Woekerpolis.nl overhandigt 25.000 meldingen aan afm

Woekerpolis Vereniging overhandiging AFM

Vereniging Woekerpolis.nl heeft de consumentenmeldingen die zij de afgelopen tijd verzamelde (inmiddels opgelopen tot 25.000) overhandigd aan de AFM

 

Bij het meldpunt van de Vereniging konden woekerpolisbezitters aangeven in hoeverre het probleem met hun woekerpolis door hun verzekeringsmaatschappij is opgelost. Voorzitter Ab Flipse: "Dat is in minder dan 5 procent van de zaken het geval. Het gemiddelde rapportcijfer wat klanten hun verzekeraar geven, is een 3."

Flipse verder: “Het vertrouwen is nog ver te zoeken. Verzekeraars sturen hun klanten wel brieven, maar die durven daar niet op in te gaan. De angst om opnieuw belazerd te worden, is nog te groot. Verzekeraars hebben wat dat betreft nog een lange weg te gaan.”

Eerder bracht de vereniging een analyserapport uit over de eerste 20.000 meldingen. De 5.000 extra meldingen die daarna nog zijn binnengekomen, bevestigen het eerder naar buiten gebrachte beeld. Met het overhandigen van de meldingen aan de AFM heeft de vereniging het meldpunt gesloten. "Het is nu aan de AFM om de meldingen mee te nemen bij het uitvoeren van haar toezichttaak", aldus Flipse.

Flipse overhandigde de meldingen aan Ruud de Hollander, hoofd Klantbelang Centraal bij de toezichthouder (links op de foto).

De AFM: "Wij zijn de vereniging erkentelijk voor het doorgeven van de meldingen en zullen deze verder bestuderen. Voorop staat voor de AFM dat het in ieders belang is dat de onzekerheid die de beleggingsverzekeringsproblematiek creëert zo spoedig mogelijk moet worden weggenomen. De AFM volgt de ontwikkelingen in dit dossier aandachtig en stimuleert de sector tot het ondernemen van actie om uiteindelijk de positie van de klant daadwerkelijk te verbeteren. Bij signalen dat zij zich niet aan deze regels houden, spreekt de AFM hen hierop aan. Bij structurele signalen dat de kwaliteit marktbreed te wensen overlaat, kan de AFM een nader onderzoek starten. De AFM zal vanuit haar rol als onafhankelijk toezichthouder de meldingen en analyse van de Vereniging Woekerpolis.nl meenemen in haar toezicht."

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM: "Niet vastleggen afspraken is risico"

AFM: "Niet vastleggen afspraken is risico"

De ruim 7.000 financieel dienstverleners in Nederland werken steeds meer samen met andere partijen. Dat biedt kansen, aldus de AFM, maar ze moeten er wel op letten...

Omgang met klanten bij betalingsproblemen consumptief krediet kan beter

Omgang met klanten bij betalingsproblemen consumptief krediet kan beter

Klanten met een betalingsprobleem bij een consumptief krediet kunnen door aanbieders beter geholpen worden. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM onder negen...

AFM presenteert voor het eerst risicokaarten

AFM presenteert voor het eerst risicokaarten

Met Trendzicht 2022, donderdag verschenen, reflecteert de AFM weer op voor de financiële sector belangrijke thema’s zoals macro-economische ontwikkelingen,...

AFM: schade door klimaatverandering steeds vaker onverzekerbaar

AFM: schade door klimaatverandering steeds vaker onverzekerbaar

Schade door huisverzakkingen als gevolg van langdurige droogte wordt sinds kort door geen enkele verzekeraar meer vergoed. Ook grote overstromingen zijn meestal...

Wijzigingswet financiële markten 2022 naar Kamer

Wijzigingswet financiële markten 2022 naar Kamer

Minister Hoekstra (Financiën) stuurt de Wijzigingswet financiële markten 2022 naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat op een punt nieuw beleid Het...

Aantal klachten over uitvaartverzekeringen verdubbeld

Aantal klachten over uitvaartverzekeringen verdubbeld

Het aantal klachten over uitvaart-, reis en rechtsbijstandverzekeringen is afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit de uitvraag die de AFM voor de derde keer...

Veel vragen over AFM Marktmonitor en nieuwe digitale omgeving

Veel vragen over AFM Marktmonitor en nieuwe digitale omgeving

Het AFM Ondernemersloket heeft het eerste half jaar veel vragen gehad over de jaarlijkse Marktmonitor voor adviseurs en bemiddelaars en over het nieuwe AFM Portaal....

AFM ziet belangstelling voor adviseren over altcoins groeien

AFM ziet belangstelling voor adviseren over altcoins groeien

Een sterk opkomende trend is het aantal vragen dat het AFM Ondernemersloket krijgt van mensen die iets willen gaan doen op het gebied van altcoins, zoals het handelen...

Procentuele aandeel adviseurs in AFM-kosten toch weer iets omlaag

Procentuele aandeel adviseurs in AFM-kosten toch weer iets omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel toch weer iets minder bijdragen aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht. Minister Hoekstra stelt voor het percentage...

Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

De informatieverschaffing van fondsen over duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidskenmerken is nog vaak te algemeen, daardoor krijgen beleggers te weinig inzicht...