"Werkloze 60-plussers moeten beroep kunnen blijven doen op de IOW"

Euro's 50 via Pixabay

60-plussers zonder werk moeten een beroep kunnen blijven doen op de IOW-uitkering (de wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen). Dat bepleit de FNV in een brief die de bond aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De regeling zou per 1 januari 2024 worden afgeschaft, maar blijkt volgens de FNV nog steeds hard nodig.

De bond: "Helaas nemen werkgevers nog steeds bijna geen 60-plussers aan die hun baan zijn kwijtgeraakt, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Als mensen hun pensioen naar voren zouden halen, moeten ze het grotendeels opeten. Dat geldt ook het aanspreken van het beetje spaargeld dat ze hebben, het moeten opeten van hun huis of het moeten teren op het inkomen van hun partner. Dat is niet wenselijk. Wij roepen het parlement op, een structurele regeling te maken van de bescheiden inkomensondersteuning die de IOW is."

De IOW is een uitkering waar 60-plussers na een WW-periode een beroep op kunnen doen en bedraagt bruto rond 1250 euro per maand. De sollicitatieplicht blijft tot een jaar voor de pensioenleeftijd.

De FNV is inmiddels begonnen met het voorbereiden van acties om haar wensen kracht bij te zetten. Zo is er een petitie, die rond 30 maart aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Dan vindt daar een commissiedebat plaats over de uitvoering van de sociale zekerheid. 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Roland Daane - Yamato Nederland 17 juni 2023

Helemaal eens. Oudere werknemers moeten vaak wijken voor jongere "goedkopere" arbeid, en daarmee gaat een boel kennis verloren. Hou de IOW in stand maar stel als eis dat de oudere werkloze mensen een x aantal uren besteden aan het delen van hun kennis en ervaring.

Meer over
RSC: afsluiten re-integratiespoor 1 miskent praktijk

RSC: afsluiten re-integratiespoor 1 miskent praktijk

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) raadt met klem af werkgevers de mogelijkheid te geven om na het eerste ziektejaar re-integratiespoor 1 af te sluiten,...

RADI AOV: update kennisdocument verplichte AOV

RADI AOV: update kennisdocument verplichte AOV

RADI AOV heeft haar kennisdocument over de verplichte AOV voor zelfstandigen geactualiseerd. Deze 2.0 versie is een update van de 1.0 versie van juni 2023. Aan...

Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Minister Van Gennip is de internetconsultatie gestart van de tijdelijke maatregel ‘Praktisch beoordelen’. Dit houdt in dat alleen op basis van wat mensen...

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 5-2023) De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers wordt nog verlengd tot en met 31 december 2024....

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

(Uit VVP 4) Hoe groot de rol van de financieel adviseur ook ná het tot stand komen van de AOV kan zijn, maakte Annemieke Postema duidelijk in de kennissessie...

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Het verzuimpercentage onder zorgmedewerkers over het derde kwartaal van 2023 komt uit op 6,9. Dat is een daling van 6,4 procent ten opzichte van 2022. Ook in het...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Ziekteverzuim: kostenpost én kans

Ziekteverzuim: kostenpost én kans

(Partner in Kennis Avéro Achmea in VVP 4, 2023) Het ziekteverzuim in Nederland stijgt. In 2022 kostte dat werkgevers maar liefst 27 miljard euro. Nooit...

Internetconsultatie wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Internetconsultatie wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Minister Van Gennip van SZW is de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar. Het concept-wetsvoorstel...

Dure rekening

Dure rekening

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 4, 2023) Wijs als adviseur werkgevers op het belang om nieuwe werknemers te vragen naar een eventuele no-riskstatus. Doen,...