP Dag van het Topadvies. Ook duidelijk...

Medewerkers Scildon in nieuwe ORV-campagne

Medewerkers Scildon in nieuwe ORV-campagne

De nieuwe ORV-campagne van Scildon wordt gedragen door de eigen medewerkers. Hun foto's staan centraal in de campagne voor de uitgebreide Lifestyle ORV. Michel...

Ga het gewoon doen

Ga het gewoon doen

Consumenten weten financieel adviseurs goed te vinden voor pensioenen en hypotheken. Voor andere toekomstige financiële vraagstukken is dat anders. “moeten...

DFO: "Impact serviceproviders op advieskantoren neemt snel toe"

DFO: "Impact serviceproviders op advieskantoren neemt snel toe"

"Ik verwacht dat de impact die serviceproviders op de concurrentiekracht van hun deelnemers kunnen hebben in de komende tijd groter wordt", zegt Jurjen Oosterbaan...

Dag van het Topadvies in beeld

Dag van het Topadvies in beeld

Klantgerichtheid wordt meer en meer het onderscheidend vermogen van financieel adviseurs. Dat werd duidelijk op de op 11 juni 2019 gehouden VVP Dag van het Topadvies....