Wetsvoorstel om contracteren van zorg te stimuleren

Document via Pixabay

De ministerraad heeft op voorstel van minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wetsvoorstel dat als doel heeft om het contracteren van zorg te bevorderen. Gecontracteerde zorg is zorg waarover afspraken zijn gemaakt tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar, bijvoorbeeld over de kosten en kwaliteit. Door vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg te verlagen wil VWS verzekerden met een naturapolis stimuleren om gebruik te maken van gecontracteerde zorg en zorgaanbieders aanmoedigen om contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. VWS is van plan deze verlaging in de eerste plaats toe te passen in de wijkverpleging en delen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Hinderpaalcriterium

In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat de zorgverzekeraar verplicht is om verzekerden met een naturapolis een vergoeding te verstrekken voor zorgaanbieders die geen contract hebben met diezelfde zorgverzekeraar. Die vergoeding mag zodanig laag zijn dat verzekerden geprikkeld worden om naar een gecontracteerde zorgaanbieder te gaan, maar niet zo laag zijn dat het verzekerden verhinderd om naar een niet-gecontracteerde aanbieder te gaan. Dat laatste wordt het hinderpaalcriterium genoemd. In het nieuwe wetsvoorstel van VWS wordt de uitwerking van dit hinderpaalcriterium expliciet verankerd in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

Ruimte voor uitzonderingen

Het wetsvoorstel maakt het daarnaast mogelijk, indien nodig, een (deel)sector van de zorg aan te wijzen en te regelen wat de hoogte van de vergoeding is die zorgverzekeraars aan hun verzekerden dienen te betalen voor zorg die ontvangen is van niet-gecontracteerde zorgaanbieders in die (deel)sector. Een aantal sectoren zal daarvan worden uitgezonderd, zoals de huisartsenzorg en acute zorg. Ook geldt een uitzondering als de zorgverzekeraar zijn zorgplicht niet is nagekomen. De vergoeding die de verzekerde ontvangt voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder is dan gelijk aan de vergoeding op basis van een restitutiepolis.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Manfred van Kessel - Omniborg 22 mei 2024

Wie bewaakt de inkoopmacht van zorgverzekeraars…? Zonder contractzorg kunnen zorgverleners niet meer overleven. Daardoor zijn zij overgeleverd aan een woud van verschillende bureaucratische regeltjes van elke individuele zorgverzekeraar om diens kosten, over de rug van zorgverleners, te drukken. Die rekening wordt zorgverleners door de strot geduwd. Daarop roep ik NZa op om samen met AFM, ACM en Zorgverzekeraars Nederland tot modelcontracten te komen die voor brancheorganisaties van specifieke zorgverleners acceptabel zijn en stop met die contractverschillen of verhoog de contractvergoedingen…

Meer over
"Zorgverzekeraars moeten klanten beter informeren over contractering"

"Zorgverzekeraars moeten klanten beter informeren over contractering"

Zorgverzekeraars geven hun klanten nog steeds onvoldoende informatie over de afspraken die zij maken met zorgverleners, meent de Consumentenbond. Ook zijn ze niet...