Wielink: "Borstlap bom onder hybride stelsel?"

Janthony Wielink 2018 EVENT INKOMEN

Is het rapport van de commissie-Borstlap een bom onder het hybride stelsel? Die vraagt stelt Janthony Wielink (Enkwest) op LinkedIn. Wielink schrijft: “Eén van de opmerkelijke zaken uit het rapport van de commissie-Borstlap gaat over het fenomeen premiedifferentiatie. Deze differentiatie is momenteel voor de WW-premie anders geregeld dan voor de ZW- en WGA-premie. Voor de WW-financiering is de premie gebaseerd op het type contract. Een flexcontract is voor de WW-premie van de werkgever vijf procentpunt duurder dan een vast contract. Voor de ZW en WGA is de premiedifferentiatie gebaseerd op de uitkeringen per werkgever; de vervuiler betaalt.

“Het grote verschil tussen deze twee is dat de WW-financiering uitgaat van verwachte schadelast (namelijk flex komt waarschijnlijk sneller in WW), terwijl de ZW- en WGA-financiering uitgaat van gerealiseerde schadelast (wat is er ingestroomd in de ZW en WGA, per werkgever of sector). Borstlap schrijft dat het niet onlogisch is om ook voor de arbeidsongeschiktheidsregelingen uit te gaan van verwachte schadelast. De premie kan dan worden gekoppeld aan een vast- of flexibel contract.

“Op zich opmerkelijk, want het principe van de ‘vervuiler betaalt’ wordt dan grotendeels losgelaten. Dat maakt het systeem wel weer makkelijker. Op voorhand is bekend welke premies een werkgever gaat betalen en welke invloed hij hierop heeft via het aannamebeleid. De sturing op de ZW- en WGA-schadelast zal dan echter niet meer relevant zijn. Dat is een minder plezierig gevolg, maar hierdoor zal UWV weer minder last gaan krijgen van discussies over het wel of niet toerekenen van schadelast. En discussies over IVA of WGA zijn dan ook verleden tijd.

“Verder doordenkend is de vraag of het dan nog logisch is dat er een systeem bestaat van eigenrisicodragen ZW en WGA; het hybride systeem. Als de schadelast niet meer relevant is, waarom zou een werkgever - en namens hem de verzekeraar - het risico van uitkeringen en re-integratie dan willen dragen? Is het rapport van Borstlap een mogelijke bom onder het hybride stelsel?”

(Janthony Wielink is opnieuw de keynote speaker op het jaarlijkse VVP Event Inkomen. Save the date: 10 september!)

Reactie toevoegen

 
Meer over
Heilige huisjes omver?

Heilige huisjes omver?

(door Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Op 23 januari is het langverwachte eindrapport van de Commissie Regulering van Werk onder leiding van Hans Borstlap verschenen....

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vrijdag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)...

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers van start

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers van start

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn vrijdag bekend gemaakt. De regeling, die speciaal...

Coronavirus en Noodfonds

Coronavirus en Noodfonds

Werkgevers worden opgeroepen tijdig aangifte te doen. De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid...

Coronavirus en premiedifferentiatie WW

Coronavirus en premiedifferentiatie WW

Werkgevers krijgen vanwege de coronacrisis van het kabinet meer tijd om arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen volgens de geldende voorwaarden....

NOW "onder stoom en kokend water" uitgewerkt

NOW "onder stoom en kokend water" uitgewerkt

De voorwaarden voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) worden op het moment onder stoom en kokend water uitgewerkt. Aldus minister Koolmees...

Kennisdocument premiedifferentiatie WW

Kennisdocument premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard....

Coronavirus: WTV vervangen door Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Coronavirus: WTV vervangen door Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Het kabinet stelt zo snel mogelijk de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) open. Dit in de plaats van de huidige regeling werktijdverkorting....

Coronavirus: ziek of werkloos maakt enorm veel verschil voor werkgever

Coronavirus: ziek of werkloos maakt enorm veel verschil voor werkgever

Financieel adviseur Wilfred Mooij (Geijsel Kroon) wijst ondernemers die de gevolgen van het coronavirus bespeuren op het voordeel van werktijdverkorting ten opzichte...

Acture: 300 procent meer ziekmeldingen uit Brabant

Acture: 300 procent meer ziekmeldingen uit Brabant

"Het aantal ziekmeldingen wat wij binnen krijgen is alleen in Brabant al de laatste dagen met 300 procent gestegen." Aldus Maudie Derks, CEO van Acture (private...