Wijzigingen om NHG-product te laten gelden als kredietprotectie

Euro's via Pixabay 2018

Met enkele wijzigingen reageert de minister op de constatering van DNB dat NHG niet voldoet aan de voorwaarden die nodig zijn om te kwalificeren als toelaatbare kredietprotectie. Alleen bij verzekeraars die het standaardmodel Solvency II hanteren, is meer tijd nodig.

Het NHG-product blijft voor klanten onveranderd.

Naar aanleiding van de aanstaande implementatie van de voorstellen ter afronding van het Bazel III raamwerk (ook Bazel 3,5 genoemd) heeft DNB opnieuw gekeken naar de voorwaarden die in de Europese regels voor banken en verzekeraars worden gesteld aan een garantie. Wanneer een garantie aan deze voorwaarden voldoet mogen banken of verzekeraars een lager (krediet)risicogewicht hanteren voor het door de garantie afgedekte deel van de lening. DNB heeft geconstateerd dat het NHG-product in de huidige vorm niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. Deze constatering is van toepassing op banken die de standaardbenadering onder de bancaire regels (Capital Requirements Regulation, ‘CRR’) gebruiken en voor verzekeraars die de standaardformule gebruiken onder de regels voor verzekeraars (‘Solvency II’). Dit zou betekenen dat met name banken een substantieel bedrag aan kapitaal zouden moeten ophalen voor NHG-hypotheken en dat er ingrijpende gevolgen voor het NHG-product zouden zijn.

Er worden relatief beperkte wijzigingen doorgevoerd, waarmee het NHG-product moet gaan voldoen aan de gestelde voorwaarden in de bancaire regels. De bancaire regels en de regels voor verzekeraars zijn niet identiek. In Solvency II dienen op termijn nog enkele wijzigingen te worden doorgevoerd voordat het NHG-product voor verzekeraars als kredietprotectie kan gelden. Het kabinet en DNB zullen zich er in het lopende Solvency II-herzieningstraject voor inzetten dat het NHG-product alsnog in aanmerking kan komen voor kredietprotectie. Overigens kunnen verzekeraars die onder Solvency II een (partieel) intern model gebruiken de kredietprotectie van NHG wel (blijven) meenemen bij de bepaling van de solvabiliteitseisen. Voor verzekeringsgroepen die NHG-hypotheken via een bankendochter verstrekken, werkt de onder de bancaire regels genoemde oplossing.

Voorlopige betaling

NHG keert onder de huidige opzet namelijk niet direct na wanbetaling het gegarandeerde bedrag uit (90 procent van de restschuld), maar keert pas uit nadat het onderpand is verkocht met een verlies. Het is daarmee niet gegarandeerd dat betaling onder de garantie altijd binnen de vereiste twee jaar na wanbetaling plaatsvindt.

Het NHG-product wordt nu zo gewijzigd dat het NHG-product door banken die de standaardbenadering gebruiken alsnog als kredietprotectie kan worden aangemerkt. Deze wijziging houdt in dat NHG in het eerste kwartaal van 2020 alle geldverstrekkers de mogelijkheid biedt om een voorlopige betaling van het verwachte verlies te ontvangen indien de woning niet binnen 21 maanden na wanbetaling is verkocht. Indien de woning wordt verkocht of wanbetaling niet langer van toepassing is, zal een verrekening plaatsvinden tussen het voorlopige verlies dat NHG heeft uitgekeerd en het definitieve verlies. Dit kan een (gedeeltelijke) terugbetaling aan of een aanvullende betaling door NHG zijn.

Totdat de wijzigingen zijn doorgevoerd maakt DNB gebruik van haar discretionaire bevoegdheid op basis van de CRR zodat banken het NHG-product kunnen aanmerken als toelaatbare kredietprotectie.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Voorwaarden & Normen NHG 2020-2

Voorwaarden & Normen NHG 2020-2

NHG heeft de Voorwaarden & Normen NHG 2020-2 gepubliceerd. Een van de wijzigingen is dat oversluiten nog meer in lijn is gebracht aankopen. Wanneer er een lening...

Coronavirus en NHG

Coronavirus en NHG

Huishoudens met een NHG-hypotheek die door het coronavirus gedwongen werkloos worden of te maken krijgen met een substantiële inkomstenderving kunnen terugvallen...

Coronavirus: NHG biedt klanten maatwerk bij problemen

Coronavirus: NHG biedt klanten maatwerk bij problemen

NHG biedt aan klanten maatwerk als zij tengevolge van de coronacrisis in moeilijkheden komen. Aldus de NHG in een statement vrijdag. NHG-bestuurder Carla Muters:...

NHG steunt adviseurs bij advies verduurzaming

NHG steunt adviseurs bij advies verduurzaming

Om hypotheekadviseurs te ondersteunen bij adviezen over verduurzaming, introduceert NHG een uitbreiding van de online rekenhulp en een factsheet verduurzamen.  NHG-bestuurder...

NHG: uitkoop ex-partner eenvoudiger

NHG: uitkoop ex-partner eenvoudiger

De uitkoop van een ex-partner is eenvoudiger gemaakt bij een hypotheek met NHG. In het geval van scheiding wordt sinds 1 januari getoetst op basis van de reguliere...

Nieuwe consumentenfolder NHG beschikbaar

Nieuwe consumentenfolder NHG beschikbaar

De NHG-brochure 2020 is beschikbaar. Adviseurs kunnen de brochure zonder kosten online bestellen. Binnen vijf werkdagen hebben zij de bestelling in huis.  

Sterke stijging in woningverbeteringen met NHG-hypotheek

Sterke stijging in woningverbeteringen met NHG-hypotheek

Het aantal huishoudens dat een woningverbetering financierde met NHG steeg in het derde kwartaal 2019 met 45 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018....

Minister stemt in met nieuwe missie NHG

Minister stemt in met nieuwe missie NHG

De minister heeft ingestemd met het voornemen van NHG om haar missie te wijzigen. De nieuwe missie is tot stand gekomen na consultatie van belangrijke stakeholders...

NHG-campagne ‘Samen kleuren we elke hypotheek groen’

NHG-campagne ‘Samen kleuren we elke hypotheek groen’

NHG is maandag gestart met de campagne 'Samen kleuren we elke hypotheek groen'. NHG wil met de campagne bereiken dat nog meer mensen kiezen voor verduurzaming. NHG-bestuurder...

Meeste kans voor starters in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland

Meeste kans voor starters in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland

Van alle woningen die in aanmerking komen voor financiering met NHG, ligt circa achttien procent in Zuid Holland. Dat blijkt uit een overzicht van De Hypotheekshop...