WIA: Koolmees rekent effecten door verlaging ondergrens

Wouter Koolmees nieuw 2020

Minister Koolmees wil het CPB laten doorrekenen welke budgettaire, arbeidsmarkt- en premie-effecten een verlaging van de ondergrens van arbeidsongeschiktheid in de WIA  naar 25 of 15 vijftien procent precies heeft. De minister schrijft dit in zijn reactie op aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid inzake de WIA. Vervolgstappen naar aanleiding van de analyse van het CPB en de doorlichting van de WIA zijn aan een volgend kabinet, voegt Koolmees er aan toe.

De Stichting van de Arbeid constateert dat de WIA op onderdelen niet (meer) uitwerkt zoals destijds in het SER-advies beoogd was. De Stichting heeft de bredere knelpunten beschreven waar werkgevers en werknemers tegenaan lopen bij de uitvoering van de WIA en de bredere oorzaken waarom de arbeidsparticipatie van 35-minners relatief laag gebleven is. Wanneer er in het licht van inkomensbescherming en optimale arbeidsparticipatie fundamenteler naar de WIA wordt gekeken, vraagt de Stichting ook aandacht voor de ondergrens van 35 procent arbeidsongeschiktheid in de WIA.

Deze grens van 35 procent is overgenomen uit adviezen van de SER. De aanname daarbij was dat mensen met een verlies aan verdienvermogen van minder dan 35 procent zo veel mogelijk aan het werk zouden blijven, bij voorkeur bij de oude werkgever. In de praktijk blijkt circa de helft van de mensen waarvoor in de afgelopen vijf jaar minder dan 35 procent verlies aan verdienvermogen is vastgesteld niet meer te werken.

Koolmees schrijft in zijn reactie verder  de afstand tussen de systematiek van de WIA en de beleving van werknemers “die ook uit de aanbevelingen blijkt niet wenselijk, evenmin als de tegenvallende resultaten in de praktijk. Ik neem daarom een aantal maatregelen binnen het huidige systeem: verbeteren van de voorlichting voorafgaand aan de WIA-claimbeoordeling, doorontwikkelen van de persoonlijke ondersteuning tijdens een WIA-uitkering, experimenteren met extra inzet van scholing (ook al tijdens de eerste twee ziektejaren en dus voor instroom in de WIA, het initiëren van overleg tussen de Stichting van de Arbeid, UWV en mijn departement”.

Reactie toevoegen

 
Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerst open voor grote bedrijven

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerst open voor grote bedrijven

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt vanaf maandag 10 mei 12.00 uur voor de eerste keer opengesteld voor grote bedrijven. Dit zijn bedrijven met meer dan 250...

Minder verzuim in coronatijd

Minder verzuim in coronatijd

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! in VVP 2-2021) Wat is het geheim van minder verzuim in coronatijd? Het is ons gelukt door het anders aan te pakken....

Voorschotten stuwen WIA-instroom op

Voorschotten stuwen WIA-instroom op

In 2020 steeg de instroom in de WIA met 8,6 procent. De toename is vrijwel volledig geconcentreerd bij de WGA (twaalf procent). De instroomstijging bij de WIA in...

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel op grond waarvan ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald krijgen. Ouders...

WGA-ERD: re-integratiebegeleiding minder dan vanuit UWV

WGA-ERD: re-integratiebegeleiding minder dan vanuit UWV

ZW-gerechtigden die onder een eigenrisicodrager vallen, blijkt uit SEO-onderzoek naar de positie van de werknemer in de hybride verzekeringsmarkt, krijgen meer re-integratiedienstverlening...

Bijdrage PAWW 0,4 procent

Bijdrage PAWW 0,4 procent

De bijdrage PAWW (Private Aanvulling Werkloosheidswet) is voor 2021 definitief vastgesteld op 0,4 procent van het bruto loon. In september vorig jaar ging de Stichting...

Vooral kleine werkgevers sluiten MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Vooral kleine werkgevers sluiten MKB verzuim-ontzorg-verzekering

De MKB verzuim-ontzorg-verzekering kan sinds 1 januari 2020 worden afgesloten en ruim 6.000 werkgevers hebben dat tot nu toe gedaan. Dat meldt minister Koolmees...

Toch TOGS

Toch TOGS

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vindt dat een ondernemer recht heeft TOGS, ook al stond ze op de peildatum niet ingeschreven in het handelsregister...

Compensatie transitievergoeding niet op voorschot

Compensatie transitievergoeding niet op voorschot

Minister Koolmees wil geen compensatie van de transitievergoeding op voorschot. De minister: “Het is mij bekend dat werkgevers problemen kunnen ondervinden...

Vierde periode NOW: 74.000 aanvragen toegekend

Vierde periode NOW: 74.000 aanvragen toegekend

UWV heeft in totaal ruim 74.000 aanvragen toegekend voor de vierde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze werkgevers hebben...