Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend

DNB (Gebouw)

Verzekeraars zetten reserves uit de afgelopen jaren in om de verliezen op de WGA-verzekering over 2016 te compenseren. De winstgevendheid van de WGA-verzekering is daardoor sterk vertekend, aldus DNB.

DNB heeft onderzoek gedaan naar de verzekeringen voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragerschap (WGA-ERD). Daaruit blijkt dat verzekeraars een winst rapporteren van 50 miljoen euro bij een premievolume van 300 miljoen in boekjaar 2016; en ook voor boekjaar 2017 verwachten zij winst te maken. Echter, uit de opbouw van het resultaat over de schadejaren concludeert DNB dat dit een vertekend beeld is.

Verzekeraars hebben reserveringen ingezet om de verliezen over schadejaar 2016 te compenseren. Door eerder overreserveringen te doen die in latere boekjaren weer vrij kunnen vallen, wordt niet duidelijk wat het daadwerkelijke resultaat is. Dit bemoeilijkt analyses en een adequate prijsstelling.

Over de gehele linie hebben verzekeraars een verlies van meer dan 1,5 miljard euro genomen op de WGA-ERD-verzekeringen over de boekjaren 2011-2014:

Flex

De uitbreiding van het WGA-risico met het arbeidsongeschiktheidsrisico voor flexwerkers kan volgens DNB gepaard gaan met risico-onderschatting; dit kan leiden tot verliezen. "Deze verliezen zullen niet zo groot zijn als het verlies bij de introductie van het WGA-ERD-product, toen er sprake was van systematische weeffouten in de tariefstelling. Van dergelijke weeffouten is nu geen sprake; daarbij is de premieomvang van het flex-product vrij gering."

Reactie toevoegen

 
Werkgeverspremies voor WGA en Ziektewet dalen

Werkgeverspremies voor WGA en Ziektewet dalen

De premies voor zowel de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) als de Ziektewet dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren. Het gemiddeld premieniveau van de WGA...

Geen versnelde ingreep in WIA

Geen versnelde ingreep in WIA

Minister Van Gennip grijpt niet versneld in bij de WIA, antwoordt zij op Kamervragen. De minister wacht het onderzoek af waartoe zij onlangs heeft besloten en dat...

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA stijgt in 2023 en dat voor de Ziektewet daalt volgens de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023. Het gemiddelde...

Acture: "Werkgevers compenseren voor WGA-instroom Long COVID"

Acture: "Werkgevers compenseren voor WGA-instroom Long COVID"

Acture voorziet een explosieve toename van de WGA-instroom als gevolg van Long COVID Maudie Derks, CEO Acture Groep Vanwege het nog onbekende verloop van long Covid...

WGA-voordeel vervalt bij te laat claimen ziekengeld

WGA-voordeel vervalt bij te laat claimen ziekengeld

Onder het huidige recht geldt er geen beperking tot wanneer werkgevers bij UWV ziekengeld kunnen claimen voor hun arbeidsongeschikte werknemers. Dit recht kan niet...

Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2022 iets omhoog

Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2022 iets omhoog

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2022 omhoog. De stijging...

WGA-instroompercentage niet langer gepubliceerd

WGA-instroompercentage niet langer gepubliceerd

Het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022, dat momenteel wordt voorbereid, regelt onder meer dat het WGA-instroompercentage niet langer wordt gepubliceerd. Dat heeft...

Voorschotten stuwen WIA-instroom op

Voorschotten stuwen WIA-instroom op

In 2020 steeg de instroom in de WIA met 8,6 procent. De toename is vrijwel volledig geconcentreerd bij de WGA (twaalf procent). De instroomstijging bij de WIA in...

Bijdrage PAWW 0,4 procent

Bijdrage PAWW 0,4 procent

De bijdrage PAWW (Private Aanvulling Werkloosheidswet) is voor 2021 definitief vastgesteld op 0,4 procent van het bruto loon. In september vorig jaar ging de Stichting...

Scholing kan veel meerwaarde hebben voor WGA’ers met arbeidsvermogen

Scholing kan veel meerwaarde hebben voor WGA’ers met arbeidsvermogen

Een combinatie van leren en werken met begeleiding kan helpen bij de terugkeer naar werk van WGA'ers. In de praktijk wordt dit weinig ingezet voor deze doelgroep,...