Werkgevers willen snel time-out- en stopregeling na nieuwste coronamaatregelen

café terras stoelen via Pixabay

VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het na de dinsdagavond door het kabinet afgekondigde verscherpte coronamaatregelen essentieel dat er snel een time-out- en stopregeling komt voor ondernemers om zonder schulden (tijdelijk) te kunnen stoppen. En dat ondernemers die ten onrechte al acht maanden buiten de boot vallen bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) snel alsnog van die regeling gebruik kunnen maken. De organisaties zeggen hierover in gesprek te zijn met het kabinet.

VNO-NCW en MKB-Nederland verder: "De komende weken moeten worden benut om het arsenaal aan maatregelen te verfijnen. Idealiter zijn maatregelen effectief, zo min mogelijk schadelijk voor de economie, eerlijk en begrijpelijk. Tegelijkertijd moet de testcapaciteit omhoog en is betere handhaving van de gedragsregels nodig."

De organisaties roepen ook op om een totale lockdown te voorkomen. "Als het kan, werk thuis."

KHN wil aanvullingen op steunpakket

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept het kabinet "dringend op om ondernemers financieel tegemoet te komen en per direct met aanvullingen te komen op het huidige steunpakket 3. Op de kortst mogelijke termijn moet er volgens KHN het volgende gebeuren: geen afbouw van steunmaatregelen voor die sectoren die direct worden geraakt door de nieuwe corona-maatregelen. Dat betreft in ieder geval de horeca. De NOW-vergoeding gaat in het derde steunpakket naar maximaal 80 procent, dat mag niet afgebouwd worden en moet juist naar 100 procent gebracht worden. De toegangsdrempel voor het omzetverlies voor de TVL moet niet omhoog. De maximale TVL-vergoeding moet juist worden verhoogd. De TVL vergoedt nu maximaal 50 procent van de ‘vaste kosten’ bij volledig omzetverlies; de TVL moet verdubbeld worden tot 100 procent. Ontslagen worden onvermijdelijk. Voorkom dat werkgevers die het al zwaar genoeg hebben ook nog eens verplichte transitievergoedingen moeten betalen. Die transitievergoedingen moeten direct worden vergoed aan werknemers via het UWV. Ook moet het kabinet zich inzetten om in overleg met de banken de terugbetalingstermijn verder op te rekken. Nu hoeven ondernemers gedurende zes maanden niet af te lossen, die periode zou met nog eens zes maanden moeten worden verlengd".

Alleen levensvatbare bedrijven

De NVB verklaarde dinsdag dat "de kans dat individuele bedrijven in staat zijn deze crisis te overleven, bepalend zal zijn voor de vraag of kredietverlening ook verantwoord is. Banken doen veel, maar kunnen niet alle bedrijven helpen. In de eerste fase van de crisis leken de gevolgen tijdelijk, nu moeten we meer rekening houden met blijvende schade".

Reactie toevoegen

 
Meer over
Betaalpauze voor 37.000 consumenten

Betaalpauze voor 37.000 consumenten

Tot nu toe hebben volgens de NVB ruim 37.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat betreft...

Van Gaal op NN-webinar: dak repareren als de zon schijnt

Van Gaal op NN-webinar: dak repareren als de zon schijnt

Ruim twee derde van de adviseurs denkt dat over vijf jaar de tijd die ze besteden aan advies over nieuwe hypotheekaanvragen en het beheer van bestaande klanten meer...

Zelfstandig ondernemer laat zich niet afschrikken door coronacrisis

Zelfstandig ondernemer laat zich niet afschrikken door coronacrisis

Driekwart van de zelfstandig ondernemers in Nederland laat zich niet afschrikken door de coronacrisis. Ze veranderen liever hun businessmodel dan dat ze stoppen...

Scholing kan veel meerwaarde hebben voor WGA’ers met arbeidsvermogen

Scholing kan veel meerwaarde hebben voor WGA’ers met arbeidsvermogen

Een combinatie van leren en werken met begeleiding kan helpen bij de terugkeer naar werk van WGA'ers. In de praktijk wordt dit weinig ingezet voor deze doelgroep,...

Op dit moment nog geen grote betalingsproblemen

Op dit moment nog geen grote betalingsproblemen

Banken melden aan DNB op dit moment nog geen grote betalingsproblemen van klanten. Dat blijkt uit een verkenning van de toezichthouder. DNB: "In totaal hebben Nederlandse...

Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) van start

Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) van start

Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen,...

Nieuwe tool brengt financiële risico’s bij ziekte in kaart

Nieuwe tool brengt financiële risico’s bij ziekte in kaart

De nieuwe tool Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid biedt een leidraad voor het gesprek met de zieke werknemer en geeft op individueel niveau inzicht...

RSC waarschuwt: pas op met zelf verstrekken WIA-voorschotten

RSC waarschuwt: pas op met zelf verstrekken WIA-voorschotten

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) waarschuwt werkgevers voorzichtig te zijn met het zelf verstrekken van WIA-voorschotten. Het RSC: "Door de coronacrisis...

NN: "Duurzame inzetbaarheid komt nog onvoldoende van grond"

NN: "Duurzame inzetbaarheid komt nog onvoldoende van grond"

Nationale-Nederlanden zegt zich goed te kunnen vinden in de recente kabinetsreactie op de adviezen van de Commissie Borstlap en de WRR. Met het kabinet is NN het...

Coronavoorschotten vertekenen instroom WIA

Coronavoorschotten vertekenen instroom WIA

In de eerste acht maanden van 2020 steeg de instroom in de WIA met 9,1 procent. De toename is vrijwel volledig geconcentreerd bij de WGA. Bij de IVA ziet UWV nauwelijks...