Wet voor betere balans franchise naar Tweede Kamer

Mona Keijzer nieuw

Eerlijker ondernemen en beter samenwerken. Dat is het doel van de nieuwe wet Franchise. De ingediende wet legt de nadruk op vier onderdelen die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen: de precontractuele uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst, de beëindiging van de franchisesamenwerking en het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

Staatssecretaris Keijzer: "In de detailhandel - bijvoorbeeld bij bezorgrestaurants en winkelketens -, zakelijke dienstverlening en zorg komt franchise als bedrijfsvorm veel voor. Het ingediende wetsvoorstel heeft als doel een gezondere machtsbalans bij de ruim 30.000 bedrijven in deze sector. Er komt meer transparantie bij het sluiten van de franchiseovereenkomst en franchisenemers worden beter geïnformeerd over ontwikkelingen rondom de franchiseformule. Daarnaast komt er meer zeggenschap voor franchisenemers, omdat instemming van de meerderheid nodig is. Nieuw in het wetsvoorstel is dat franchisegevers en -nemers samen moeten bepalen bij welke wijzigingen dit nodig is."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
OvFD: wetsvoorstel Franchise schiet door voor financiële sector

OvFD: wetsvoorstel Franchise schiet door voor financiële sector

Voor franchiseformules die werkzaam zijn in de financiële dienstverlening is het wetsvoorstel Franchise volgens de OvFD "een complicerende factor in de al strikt...

Consultatie wetgeving voor franchise in najaar

Consultatie wetgeving voor franchise in najaar

Minister Ollongren streeft ernaar dit najaar wetgeving voor franchise ter consultatie voor te leggen. Ollongren meldt de Tweede Kamer dat het kabinet een wettelijke...

Wettelijke verankering gedragscode franchise

Wettelijke verankering gedragscode franchise

De  ministeries van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie zijn de internetconsultatie 'Wettelijke verankering gedragscode franchise' gestart. Einddatum...