Werknemers: geen urgentie bijsparen voor pensioen

Bartjan Willenborg

Nu de beleggingsrendementen onder druk staan en pensioenen mogelijk gekort worden, zou je verwachten dat werknemers de noodzaak inzien om bij te sparen voor hun pensioen. Uit recent onderzoek van Mercer blijkt echter dat een kwart van de werknemers de afgelopen jaren juist minder is gaan sparen voor het pensioen. Een even grote groep werknemers spaart zelfs helemaal niet.

Mercer vroeg ruim duizend werknemers tussen de 18 en 65 jaar die werkzaam zijn bij een bedrijf met minstens 50 werknemers naar de financiële planning van hun pensioen. "Het is verontrustend dat er steeds minder gespaard wordt door werknemers voor hun pensioen", zegt Bartjan Willenborg van Mercer, "vooral omdat de pensioenresultaten al jaren onder druk staan en de verwachting is dat pensioenen gekort worden. Juist daarom is het belangrijk dat werknemers de urgentie zien van het bijsparen voor hun pensioen."

Uit het onderzoek blijkt dat één op de vijf werknemers geen pensioenplan heeft. Vooral in de handel- en transportsector is dit percentage hoog (meer dan de helft heeft geen pensioenplan). In de bouw en industrie hebben werknemers het vaakst een pensioenplan (78%). "Een goed pensioenplan is belangrijk voor werknemers; het neemt de financiële onzekerheid en de daarbij horende stress weg", meent Willenborg.

 

Minder dan een kwart van de werknemers zegt te willen stoppen op de wettelijke pensioenleeftijd. De overige werknemers willen liever afbouwen richting pensioenleeftijd of stoppen zodra men voldoende netto-inkomen heeft opgebouwd voor het pensioen (eerder dan 65). Willenborg: "De vraag is of mensen nu werkelijk weten wanneer ze écht kunnen stoppen met werken. De resultaten uit ons onderzoek laten zien dat er nog steeds weinig inzicht is in hoe het pensioen precies in elkaar zit." Zo zegt 44 procent van de werknemers wel geïnteresseerd te zijn in hun pensioensituatie, maar de helft vindt informatie over pensioenen te complex. "Werknemers hebben wel degelijk interesse, maar die gaat eerder uit naar wat er nu werkelijk in de pot zit dan naar de techniek van het pensioen erachter. Grip krijgen op het pensioen blijft dus urgent, en daar ligt een verantwoordelijkheid voor werkgever én werknemer", aldus Willenborg.

Reactie toevoegen

 
VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024, dinsdag verschenen, introduceert nieuwe gezichten in die o zo leuke rubriek ‘Uit de adviespraktijk’: Christian Dijkhof (Dijkhof & Partners,...

It’s a wonderful (advies)world!

It’s a wonderful (advies)world!

(Uit katern Pensioen & Vernogen, VVP 2-2024) It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het 19 maart gehouden VVP-event Pensioen...

Pensioenambitie veel zzp'ers groter dan bereidheid om geld op zij te zetten

Pensioenambitie veel zzp'ers groter dan bereidheid om geld op zij te zetten

"Bijna de helft van de zzp’ers/ondernemers wil voor hun 65ste met pensioen, blijkt uit onderzoek door Brand New Day. Het onderzoek laat echter ook zien dat...

Taskforce: "Zelfstandigen gemakkelijker inzage geven in fiscale jaarruimte"

Taskforce: "Zelfstandigen gemakkelijker inzage geven in fiscale jaarruimte"

Het opbouwen van het inkomen voor later moet voor zelfstandigen in Nederland toegankelijker, eenvoudiger en inzichtelijker worden gemaakt. Zelfstandigenorganisaties,...

Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

De Stichting van de Arbeid heeft aan minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een advies gestuurd om de mogelijkheden voor de pensioenopbouw...

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

(Blog door Brand New Day, kennispartner van het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart. Auteur: Joost Tieland, commercieel directeur). Vermogensadvies krijgt...

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent van de deelnemers die in 2021 met pensioen gingen, koos voor een hoog-laagconstructie, één procent voor laag-hoog. Deze cijfers zijn...

Samenwerking Auréus en Mercer

Samenwerking Auréus en Mercer

Auréus gaat samenwerken met Mercer bij de dienstverlening aan particuliere beleggers. Private markets is bij Auréus gegroeid tot een van de kernactiviteiten....

Mercer: Nederlands pensioenstelsel opnieuw beste van de wereld

Mercer: Nederlands pensioenstelsel opnieuw beste van de wereld

Het Nederlandse pensioenstelsel terug als beste van de wereld. Aldus de jaarlijkse Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI), die voor de vijftiende keer...

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna vier op de tien Nederlanders willen al voor hun 65e stoppen met werken, dat is voor de meeste werkenden ruim twee  jaar eerder dan de AOW-gerechtigde...