Woningbezitters niet op de hoogte van verzekeringsdekking zonnepanelen

Zonnepaneel

Eén op drie woningbezitters weet niet of hun zonnepanelen zijn verzekerd, zo blijkt uit onderzoek van Poliswijzer.nl en Gaslicht.com (beide onderdeel van Bencom Group), in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht, onder duizend woningbezitters waarvan de helft met zonnepanelen.

Gemiddeld leggen woningbezitters elf zonnepanelen op het dak van hun woning met een waarde tussen zes- en negenduizend euro. Bijna één op drie huiseigenaren tast echter in het duister als het over de verzekeringsdekking van hun zonnepanelen gaat. De helft van deze groep zegt niet te weten of hun zonnepanelen zijn verzekerd en de andere helft is ervan overtuigd dat hun zonnepanelen helemaal niet verzekerd zijn.

Tony Duchenne, verzekeringsexpert bij Poliswijzer.nl: “Gelukkig heeft bijna iedere woningbezitter een opstalverzekering waar zonnepanelen standaard zijn verzekerd zolang deze (nagelvast) aan de woning zijn gemonteerd. Het is wel verstandig om de verzekeraar op de hoogte te stellen van de zonnepanelen omdat de verzekerde waarde van de woning hierdoor kan stijgen.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel woningbezitters niet weten voor welke schadeoorzaken hun zonnepanelen zijn verzekerd. In de huidige verzekeringsmarkt bieden alle verzekeraars die zonnepanelen verzekeren dekking voor schade door storm en hagel. Van de woningbezitters met zonnepanelen denkt slechts de helft (47%) hiervoor dekking te hebben. Ook denkt maar 19 procent van de woningbezitters verzekerd te zijn voor onzichtbare schade zoals microcracks terwijl toch bijna de helft van de opstalverzekeringen (42%) deze schade vergoedt.  Eén op de vijf ondervraagden denkt verzekerd te zijn voor misgelopen opbrengsten door schade aan zonnepanelen. Er zijn echter maar twee opstalverzekeraars in de markt die inkomstenderving vergoeden.

Woningbezitters die zonnepanelen op een plat dak hebben of willen, doen er verstandig aan zichzelf af te vragen óf deze zonnepanelen wel zijn verzekerd op hun polis. De opstalverzekering geeft dekking voor onderdelen die (nagel)vast aan het huis zijn gemonteerd. Zonnepanelen op een plat dak zijn vaak niet nagelvast, met bijvoorbeeld schroeven, vastgezet. De constructie van deze zonnepanelen wordt juist verzwaard met ballast op het platte dak aangebracht. Uit het onderzoek blijkt dat een groot aantal zonnepanelen, bijna één derde (28%), op een plat dak is aangebracht. 

Ben Woldring, oprichter van Poliswijzer.nl en Gaslicht.com: “Veel verzekeraars geven aan zonnepanelen te verzekeren maar zijn niet duidelijk voor welke soort zonnepanelen dit geldt. Vooral woningbezitters met zonnepanelen op een plat dak moeten hier beter over worden geïnformeerd.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

De stijging van de premie van de zorgverzekering in combinatie met de daling van de zorgtoeslag raakt vooral de meest zorgbehoevenden hard. Aldus Poliswijzer, dat...

Reisverzekeraars weinig oog voor mantelzorgers

Reisverzekeraars weinig oog voor mantelzorgers

"Bijna de helft van de reisverzekeringen keert niet uit als een mantelzorger zijn of haar vakantie moet annuleren om dringende zorg te verlenen", aldus Poliswijzer.nl,...

Zorgtoeslag in 2024 niet meer voldoende om basisverzekering mee te betalen

Zorgtoeslag in 2024 niet meer voldoende om basisverzekering mee te betalen

Dit jaar was het voor groepen met een lager inkomen nog mogelijk om met de goedkoopste zorgpolis van 125 euro per maand, maandelijks 29 euro van de zorgtoeslag over...

Poliswijzer.nl: autoverzekering voor 18-jarige onbetaalbaar

Poliswijzer.nl: autoverzekering voor 18-jarige onbetaalbaar

In grote steden is voor 18-jarigen een autoverzekering onbetaalbaar geworden.  De premie voor de minimale en verplichte WA-autoverzekering bedraagt in een stad...

Poliswijzer.nl: lage tandartskosten verzekeren is niet voordelig

Poliswijzer.nl: lage tandartskosten verzekeren is niet voordelig

Als je een goed gebit hebt is een tandartsverzekering vaak niet nodig. Verwacht je hogere tandartskosten en betaal over je het gehele jaar rond de 500 euro, ook...

Overstappers schrappen massaal de aanvullende verzekeringen

Overstappers schrappen massaal de aanvullende verzekeringen

Overstappers schrappen dit jaar massaal hun aanvullende- en of tandverzekering en verhogen hun eigen risico. Het aantal overstappers dat dit jaar voor een aanvullende-...

Poliswijzer verwacht grotere verschillen in zorgpremies

Poliswijzer verwacht grotere verschillen in zorgpremies

Bij de grotere zorgverzekeraars zal de gemiddelde premiestijging zo'n 10 euro  per maand bedragen. Basisverzekeringen zullen gemiddeld met 7 euro per maand...

Poliswijzer.nl: coronaproof filter in vergelijking reisverzekering

Poliswijzer.nl: coronaproof filter in vergelijking reisverzekering

Poliswijzer.nl heeft aan zijn vergelijking van reisverzekeringen een  'coronaproof filter' toegevoegd. De vergelijker: "De dekking tussen verzekeraars verschilt...